31
05 2022
207

Controlul ulterior: obligații vamale suplimentare în sumă de 6,74 mil. lei

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 16 – 27 mai 2022 de către Serviciul Vamal, a fost constatată apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de peste 6,74 mil. lei, comunică autoritatea. Devierile țin de următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate (agregate pentru pompare/irigare), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar favorabil (scutirea de TVA (20%) și taxa vamală (10%)); 
  • atribuirea eronată a cotei accizei pentru mărfurile accizate importate;

  • Detalii
25
10 2021
606

SFS: acțiuni de control pentru diminuarea riscurilor de administrare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat informează că în activitatea unor operatori de transport în regim de taxi care utilizează platforme on-line de preluare a comenzilor de servicii au fost identificate riscuri de administrare fiscală ce țin de ne(sub)declararea veniturilor real obținute, utilizarea muncii ne(sub)declarate și achitarea „salariilor în plic”.

 Conform datelor disponibile, SFS a constatat divergențe cum ar fi:

  • persoanele fizice – conducători auto, care au efectuat transport rutier de persoane în regim de taxi conform informaţiilor preluate de pe platformele de recepționare a comenzilor nu sînt declarați de operatorii de servicii taxi ca salariați;

  • Detalii
18
10 2021
583

Clubul contribuabililor onești: etică și conformare

Miercuri, 20 octombrie, ora 15:00, în cadrul Clubului contribuabililor onești va fi desfășurată cea de a cincea sesiune de instruire cu genericul Etică și conformare; audit intern. Evenimentul se va desfășura în format online. Pentru a avea acces la eveniment este necesar să vă înregistrați prealabil aici.  
 
Speaker-ul sesiunii va fi Adrian Gheorghița, director adjunct pe Advocacy și Dezvoltare, Camera Americană de Comerț din Moldova, iar în calitate de invitați speciali ai evenimentului vor fi Doina Bîrsan, PwC România, și Irina Creciun, contabil-șef, PwC Moldova.


Detalii

29
09 2021
402

SFS: dialogul cu mediul de afaceri sporește gradul de conformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat, călăuzindu-se de sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, în activitatea sa de administrare fiscală pune accentul pe conformarea fiscală voluntară a contribuabililor.
 
În vederea sporirii gradului de conformare și stabilirii unui dialog eficient cu mediul de afaceri, la data de 24 septembrie 2021 autoritatea fiscală a desfășurat două ședințe a Consiliului de conformare cu antreprenorii care dispun de aparate de comerț - vending machine și cu administratorii piețelor autorizate.


Detalii

01
07 2021
566

Ponderea impozitelor și taxelor la un leu vânzări. Conformarea în trimestrul I

Pentru contribuabilii subiecți ai impunerii cu TVA ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a sporit în trimestrul I al anului curent cu 0,0538 lei comparativ cu lunile ianuarie-martie 2020 și a constituit 0,2573 lei. În anul precedent ponderea impozitelor și taxelor calculate era la nivel de 0,2035 lei la un leu vânzări, ceea ce denotă o majorare cu 26%, comunică Serviciul Fiscal de Stat în raportul ce ține de rezultatele monitorizării entităților prin prisma Programului de conformare a contribuabililor.
 
În ce privește ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru aceeași categorie de contribuabilii (subiecți ai impunerii cu TVA), comparativ cu trimestrul I din anul precedent aceasta a sporit de la 0,1772 lei până la
Detalii
06
11 2019
888

SFS prezintă rezultatele activității de conformare voluntară a contribuabililor în trimestrul III

Serviciul Fiscal de Stat acordă atenție tuturor segmentelor economiei naționale cu risc sporit de neconformare fiscală, stabilind drept prioritare domeniile:
construcția;
• agricultura;
• restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
• transportul;
• serviciile de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
• întreținerea și repararea autovehiculelor;
• comerțul cu ridicata a produselor alimentare.

Detalii
18
07 2019
635

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare benevolă a comercianților

În scopul asigurării continuității măsurilor de conformare voluntară a contribuabililor și combaterea comerțului ilicit desfășurat în incinta piețelor autorizate din republică, în prima jumătate a anului 2019 au fost desfășurate acțiuni ample de monitorizare, identificare și conformare a comercianților care practică comerțul ilicit în piețe.

În acest context, în luna aprilie au fost efectuate vizite fiscale la 244 de piețe, administratorilor piețelor fiindu-le înmânate scrisori de conformare privind asigurarea respectării legislației pe segmentul comerțului în piețe. Astfel, în mun. Chișinău au fost informați administratorii a 36 de piețe, în regiunea de Nord a țării – a 86 de piețe, în regiunea centru – a 87 de piețe și în zona de sud – a 35 de piețe.
Detalii
17
06 2019
1620

Contribuabilii mari persoane fizice administrați de SFS

Introducere


Începând cu anul 2017, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a devenit o singură entitate juridică de drept public, urmare a reformei inițiate în anul 2016. Modernizarea realizată a avut ca scop principal îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor, precum şi ridicarea nivelului de conformare benevolă la onorarea obligațiilor fiscale față de buget, care, de altfel, reprezintă una din atribuțiile de bază ale SFS în domeniul administrării fiscale, statuată la art. 133 alin. (2), pct. 9) din Codului fiscal (CF).
Detalii