22
03 2019
4932

Lista agenților economici obligați să utilizeze e-Factura

În Monitorul Oficial din 22 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Reamintim că, conform prevederilor art.117 alin.(11 ) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, subiecţii impozabili incluşi în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice, aprobată de SFS, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, sunt obligaţi să prezinte cumpărătorului pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică.
Detalii
14
04 2017
1953

Cu privire la consecințele fiscale la achitarea în avans a impozitului pe venit pentru transmiterea în chirie a unui apartament, în urma ultimelor modificări legislative

O persoană fizică cetățean care transmite în chirie un apartament a achitat în anul 2016 impozitul pe venit conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal în avans și pentru anul 2017 la cota de 5%. Plata pentru chirie se efectuează de către chiriaș lunar. Ținând cont de modificările legislației, urmează de stabilit dacă trebuie achitată diferența de 2%.
Detalii
24
02 2017
1353

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3

SRL „J” deţine în proprietate o secţie de producere care este utilizată în activitatea de întreprinzător. În perioada 2016 întreprinderea a decis să lichideze o parte a acestei secții (o parte din suprafața acesteia). Suma cheltuielilor de lichidare constituie 35 mii lei. Care sunt consecințele fiscale privind impozitul pe venit pentru întreprindere în cazul lichidării (parțiale) a secției de producere ce îi aparține?
Detalii
11
02 2016
2943

Despre consecințele fiscale privind TVA la acordarea unei reduceri

Întreprinderea noastră, pentru atingerea unui anumit nivel al vînzărilor/cumpărărilor restituie cumpărătorilor săi o parte din mijloace bănești sub formă de acordare a reducerii. Care sunt consecințele fiscale privind T.V.A. în situația dată și care este modul de documentare a acestei reduceri?

Potrivit art. 98 lit. c) din CF, valoarea impozabilă a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată dacă aceasta a fost redusă în urma acordării discontului.
Detalii
16
11 2015
2095

La solicitarea unei instituții de învățămînt, întreprinderea a încheiat un contract de colaborare, în baza căruia absolvenții acesteia vor putea face practica de producere. Pe durata practicii, cu studenții vor fi încheiate contracte de ucenicie, aceștia obținînd și o remunerare simbolică. Care vor fi consecințele fiscale pentru remunerațiile acordate studenților?

Potrivit art. 216 din Codul muncii, contractul de ucenicie încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative.

Totodată, contractul de formare profesională continuă se încheie în formă scrisă, este un act adiţional la contractul individual de muncă şi se reglementează de legislaţia muncii şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii.
Detalii
11
11 2015
3017

Consecințele fiscale aferente contractelor de locațiune, arendă și uzufruct

În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din CF, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în MO al RM, ediție specială din 8 februarie 2007), de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au fost efectuate modificări și completări la unele ordine ale IFPS, inclusiv și la anexa nr. 1 „Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal”, aprobată prin Ordinul IFPS „Privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal” nr. 693 din 26.12.2007 (publicat în MO, 2008, nr. 1-4, art. 4), modificările și completările fiind publicate în MO din 14 august 2015 prin Ordinul IFPS nr. 610 din 24.07.2015.
Detalii