22
04 2021
258

Monitorizarea ajutorului de stat în baza analizei riscurilor

Consiliul Concurenței va realiza planificarea strategică a activității de control prin aplicarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice pe care urmează să-și concentreze activitatea de control ce ține de monitorizarea ajutorului de stat. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit sector, pe dimensiune locală sau regională.
 
Prevederile sunt incluse în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței.
Detalii
25
01 2021
267

Evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltarea regională

În scopul dezvoltării economice și creării noilor locuri de muncă în unele regiuni, vor fi acordate ajutoare de stat pentru dezvoltare regională, care urmează a fi evaluate de Consiliul Concurenței prin prisma Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. În Monitorul Oficial din 22 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 02 din 15 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.
 
Prevederile Regulamentului se aplică de Consiliul Concurenței la evaluarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții acordate întreprinderilor mari, mici şi mijlocii, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare urbană şi, în anumite circumstanțe excepționale, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională de exploatare.
Detalii
30
10 2020
391

Ajutorul umanitar acordat întreprinderilor constituie ajutor de stat

Ajutoarele umanitare oferite în cazul prevenirii, lichidării sau diminuării consecinţelor calamităţilor naturale şi al altor cazuri excepţionale, constituie ajutor de stat în sensul Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat, dacă beneficiarii de ajutor umanitar desfășoară activitate economică și este compatibil cu mediul concurențial normal, a decis Plenul Consiliului Concurenței din 17 septembrie curent.
 
La examinarea măsurii de sprijin autoritatea a ținut cont de prevederile art.103, alin.(5) din Codul fiscal, conform cărora sunt scutite de TVA fără drept de deducere importul de mărfuri și servicii destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, definite ca ajutoare umanitare.
Detalii
27
02 2020
720

Raportarea ajutorului de stat, obligatorie până la 31 martie

Furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului Concurenței toate ajutoarele de stat acordate pe perioada anului 2019 până în data de 31 martie curent, anunță instituția.

Potrivit Legii cu privire la ajutorul de stat, entitate raportoare este orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează, direct sau indirect, resursele statului sau ale UAT.
Detalii
13
06 2018
594

Suplinirea listei acţiunilor de acordare a ajutorului de stat

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop aducerea în concordanță a prevederilor legislației ce reglementează mediul de afaceri cu prevederile Legii Concurenței.

Astfel, autorii propun excluderea din sursele de venit a sumelor obţinute de pe urma acordului (convenţiei) de neangajare în activitatea de concurenţă. Totodată, se solicită includerea în art. 131 din Codul fiscal, ce conține lista instituțiilor care sunt în drept să primească informaţii cu privire la un contribuabil concret de la organele de administrare fiscală, a Consiliului Concurenței, în scopul examinării cazurilor din domeniu, ajutorului de stat și publicității.
Detalii
10
04 2018
926

Amendă pentru difuzarea publicității neveridice

Agenţia Turismului a Republicii Moldova a sesizat Consiliul Concurenței despre comiterea unei contravenției de către un agent economic prin difuzarea publicității neoneste/neveridice.

În rezultatul examinării faptei contravenționale, a fost constatat faptul că, prin intermediul pajinilor web www.booking.com, www.bahmut-club.strikingly.com se prezintă şi se difuzează informaţie publicitară despre structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
Detalii
29
03 2018
1023

Amendă de 905 mii lei pentru folosirea ilegală a mărci comerciale

La 7 aprilie 2014, BAA „GSP-Lex” a solicitat SRL „V”, în interesele SRL „E”, suspendarea activităţii domenului www.1000kv.md. Potrivit scrisorii ÎS „MoldData” nr. 204 din 8 august 2014, domenul menţionat a fost atribuit ca fiind vacant, iar temeiuri legale pentru ca ÎS „MoldData” să dispună anularea acestuia (o hotărâre judecătorească sau hotărâre a arbitrajului international) lipsesc.

La 25 septembrie 2014 SRL „E” a depus la Consiliul Concurenţei plângerea nr. 1870, prin care a denunţat utilizarea paţială pretins ilicită de către SRL „V” a mărcii petiţionarului şi a solicitat sancţionarea reclamantului.
Detalii