06
12 2019
293

Obligațiile fiscale ale onorariilor membrilor Consiliului de administrare nerezidenți

Compania QXS ÎCS este membră a unui holding internațional. În corespundere cu politicile interne, pentru monitorizarea activității și evaluarea indicatorilor de rentabilitate trimestrial Consiliul de administrație se convoacă pentru a discuta strategia de dezvoltare. În Consiliu, pe lângă reprezentații locali, mai sunt și persoane nerezidente angajați ai holdingului. Întrunirile se realizează pe o durată de 3–5 zile. Pentru aceste ședințe QXS ÎCS are obligația de a remunera membrii Consiliului. Aferent acestor remunerații apar anumite obligații fiscale, ținând cont că persoanele au statut de nerezident?
Detalii
19
11 2019
675

Remunerarea membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat, condiționată și plafonată

Persoanele ce reprezintă interesele statului în întreprinderea de stat vor beneficia de plata indemnizației lunare în formă fixă, stabilite de fondator conform art.24 din Legea salarizării nr.847/2002, în funcție de rezultatele economico-financiare anuale înregistrate și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți întreprinderii respective, și o componentă variabilă, stabilită în temeiul art.5 alin. (1) lit. e) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017.

Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a administratorului, membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
Detalii
23
10 2019
259

Recompensele reprezentanților statului în societățile comerciale vor fi diminuate

În ședința Cabinetului de miniștri care a avut loc astăzi, 23 octombrie, au fost aprobate modificări la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2010. Prevederile care au fost modificate țin de cuantumul indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale ale persoanelor care desfăşoară activitate de reprezentare a statului în societăţile comerciale.

Conform prevederilor în vigoare în momentul de faţă, acestea beneficiază de indemnizaţii lunare şi recompense anuale în mărimea stabilită de adunarea generală. Totodată, Regulamentul prevede că mărimea recompensei anuale nu poate depăşi 5% din mărimea profitului net anual obţinut de societate.
Detalii
26
06 2019
584

CNAS a convocat şedinţa Consiliului de administraţie

Ieri, 25 iunie 2019, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Ala Nemerenco, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi preşedinte al Consiliului, a comunicat subiectele ce urmează a fi examinate. Primul subiect a fost reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării implementării portalului certificatelor de concediu medical.

Începând cu 1 iulie 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale va prelua stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. În prezent, se finalizează procesul de elaborare şi implementare a modulului “Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă”.
Detalii
09
10 2017
878

Proiectul cu privire la întreprinderea de stat şi înreprinderea municipală, votat în prima lectură

Proiectul prin care se propune lansarea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni a fost votat de Parlament în prima lectură.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Angela Susanu, acest proiect propune actualizarea şi uniformizarea politicilor publice de administrare a întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale la normele generale de guvernare corporativă, care vor determina şi delimita clar atribuţiile fondatorului, consiliului de administrație şi ale administratorului.
Detalii
24
07 2017
1020

Noua lege cu privire la energetică

Parlamentul, în ultima ședință a sesiunii de iarnă – primăvară, a votat în lectura a doua și finală proiectulLegii cu privire la energetică în redacție nouă, care asigură implementarea în mod transparent a legislației comunitare ce reglementează sectoarele energeticii, inclusiv drepturile și obligațiile autorității de reglementare.
Detalii
20
06 2017
898

S-a modificat componența nominală a Consiliului de Administrație CNAS

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, este noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Hotărârea Guvernului privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 796 din 25 iunie 2016 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 190-200 din 16 iunie curent.
Detalii