30
03 2019
1045

Consiliul de supraveghere publică a auditului: provocări și perspective

Așa cum nu există dezvoltare fără reforme și angajamentul ferm al RM de transpunere în legislația națională a acquis-ului comunitar a confirmat pe deplin acest fapt, domeniul auditului situațiilor financiare a trecut, asemeni altor domenii importante pentru economia țării, printr-un șir de reforme structurale.

Acestea au avut menirea de a identifica acel model de funcționare a domeniului care ar asigura crearea unui mecanism deplin care cuprinde drept părți componente: profesia, reglementarea și supravegherea. Rezultatul așteptat de societate, reprezentată de entități, investitori, organe de stat, cetățeni etc., este funcționalitatea sistemului și asigurarea calității auditului situațiilor financiare. Acest lucru este posibil doar cu contribuția și efortul angajat al celor trei piloni de bază, unul din care este supravegherea publică.
Detalii
22
06 2018
1311

Consiliul de supraveghere publică a auditului

Proiectul regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului este propus spre spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Reamintim că, potrivit Legii privind auditul situațiilor financiare, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit se reorganizează, prin transformare, în Consiliul de supraveghere publică a auditului.
Detalii
05
07 2017
2422

Statistica oficială are o nouă lege

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială.

În același timp, urmează a fi abrogată respectiva Lege nr. 412 din 09.12.2004.

Actul nou reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului statisticii oficiale şi stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.
Detalii
29
06 2016
1107

11 persoane candidează pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al BNM

Comisia Economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova a publicat astăzi lista candidaților care au depus actele pentru a participa la concursul de selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei.

Astfel, timp de 3 zile, secretariatul Comisiei va verifica dosarele a 11 candidați înregistrați și va solicita completarea acestora în caz de necesitate.
Detalii