27
10 2021
235

Noua Componență a Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul SFS

Serviciului Fiscal de Stat a aprobat noua componență nominală a Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul SFS. Ordinul nr. 527 din 15 octombrie 2021 a fost plasat pe pagina oficială a autorității fiscale.
 
Astfel, în cadrul Consiliului vor fi incluse nouă persoane:
  • Igor Țurcanu – președintele Consiliului;
  • Valeria Nedelea – șef al Direcției generale expertiză juridică;
  • Carolina Sîrbu - șef al Direcției contestații;
  • Grigore Rusu – șef al Direcției generale control operativ;
  • Vitalie Ciumacenco – șef al Direcției generale metodologie proceduri fiscale;
  • Serghei Arhirii – șef al Direcției generale conformare;
    Detalii
26
10 2021
155

În Consiliile de administrație ale ÎS ar putea fi incluși angajații cabinetului persoanelor cu funcții de demnitate publică

Personalul încadrat în cabinetul Președintelui Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor și miniştrilor are dreptul de a exercita activitate remunerată în cadrul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat şi în cadrul consiliului societăţii pe acţiuni în care statul deţine o cotă parte din capitalul social.
 
Proiectul de lege ce prevede aprobarea unor derogări de la prevederile art.18 (Incompatibilități) din Legea nr.80/20010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică1  a fost examinat în Parlament și votat în prima lectură cu 53 voturi.


Detalii

16
06 2021
131

6.7.4.1 Care este cota concretă a taxei de piaţă?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei de piață se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

22
03 2021
469

Modificări în componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor

În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 47 din 12 martie 2021 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.101/2019.

În temeiul art. 9 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), precum și în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,


Detalii

05
02 2021
371

Plata cotizațiilor de către auditori și stagiari

Au mai rămas 10 zile până la expirarea termenului-limită de achitare a cotizațiilor anuale ale auditorilor (0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern1) și ale stagiarilor (0,05 din salariul mediu lunar pe economie) ce urmează a fi virate în bugetul I.P. „Consiliul de supraveghere a auditului”. Amintim: cuantumul acestor plăți a fost aprobat prin Decizia nr.14/2019 a Consiliului respectiv, fiind stabilite normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor.
 
Conform prevederilor art.39 din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, cotizațiile menționate supra sunt îndreptate, de rând cu alte plăți stabilite de lege2, pentru finanțarea activității Consiliului.

Detalii
19
11 2020
339

Proiectul bugetului Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2021

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021. Acesta prevede la venituri  suma  de 1724,3 mii lei și la cheltuieli  – 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care se va acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021.
 
 
Potrivit proiectului, veniturile care reprezintă plăţile şi cotizaţiile efectuate de auditori, de entităţile de audit și de stagiarii în audit vor constitui 1524,3 mii lei.
Detalii
21
08 2020
388

În Moldova ar putea fi creat un consiliu consultativ pentru turism

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consutare publică proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Turism, pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

Acesta va fi un organ  consultativ în problemele dezvoltării, promovării şi finanțării domeniului turismului din Republica Moldova, care va funcționa pe principii benevole, fără statut de persoană juridică.

Detalii
09
04 2020
638

Securitatea informațională va fi asigurată de un Consiliu coordonator

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali astăzi, 9 aprilie 2020. Potrivit proiectului, funcția de bază a Consiliului este promovarea și coordonarea politicilor de securitate informațională şi cibernetică.

Componenţa Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale este divizată în 4 paliere:
Detalii
02
03 2020
805

Noi membri în componența Consiliului pentru SNCSP

În Monitorul Oficial din 29 februarie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 30 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 202/2015 cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP), fiind modificată componența nominală a acestuia.

Astfel, din cadrul Consiliului pentru SNCSP fac parte:
Angela Voronin — secretar de stat, Ministerul Finanțelor, preşedinte al Consiliului
Maxim Ciobanu — şef al Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor, vicepreşedinte al Consiliului
Detalii
09
10 2019
469

Ministrul Finanțelor va stabili numărul membrilor Consiliului CTIF

Numărul membrilor Consiliului CTIF va fi stabilit prin ordinul Ministrului Finanţelor. Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea pct.11 din anexa nr.1 la Hotărârea nr. 125/2018 cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

În momentul de faţă, Hotărârea nr.125/2018 stabilește expres numărul de membri ai Consiliului – 5 persoane, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat şi ai Serviciului Vamal.
Detalii