08
09 2021
248

Noi mecanisme de responsabilizare a autorităților subordonate Parlamentului

În cazul constatării a executării necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale, indiferent de prezența culpei sau în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, a unei activități defectuoase de către membrii Consiliului de Administraţie ai CNPF, Plenului Consiliului Concurenței, consilierii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, membrii Consiliului Audiovizualului și directorii Consiliului de administrație ai ANRE (autorități ce se află sub control parlamentar) pot fi revocați din funcție prin hotărârea Parlamentului, dacă comisia parlamentară de profil constată existența temeiurilor de revocare din funcție și întocmește un raport motivat în care se indică faptele, împrejurările și circumstanțele care servesc drept temei pentru eliberare din funcție.


Detalii

18
02 2021
411

Ajutoarele de stat contribuie la dezvoltarea economiei

Valoarea ajutorului de stat autorizat de către Consiliul Concurenței în anul 2019 a fost de 797884 mii lei, fiind atât ca valoare, cât și ca pondere în raport cu anul 2018, în creștere, se spune în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019, aprobat prin Decizia Consiliului Concurenței Nr. ASER-67 din 3 decembrie 2020. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 februarie curent.
 
Astfel, în anul 2019 valoarea ajutorului de stat raportată Consiliului a fost de 1 438 756 mii lei (sau 0,68% din PIB), fiind în creștere față de anii 2017- 2018. Dinamica a fost determinată de implementarea noilor măsuri de sprijin și majorarea cuantumului unor scheme de ajutor de stat raportate ca urmare a sporirii numărului beneficiarilor față de anii precedenți.
Detalii
20
11 2020
414

SIA „Registrul ajutoarelor de stat” va fi integrat cu MConnect

Consiliul Concurenței, pe lângă funcția de posesor al SIA „Registrul ajutoarelor de stat”, va avea și funcția de deținător al sistemului informațional, instituția fiind responsabilă de crearea și ținerea sistemului.
 
În ședința din 18 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  de hotărâre ce prevede modificarea unor acte normative în scopul eficientizării procesului de raportare și automatizare a notificării ajutoarelor de stat acordate, precum și pentru a asigura interoperabilitatea SIA „Registrul ajutoarelor de stat” cu serviciile guvernamentale (MPass, Msign).

Detalii
02
11 2020
553

Regulamentul privind ajutorul de minimis

Noul Regulament privind ajutorul de minimis a fost aprobat de Plenul Consiliului Concurenţei și determină domeniul de aplicare, modalitatea de calcul al termenului de 3 ani stabilit de legea cu privire la ajutorul de stat, procedura de acordare a ajutorului     (inclusiv prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis), modalitatea de calificare, cumulul și evidența ajutorului de minimis acordat, dar și cerințele impuse autorităților publice și persoanelor juridice care îl oferă.
 
Documentul prevede expres că sub incidența Regulamentului nu cade ajutorul acordat întreprinderilor din sectorului pescuitului și pisciculturii; din domeniul producției primare de produse agricole
Detalii
13
10 2020
465

Încălcarea legislației concurențiale: amenzi de circa 10 mil. lei

Pe parcursul anului 2019, Consiliul Concurenței a realizat 74 de investigații cu privire la încălcarea legislației concurențiale, dintre care 24 au fost finalizate,  potrivit Raportului privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2019,  publicat pe pagina web a instituției.
 
Astfel, principalele încălcări examinate și constatate se referă la acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice, concentrări economice nenotificate, acțiuni de concurență neloială și abuz de poziție dominantă.

Detalii
07
02 2020
679

ASP va comunica informația despre persoanele juridice și Consiliului Concurenței

Agenția Servicii Publice va prezenta Consiliului Concurenței, pe suport de hârtie sau în formă electronică, informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 37 alin. (11 ) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
Detalii
18
11 2019
668

Implementarea Primului Proiect de Cadastru nu constituie ajutor de stat

Scutirea de la plata impozitului pe venitul creării și funcționării Fondului de garanție al Agenției Servicii Publice, precum și pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire și rambursarea creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Aceasta se menționează în Decizia nr. ASER-76 din 31 octombrie 2019 a Consiliului Concurenței, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 noiembrie.

Astfel, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent, care se raportează anual, până la data de 31 martie, Consiliului Concurenței.
Detalii
29
10 2019
697

Finanțarea proiectelor ecologice nu necesită aplicarea normelor de concurență

Alocarea mijloacelor financiare din sursele Fondului Ecologic Național pentru proiecte ce țin de organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică și propagarea cunoştinţelor ecologice nu constituie ajutor de stat, în sensul art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, potrivit deciziei Consiliului Concurenței nr. ASO-71 din 17 octombrie 2019.

Măsura respectivă ce constă în alocarea de resurse financiare pe perioada anilor 2011 – 2018 a fost raportată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Detalii
09
10 2019
733

Amenzi pentru oferte trucate

Consiliul Concurenței a anunțat despre finalizarea investigației inițiate pe marginea comportamentului întreprinderilor „S" SRL, „D" SRL, „R" SRL și altor două întreprinderi participante în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate și desfășurate de către Direcția Generală Locativ-Comunală a Consiliului Municipal Chișinău, în perioada 2016-2017. Drept urmare, acestea s-au ales cu amenzi în valoare totală de 341 399,75 lei.

Autoritatea menționează în informația difuzată că participarea în cadrul procedurilor de achiziții publice reprezintă în sine o competiţie între participanţi, care implică asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care fac obiectul propriu-zis al competiţiei, produsele licitate şi preţurile acestora, fapt ce poate fi asigurat în situația în care ofertele sunt întocmite în mod individual, de fiecare dintre participanţii la licitaţie.
Detalii
30
07 2019
643

Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bătrânilor nu constituie ajutor de stat

Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor, precum şi mărfurile, din contul organizațiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiași şi distribuite lor gratuit nu reprezintă ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASS-51 din 12.07.2019 a Consiliului Concurenței.

În decizie se spune că măsura respectivă a fost raportată de Serviciul Fiscal de Stat. Aceasta este acordată în baza art. 103 alin. (1) pct. (9) din Codul fiscal și constă în scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor, precum şi mărfurile, din contul organizațiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiași şi distribuite lor gratuit.
Detalii