26
07 2022
101

Gestionarea resurselor funciare municipale. Noi prevederi

Gestionarea, administrarea şi valorificarea terenurilor proprietate municipală, garantarea şi apărarea dreptului de proprietate asupra acestora şi a intereselor legitime ale deţinătorilor de terenuri şi autorităţilor publice vor fi stabilite de un nou Regulament privind gestionarea resurselor funciare municipale, proiectul căruia este propus pentru consultări publice de către Consiliul municipal Chișinău.   Gestionarea resurselor funciare municipale se va efectua de către Consiliul municipal Chişinău, primarul general al municipiului (autorităţile administraţiei publice municipale), precum şi de către subdiviziunile municipale specializate în relaţii funciare şi în urbanism.  


Detalii

20
04 2022
1146

Transportul public: capitala va majora prețul călătoriilor

Tariful pentru o călătorie în transportul public pe teritoriul mun. Chișinău ar putea spori până la 6 lei. Proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public este inclus pe agenda ședinției Consiliului de mâine, 21 aprilie.
 
Noile tarife propuse pentru transportul călătorilor se bazează pe acoperirea cheltuielilor necesare pentru exploatarea eficientă a unităților de transport, optimizarea  cheltuielilor pentru combustibilul, reparațiile tehnice, asigurarea serviciilor de calitate la transportul călătorilor, conform normelor stabilite pentru fiecare tip de transport, corelarea tarifului la indicatorii economici naționali, unificarea sistemului de tarifare pentru toate tipurile de transport public municipal, precum și pe alte principii.


Detalii

07
10 2021
611

Activitatea de comerț în mun.Chișinău: autoritățile simplifică procedurile

Primăria municipiului Chișinău intenționează să opereze modificări în cadrul local de reglementare a activității de comerț. În acest sens, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău (CMC) a inițiat elaborarea proiectului de decizie pentru modificarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 1 octombrie 2020.
 
CMC își propune crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în municipiu, asigurarea liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice și sociale ale cetățenilor, stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, dar și simplificarea procedurii
Detalii
17
09 2021
650

CMC a elaborat proiectul regulamentului privind acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului

Primăria Chișinău propune pentru consultări publice proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.
 
Potrivit documentului, beneficiari de ajutor financiar vor fi stabilite persoanele defavorizate cu trai permanent în municipiu, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 3000 lei și, ca excepție, familiile tinere, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 5000 lei per persoană.
Detalii
14
09 2018
814

Bugetul municipal 2019 va fi elaborat până la 10 octombrie

Examinarea și aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021 ar putea avea loc la 10 decembrie 2018, potrivit Calendarului activităților pentru elaborarea proiectului de buget municipal, aprobat prin dispoziția nr. 684-d din 12 septembrie curent.

Astfel, până la 20 septembrie 2018 se preconizează actualizarea programului strategic de dezvoltare a municipiului Chișinău. Tot până atunci se va elabora și o analiză a performanței programelor și subprogramelor existente, după care va fi aprobată lista celor acceptate și desemnați responsabilii la nivel de program.
Detalii
22
03 2018
964

Recuperarea averii confiscate din fondul de rezervă al Guvernului

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie 2018, o hotărâre ce prevede alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, a mijloacelor financiare în sumă de 15,1 mil. lei Consiliului municipal Chișinău pentru recuperarea moștenitorilor valorii averii confiscate a persoanelor supuse represiunilor politice.

Decizia a fost luată pentru executarea titlului executoriu, cu restabilirea ulterioară a sumei alocate la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018.
Detalii
08
04 2017
1473

Expert-Grup: Riscuri estimate la 111,7 mil. lei anual, din cauza corupției

Acestea sunt rezultatele studiului privind evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a mun. Chișinău, elaborat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului „Consolidarea funcției de prevenire și analiză a corupției a Centrului Național Anticorupție (CNA)” implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Detalii