25
01 2022
1387

Stabilirea salariului muncitorilor-constructori pentru determinarea valorii estimative de deviz a autorității contractante în cadrul achizițiilor publice de lucrări

La elaborarea documentației de proiect şi deviz, pentru licitații (tendere), la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului, cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, cu aplicarea coeficientului de complexitate 1,3 pentru ramura construcțiilor (conform prevederilor din Anexa 3 la HG nr. 743/2002), stabilește  Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 164 din 24 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Amendamentului CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”, cu aplicare din 10 decembrie 2021 (data publicării în MO).
24
01 2022
404

Amplasarea construcțiilor incompatibile cu spațiile verzi va fi sancționată

Agenții economici care doresc să amplaseze în spațiile verzi proprietate publică obiective pentru activități economico-sociale compatibile cu destinația spațiilor verzi (cum ar fi instalațiile pentru practicarea sportului, a jocurilor și pentru odihnă, obiectivele de menire social-culturală, unitățile comerciale mobile), solicită, în mod obligatoriu, autorizația administrației publice locale, prin care se stabilesc, în coordonare cu Agenția de Mediu, locul de amplasare și suprafața obiectivelor, precum și condițiile de desfășurare a activității.
 
În Monitorul Oficial din 21 ianuarie curent a fost publicată Legea nr. 238 din 24 decembrie 2021, prin care au fost introduse modificări în Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.


Detalii

02
11 2021
249

Solicitarea de autorizații de construire a sporit cu 50,1%

În primele 9 luni ale anului curent, în Republica Moldova au fost eliberate 3279 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 50,1% față de ianuarie-septembrie 2020, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în ianuarie-septembrie 2021 au fost eliberate 2442 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 837 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 62,2% și cu 23,3% față aceeași perioadă din anul 2020.


Detalii

12
10 2021
279

Pe teritoriul spațiilor verzi vor fi amplasate doar obiective compatibile cu destinația acestora

Pe teritoriul spațiilor verzi proprietate publică agenții economici vor amplasa doar obiective compatibile cu destinația acestor spații: instalații pentru practicarea sportului și a jocurilor, destinate odihnei, obiective cultural-artistice, precum și unități comerciale mobile, fără posibilitatea edificării unor construcții. Pe agenda Parlamentului este inclusă inițiativa legislativă prin care se propune indicarea expresă în Legea nr. 59/1999 privind spațiile verzi ale localităților urbane și rurale a posibilității de eliberare de către autoritățile locale a autorizației pentru amplasarea doar a obiectivelor compatibile cu spațiile verzi.
 


Detalii

24
08 2021
229

În primul semestru lucrările de construcții au crescut cu peste 17%

În primul semestru din acest an, în țara noastră au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 5,4 mld.lei ceea ce este cu 17,1% mai mult față de ianuarie-iunie 2020, anunță Biroul Național de Statistică.
 

Astfel, cel mai mare volum de construcții reprezintă construcțiile noi – în sumă de circa 3,2 mld.lei, care au crescut cu 20%, fiind urmate de reparațiile capitale – 1,1 mld.lei, în creștere cu 24,3% și lucrările de întreținere și reparații curente – 996 mil.lei, cu 0,6% mai mult decât în aceiași perioadă din anul 2020.


Detalii

22
07 2021
406

Volumul lucrărilor de construcții inginerești a sporit cu 24%

Valoarea totală a lucrărilor de construcții executate de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” (cu excepția entităților cu 0-3 angajați) în anul 2020 a constituit 15,1 mld. lei, în prețuri comparabile fiind cu 11,8% mai mare față de cea înregistrată cu un an mai devreme, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, a sporit cu 8,7% volumul lucrărilor de construcții noi (până la 7,44 mld. lei, având ponderea 49,3% din total), al lucrărilor de reparații capitale – cu 10,2% (atingând 3,79 mld. lei), precum și al celor de întreținere și reparații curente – cu 20,3% (depășind 3,6 mld. lei).


Detalii

04
03 2021
306

Contabilitatea în construcții. Aspecte fiscale, contabile și juridice

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea de construcții sunt o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În contextul totalizării anului 2020, Compania Vioser Tax Trainings te invită în data de 9 aprilie 2021 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.

 


Detalii
28
05 2020
1124

Termenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, prelungit

Termenul de valabilitate a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii va fi extins până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 6 luni din momentul reluării activității de instruire şi a comisiilor de atestare. Extinderea termenului este propusă în contextul declarării stării de urgență în sănătate publică în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020.

Proiectul cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
Detalii
27
11 2019
945

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Seminarul: „Aspecte juridice și fiscale ale contabilităţii în domeniul construcțiilor”

Eşti responsabil de menținerea evidenței contabile și aspectele fiscale în cadrul unei companii din domeniul Construcțiilor?

Se apropie închiderea anului și ți-au apărut multe întrebări?

Compania Vioser Trainigs and Events îți vine în ajutor și te invită la un curs special pentru tine. Participând la acest curs, vei asimila principale aspecte juridice şi fiscale din domeniul Construcţiilor.
Detalii
09
10 2019
1027

Cota impozitului pe bunurile imobiliare în cazul construcțiilor speciale, neevaluate cadastral

Întreprinderea are în proprietate construcții speciale (hangare) destinate pentru păstrare, procesare, uscare și condiționare a cerealelor, care nu sunt evaluate de către organele cadastrale. Se încadrează aceste bunuri imobile în categoria construcțiilor cu destinație agricolă, astfel încât să poată fi aplicată cota impozitului pe bunurile imobiliare în mărime de 0,1%, sau se aplică prevederile pct. 11, anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (Legea nr. 1056-XIV)?
Detalii