04
03 2021
129

Contabilitatea în construcții. Aspecte fiscale, contabile și juridice

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea de construcții sunt o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În contextul totalizării anului 2020, Compania Vioser Tax Trainings te invită în data de 9 aprilie 2021 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.

 


Detalii
28
05 2020
734

Termenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, prelungit

Termenul de valabilitate a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii va fi extins până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 6 luni din momentul reluării activității de instruire şi a comisiilor de atestare. Extinderea termenului este propusă în contextul declarării stării de urgență în sănătate publică în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020.

Proiectul cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
Detalii
27
11 2019
664

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Seminarul: „Aspecte juridice și fiscale ale contabilităţii în domeniul construcțiilor”

Eşti responsabil de menținerea evidenței contabile și aspectele fiscale în cadrul unei companii din domeniul Construcțiilor?

Se apropie închiderea anului și ți-au apărut multe întrebări?

Compania Vioser Trainigs and Events îți vine în ajutor și te invită la un curs special pentru tine. Participând la acest curs, vei asimila principale aspecte juridice şi fiscale din domeniul Construcţiilor.
Detalii
09
10 2019
714

Cota impozitului pe bunurile imobiliare în cazul construcțiilor speciale, neevaluate cadastral

Întreprinderea are în proprietate construcții speciale (hangare) destinate pentru păstrare, procesare, uscare și condiționare a cerealelor, care nu sunt evaluate de către organele cadastrale. Se încadrează aceste bunuri imobile în categoria construcțiilor cu destinație agricolă, astfel încât să poată fi aplicată cota impozitului pe bunurile imobiliare în mărime de 0,1%, sau se aplică prevederile pct. 11, anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (Legea nr. 1056-XIV)?
Detalii
02
10 2019
1873

Modificările la SNC ”Contracte de construcții”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității.

Standardul Național de Contabilitate ”Contracte de construcții” a fost completat cu prevederi ce țin de cazurile în care, în rezultatul unui contract de construcție, nu poate fi determinat
Detalii
26
06 2019
750

Plata pentru elaborarea actelor normative în construcții

Care autoritate este responsabilă de efectuarea controlului în vederea verificării corectitudinii virării mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții în bugetul de stat de către investitorii sau proprietarii construcțiilor?

Prin Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 a fost instituit sistemul calității în domeniul respectiv, care conduce la realizarea și exploatarea construcțiilor de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
Detalii
05
06 2019
499

Modul "Managementul întreprinderii de construcții", soluție bazată pe Contabilizare 4.0

Modulul "Managementul întreprinderilor de construcții" este o soluție completă dezvoltată pe baza platformelor 1C: Întreprindere 8 și Contabilizare 4.0 pentru facilitarea ținerii contabilității într-o întreprindere de construcții.

Această soluție software vă permite să țineți evidența stocurilor, să generați rapoarte cu diferite nivele de complexitate, să efectuați operațiuni de producție, să monitorizați rezervele de materiale de construcție, să analizați cererea pentru produse specifice în funcție de regiuni și sezon.
Detalii
08
02 2019
581

Mai puține autorizaţii de construire pentru clădiri în anul 2018

În anul 2018, au fost eliberate 3266 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 16,6% faţă de anul 2017, comunică Biroul Național de Statistică. Conform datelor, din numărul total de autorizații, 2009 au fost pentru clădirile rezidențiale, inclusiv pentru colectivități, iar 1257 – autorizații pentru clădirile nerezidențiale.

În profil regional, în anul 2018, comparativ cu anul precedent se înregistrează o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale. Astfel, în regiunea Centru, numărul acestora s-a redus cu 185 unităţi, în regiunea Nord — cu 42 unităţi, în mun. Chişinău — cu 40 unităţi, în UTA Găgăuzia — cu 16 unităţi și în regiunea Sud – cu 4 unităţi.
Detalii
05
12 2018
790

Investițiile în activele imobilizate, în creștere

În primele 9 luni ale anului curent a crescut volumul investițiilor la construcțiile inginerești cu 36,7%, la mijloacele de transport – cu 21,5%, la clădirile nerezidențiale – cu 13,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 8,3%. Investițiile în utilaje, maşini, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere de 32,6% din total investiții realizate, informează Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 4,2%.
Detalii
17
07 2018
1007

Eliberarea facturii fiscale în cadrul realizării contractului de antrepriză în construcții

Se va elibera factura fiscală la momentul plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții? Se va permite deducerea TVA în baza facturii fiscale eliberate la momentul încasării plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui asemenea contract?
Detalii