08
02 2019
207

Mai puține autorizaţii de construire pentru clădiri în anul 2018

În anul 2018, au fost eliberate 3266 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 16,6% faţă de anul 2017, comunică Biroul Național de Statistică. Conform datelor, din numărul total de autorizații, 2009 au fost pentru clădirile rezidențiale, inclusiv pentru colectivități, iar 1257 – autorizații pentru clădirile nerezidențiale.

În profil regional, în anul 2018, comparativ cu anul precedent se înregistrează o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale. Astfel, în regiunea Centru, numărul acestora s-a redus cu 185 unităţi, în regiunea Nord — cu 42 unităţi, în mun. Chişinău — cu 40 unităţi, în UTA Găgăuzia — cu 16 unităţi și în regiunea Sud – cu 4 unităţi.
Detalii
05
12 2018
251

Investițiile în activele imobilizate, în creștere

În primele 9 luni ale anului curent a crescut volumul investițiilor la construcțiile inginerești cu 36,7%, la mijloacele de transport – cu 21,5%, la clădirile nerezidențiale – cu 13,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 8,3%. Investițiile în utilaje, maşini, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere de 32,6% din total investiții realizate, informează Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 4,2%.
Detalii
17
07 2018
561

Eliberarea facturii fiscale în cadrul realizării contractului de antrepriză în construcții

Se va elibera factura fiscală la momentul plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții? Se va permite deducerea TVA în baza facturii fiscale eliberate la momentul încasării plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui asemenea contract?
Detalii
05
06 2018
1128

Particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor

Compania „Vioser Training & Events” vă invită la un curs practic cu genericul Particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor.

Scopul cursului:

Asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice în domeniul lucrărilor de construcţii, producerea de bunuri imobiliare concretizate în clădiri şi construcţii civile noi, precum şi restaurarea, repararea şi întreţinerea celor existente, executarea lucrărilor de construcție – montaj, proiectare etc.
Detalii
03
10 2017
485

MEI propune reducerea numărului actelor permisive în construcții

Inițiativa vicepremierului Octavian Calmîc de creare a unei Platforme comunie de conlucrare între autoritățile statului și oamenii de afaceri pentru a eficientiza și îmbunătăți domeniul construcțiilor și infrastructurii din Moldova a fost susținută de reprezentanții mediului de afaceri din domeniul construcțiilor, întruniți în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Oamenilor de Afaceri, în vederea identificării problemelor și soluțiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea potențialului de construcții în țara noastră, precum și creșterea indicatorilor internaționali.
Detalii
26
09 2017
806

Contabilitatea în construcţii

Seminar practic despre particularităţile contabilităţii în construcţii, conform prevederilor legislaţiei actuale în domeniu.

Activitatea în domeniu construcțiilor are particularitățile sale proprii, acestea afectând modul de contabilizare și impozitarea companiilor de construcții .
Detalii
22
08 2017
815

Penalizări pentru virarea cu întârziere a defalcărilor la elaborarea documentelor normative în construcții

Conform art. 37 alin. (2) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (MO, 1996, nr.25, art.259), investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5% din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sunt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect.
Detalii
17
08 2017
917

Unele particularități aferente aplicării impozitului pe avere

Împreună cu soția deținem în proprietate un bun imobil, o casă de locuit. Casa este cu trei etaje, are o suprafață mai mare de 200 m2, iar la oficiul cadastral este evaluată la 2 803 564 lei. De la organul fiscal am primit aviz de plată la impozitul pe avere în sumă de 22 458,21 lei. Dar de ce trebuie să achit impozitul pe avere, daca dețin casa în proprietate împreună cu soția? Contract prenupțial nu avem, deci deținem fiecare câte o jumătate de casă. Când se împarte valoarea casei în jumătate, suma este mai mică de 1,5 milioane lei. Deci nu trebuie să achităm impozitul pe avere?
Detalii