12
04 2022
189

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea construcțiilor este o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În acest context, compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 28 aprilie 2022 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.


Detalii

03
11 2021
260

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea de construcții este o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În acest sens, compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 19 noiembrie 2021 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.


Detalii

20
04 2021
307

La Criuleni va fi construit un parc fotovoltaic

Pe data de 19 aprilie în raionul Criuleni a avut loc evenimentul de deschidere a șantierului de construcție a centralei electrice fotovoltaice de 2,8 MW.
 
Proiectul centralei electrice fotovoltaice de 2,8 MW este unicul în Republica Moldova ca dimensiune și capacitate, construit până în momentul de față, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public. Mă bucur totuși că sectorul public, prin acest tip de inițiative, își consolidează rolul de sector exemplar, urmând ca și celelalte ramuri ale economiei să-i preia exemplul. Proiectul respectiv va contribui la atingerea obiectivelor politicilor statului trasate în domeniul energetic și de mediu, precum și la sporirea securității energetice a țării, la creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie și, nu în ultimul rând, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, a afirmat Mihail Lupașcu, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.


Detalii

04
10 2019
1033

Conceptul SIA „Registrul electronic al angajaților”, prezentat contribuabililor din domeniul construcțiilor

În Republica Moldova, în a doua jumătate a anului viitor, se preconizează implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”, conceptul căruia a fost prezentat astăzi la Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul unei ședințe cu reprezentanți ai sectorului construcțiilor.

Sistemul va fi o resursă informațională unică la nivel de țară, în care se va regăsi baza de date a tuturor angajaților, angajatorilor și a raporturilor de muncă ale acestora.
Detalii
17
06 2019
973

Salariul pe oră al muncitorilor-constructori în contextul procedurilor de achiziții publice de lucrări

Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 (HG nr. 669/2016), stabileşte la pct. 45 condițiile cumulative ce urmează a fi întrunite obligatoriu de către autoritatea contractantă la inițierea unei proceduri de achiziții publice de lucrări, una dintre care şi anume subpct. 3) impune obligația de a fi asigurată elaborarea, verificarea şi aprobarea, în modul stabilit, a documentației de proiect şi deviz.
Detalii
06
02 2019
1917

Angajatorul din construcții va plăti angajatului penalitate de 0,3% per zi din suma salariului neachitat la timp

În Monitorul Oficial din 1 februarie 2019 a fost publicată Convenția colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022.

Convenţia este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor în limitele competenţei lor.
Detalii