19
08 2020
741

Operatorii din sectorul alimentar vor întreprinde măsuri de prevenire a risipei alimentare

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 20 august este inclus proiectul hotărârii cu privire la aprobarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

 

 
În anul 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Reducerea pierderilor și a deșeurilor alimentare reprezintă o țintă importantă a Obiectivului 12.3. de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul dat prevede reducerea cu 50% a deșeurilor alimentare pe cap de locuitor pe plan mondial la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului până în 2030, precum și reducerea pierderilor alimentare la nivelul lanțurilor de producție.

Detalii
17
12 2019
588

În trimestrul III al anului curent PIB-ul a constituit 64323 mil. lei

În trimestrul III al anului 2019, Produsul intern brut (PIB) a constituit 64323 mil. lei și a înregistrat, în termeni reali, o creștere cu 4,3% față de trimestrul III al anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, la creșterea PIB în perioada de referință au contribuit următoarele activități economice:
comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică, cu o pondere de 23,9%
• agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o pondere de 15,0%

Detalii
18
12 2018
635

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3%

În trimestrul III al anului 2018, produsul intern brut (PIB) a constituit 57370 mil. lei și a înregistrat o creștere cu 3,4% față de trimestrul III 2017, menționează Biroul Național de Statistică.

Potrivit BNS, la creșterea PIB în perioada de referință contribuții pozitive mai importante au avut domeniile construcțiilor (+2,3%), cu o pondere de 9,6% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute cu 30,0%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport și depozitare, activități de cazare și alimentație publică, cu o pondere de 20,5% la formarea PIB.
Detalii
06
03 2018
1295

Nivelul venitului lunar minim garantat se majorează

Nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1025 lei, după ce va fi indexat cu 6,6%, la 1 aprilie 2018, ca urmare a creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Proiectul hotărârii de Guvern ce conține această prevedere este propus spre consultare publică de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii
07
11 2017
1070

Expert-Grup: Rectificarea bugetară 2017

Rectificarea anuală a bugetului este parte indispensabilă a ciclului bugetar și vine să ajusteze parametrii cheie a bugetului la conjunctura economică, dar și alți factori de politici. În anul 2017, bugetul public a fost afectat atât de factorii economici, cât și de cei politici.
Detalii
15
09 2017
1313

BPN-2017: venituri în sumă de 24 909,2 mil. lei

În primele 6 luni ale anului 2017 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 24 909,2 mil. lei, dintre care 15 721,6 mil. lei la bugetul de stat, 8 994,1 mil. lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 3 047,1 mil. lei la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și 6 359,8 mil. lei la bugetele locale, potrivit Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017. Actul a fost aprobat de Guvern, iar Hotărârea a fost publicată astăzi, 15 septembrie, în MO al RM.
Detalii
29
08 2017
847

1. (4.2.1.1) Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?

Potrivit art.120 din Titlul IV al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu accize sunt:

  1. persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.

Detalii
28
07 2017
925

Informaţia - armă antitutun

Pe fiecare pachet și pe orice ambalaj exterior al produselor de tutun, indiferent de locul producerii (locală sau importate), va fi aplicată o informație mai amplă privind dauna fumatului, potrivit Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetare a produselor din tutun, aprobat de Guvern în cadrul şedinţei din 26 iulie curent.

Regulamentul stabilește, că avertismentele de sănătate trebuie să ocupe întreaga suprafaţă rezervată în acest scop și nu pot fi comentate, parafrazate sau însoţite de alte texte sau imagini. Vopselele utilizate pentru imprimarea avertismentelor și imaginilor trebuie să asigure vizibilitatea şi integritatea lor grafică și să nu permită ștergerea lor.
Detalii