23
09 2022
94

APCSP a prezentat rezultatele controalelor

Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2022 Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) a înregistrat 887 reclamații (petiții) și 90 de sesizări, conform Raportului publicat de autoritate. Subiectele petițiilor se referă la prestarea neconformă a serviciilor, inclusiv prin comerț online (372), produse alimentare neconforme, inclusiv prin comerț online (248), produsele alimentare (28), domeniul metrologic (20) și încălcarea regulilor de comerț (212).

 

Cele mai frecvent încălcate reguli de comerț țin de practicile comerciale înșelătoare/ diferență de preț – 41,
Detalii

24
08 2022
291

Guvernul a aprobat proiectul ce se referă la măsurile de prevenire a impactului crizei energetice

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de astăzi, 24 august, proiectul hotărârii de Guvern privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

După cum a explicat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, documentul conține 33 de măsuri necesare a fi întreprinse în vederea prevenirii impactului crizei energetice, ce vizează buna organizare a gestionării consumului de energie termică și electrică, cum ar fi:


Detalii

04
08 2022
257

Măsurile de atenuare a impactului crizei energetice

Reducerea temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică cu 10%; reconectarea cazanelor pe biomasă în cadrul instituțiilor publice; trecerea „Termoelectrica” (CET sursa 1) la combustibil alternativ (păcură) – sunt unele dintre măsurile ce ar putea fi aplicate în caz de limitare a furnizării gazelor naturale în Republica Moldova.


Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, este propus pentru consultări
Detalii

06
07 2022
895

Categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi stabilite de Guvern

În scopul oferirii unor compensații pentru prețurile la energie consumatorilor vulnerabili de energie și finanțarea programului menit să acorde sprijin consumatorilor vulnerabili pentru eficientizarea consumului de energie prin acordarea subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice, se propune crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice (Fond).
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul legii privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, scopul căreia este reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor vulnerabili.


Detalii

04
07 2022
695

Planul de reducere a vulnerabilității energetice

 Acordarea compensațiilor pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de consum a energiei termice în sistem centralizat, la consumul de energie electrică sau gaze naturale pentru consumatori, în funcție de gradul de vulnerabilitate a acestora, este una din măsurile pe care autoritățile planifică să o includă suplimentar în Planul național de acțiuni pentru atenuare crizei energetice.

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificare anexei la Hotărârea Guvernului nr. 433/2021 cu privire la măsurile de atenuare a crizei energetice a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 30 iunie curent.


Detalii

04
03 2022
345

Din 1 mai va fi revizuită achitarea serviciilor de încălzire a apartamentelor debranșate de la sistemul centralizat de încălzire

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională stabilirea obligației generale de achitare a serviciilor de încălzire în cazul apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, fără a lua în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz în mod particular.

 

Astfel, prin Hotărârea nr. 4, Curtea s-a pronunțat asupra constituționalității art. 42 alin.12) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, care prevede  că, în cazul în
Detalii

18
02 2022
902

Regulamentul privind modul de compensare a diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 februarie, a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei nr. 14 din 8 februarie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale.

Ordinul a intrat în vigoare și se aplică pentru perioada ianuarie – martie 2022.

Descărcarea Ordinului nr. 14 din 08.02.2022.

03
11 2021
318

Protecția consumatorilor: mai multe cazuri soluționate de vânzător pe cale amiabilă

În primele 9 luni ale anului curent, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a efectuat 190 de controale privind conformitatea produselor nealimentare și prestării serviciilor la agenții economici, activitățile cărora prezintă un grad sporit de risc, dintre care 179 au fost  planificate și 11 inopinate, potrivit datelor publicate de Agenție.
 
În cadrul a 131 controale, ce constituie o pondere de 68,9% din numărul celor efectuate, au fost depistate neconformități ce țin de:
  • nesoluționarea/refuzul de a înregistra petiția,
  • lipsa registrului de reclamații;

  • Detalii
26
04 2021
918

Compensațiile pentru tarifele la energia electrică, aprobate

Proiectul de lege ce prevede compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice a fost aprobat la 23 aprilie curent,  în lectura a doua. Proiectul a fost elaborat ca o măsură socială pentru populație în contextul instituirii stării de urgență în perioada 1 aprilie-30 mai 2021.
 
Astfel, va fi acordată o compensație în cuantum de 428 lei consumatorilor gospodăriilor casnice (persoane fizice) care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 2 luni (aprilie și mai),
Detalii
30
11 2020
455

(34.3.4) Se va sancționa întreprinderea dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

  Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client). 


Detalii