17
08 2019
2634

Completarea Dării de seamă (forma IRM19) în cazul suspendării contractului individual de muncă

În cazul în care angajatul își ia concediu din contul propriu angajatorul este obligat să declare acest fapt prin prezentarea Dării de seamă forma IRM19? Care indicatori din formularul menționat completăm și în special care cod al modificării raporturilor de muncă urmează să reflectăm în col.8 a Dării de seamă forma IRM19?

Detalii
28
09 2018
2647

Justificarea soldului contului 532

Este în drept inspectorul fiscal să solicite prezentarea înscrisurilor (contract în scris sau alt document) pentru justificarea soldului contului 532?


Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” (MO al RM, 233-237/1534, 22.10.2013), contul 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” (în continuare – contul 532)
Detalii
29
08 2017
405

4. (4.9.17) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.
Detalii
12
06 2017
1093

Reflectarea în factura fiscală a cheltuielilor refacturate

Cum se reflectă facturile fiscale în registrul de procurări/livrări și în declarația TVA în cazul costurilor refacturate?

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din CF, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor.
Detalii
28
06 2016
1337

Despre calcularea proratei la livrarea pachetului turistic

La calcularea T.V.A. destinată trecerii în cont va fi necesară calcularea proratei, la livrarea pachetului turistic, conform prevederilor art. 102 pct. 3 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 10) din CF, pachetele de servicii turistice sînt scutite de T.V.A. Totodată, în partea ce ține de serviciile ce nu constituie parte a pachetului turistic, comunicăm că acestea se impozitează cu T.V.A. pe principii generale.
Detalii
13
05 2016
2208

Entitatea intenționează să procure un aparat de cafea, pentru consumul cafelei în oficiu. Are dreptul entitatea la trecerea în cont a T.V.A. din valoarea aparatului? Se recunosc cheltuielile privind uzura aparatului de cafea în scopuri fiscale? Pot fi recunoscute ca cheltuieli, în scopuri fiscale, cheltuielile pentru cafea, ceai, zahăr, consumate în oficiul entității?

Trecerea în cont a acestor sume nu se permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 (1) din Codul fiscal, subiectului impunerii înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. i se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale
Detalii
04
02 2015
818

Peste 3 milioane de români datorează 1,6 miliarde de euro

Ultimii cinci ani de criză au dus la triplarea datoriilor acumulate de români prin carduri de credit şi descoperiri de cont. Fenomenul a căpătat amploare atât datorită nevoilor financiare urgente ale clienţilor, cât şi interesului băncilor de a vinde produsele cu cel mai mic grad de risc şi cu cele mai mari dobânzi din piaţă.
Detalii