12
08 2022
237

Subvențiile primite sub orice formă. Modul de contabilizare

Subvențiile pot avea diferite denumiri - alocații, plăți, asistență financiară, asistență tehnică, plăți directe per cap animal, recompense, și pot fi primite sub formă de mijloace bănești, active imobilizate, active circulante, diminuare a datoriilor faţă de stat şi/sau alţi creditori etc.   
 
În articolul „Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă” publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Lidia Foalea,
Detalii
12
07 2022
967

Documentarea și contabilizarea faptelor economice generate de hotărârile instanței de judecată

Cum poate fi reflectată în evidența contabilă datoria sau creanța generată de hotărârea unei instanțe de judecată? Reprezintă sau nu respectiva hotărâre un document primar, în baza căruia pot fi contabilizate faptele economice? Răspunsurile la acesste întrebări sunt oferite în continuare. 
 
Cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în RM este stabilit prin Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017). Potrivit art.3 din legea prenotată, document primar reprezintă confirmare documentară care justifică
Detalii
16
06 2022
186

Contabilizarea costurilor aferente înființării spatiilor verzi

Deși amenajarea spațiilor verzi de către entitățile care dispun de terenuri în acest scop este încurajată prin diverse programe și proiecte, la etapa actuală modul de contabilizare și deducere a acestor cheltuieli în scopuri fiscale încă provoacă multiple întrebări.
 
În suportul practicienilor cărora le apar dificultăți în acest sens, publicăm în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” articolul „Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spatiilor verzi” elaborat de Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi, în care, în baza unei analize minuțioase, autorii vin cu un șir de recomandări și soluții practice.


Detalii

13
06 2022
243

Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza celui nefinisat

În practică deseori apar situații în care entitățile adoptă decizii privind lichidarea clădirilor ce sunt în stare dezastruoasă, durata de funcționare a cărora a expirat, iar valoarea rămasă este egală cu zero lei. Totodată, în unele cazuri la transmiterea clădirilor în exploatare nu a este evaluată valoarea reziduală.
 
În aceste condiții apare un șir de întrebări ce țin de modul de recunoaște în contabilitate a lichidării activului; cheltuielile suportate în legătură cu lichidarea acestuia (vor fi recunoscute în scopuri fiscale sau nu); reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit a utilizării provizionului constituit pentru acoperirea cheltuielilor legate de lichidare etc.


Detalii

31
03 2022
234

Contabilizarea ajutoarelor umanitare de către entitățile la autonomie financiară

În ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal. FISC.md” ce va ieși din tipar în zilele imediat următoare va fi publicat articolul în care autorul nostru, Lidia Foalea, vine cu detalii, analize și recomandări cu privire la modul de contabilizare a ajutoarelor umanitare primite, distribuite și utilizate de către entitățile cu autonomie financiară.
 
Ajutoarele umanitare introduse în țară sunt clasificate în bunuri trimise de către donatori în adresa statului sau fără a fi indicat recepționarul concret și distribuite în conformitate cu deciziile Ministerului Sănătății, Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, Comisiei specializate din cadrul Ministerului Sănătății, comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare, dar și bunuri trimise
Detalii
03
02 2022
608

Сontabilizarea veniturilor și cheltuielilor anticipate

În ediția din februarie a revistei „monitorului fiscal FISC.md” ce va ieși în curând de sub tipar va fi publicat articolul „Veniturile și cheltuielile anticipate: modalitatea de contabilizare”, autorul căruia este Lidia Foalea, în care sunt analizate diferite aspecte ce țin de acest subiect și anume:
 
  • Modul de contabilizare a capitalului social și neînregistrat;
  • Constituirea capitalului social;
  • Majorarea/diminuarea capitalului social;

  • Detalii
31
01 2022
5032

Premiul anual acordat personalului din unitățile bugetare. Aspecte contabile

Potrivit legislației în vigoare, personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Acesta, după cum prevede art. 211 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, nu se acordă salariaților care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar, pentru perioada termenului de validitate a sancțiunii disciplinare aplicate salariatului în anul de gestiune.
 
În articolul „Premiul anual acordat personalului din unitățile bugetare: aspecte contabile” publicat în revista nr. 2 (72) a „monitorului fiscal FISC.md”, autorul Lidia Tonu analizează mai multe aspecte practice
Detalii
14
09 2021
293

Aspecte contabile privind contabilizarea activelor cu titlul gratuit

Întrebările legate de reglementarea normativă a tranzacțiilor aferente activelor primite cu titlul gratuit sub formă de: donații, granturi, ajutoare umanitare, etc., clasificarea, recunoașterea, evaluarea activelor, și nu numai, vor avea răspuns în cadrul webinarului cu genericul: „Aspecte contabile privind contabilizarea activelor cu titlu gratuit”

Webinarul are drept scop atragerea atenției la cele mai importante aspecte teoretice și practice privind contabilizarea activelor primite cu titlul gratuit.

Dacă aveți întrebări specifice la care doriți să primiți răspunsul în cadrul webinarului, nu ezitați să le plasați în formularul de înregistrare.


Detalii

02
08 2021
615

Evidența contabilă a veniturilor din donații în entitățile bugetare

La contabilizarea operațiunilor economice aferente donațiilor voluntare, entitățile bugetare se confruntă cu un șir de probleme, inclusiv  reglementarea normativă a operațiunilor aferente donațiilor, definirea și identificarea elementelor, care pot fi incluse în componența veniturilor din donații voluntare etc.
 
Ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” venim cu articolul Particularitățile contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare, în care autorul nostru Elena Taban analizează nu doar enunță problemele, ci vine cu soluții pentru depășirea acestora prin prisma prevederilor actelor legislative și a investigațiilor practice.


Detalii

31
03 2021
824

Contabilizarea şi repartizarea costurilor indirecte de producție

Un aspect important în calcularea costului produselor fabricate şi serviciilor prestate îl constituie contabilizarea şi repartizarea costurilor indirecte de producție (CIP). Potrivit pct.5 din Indicațiile metodice, aprobate prin OMF nr.118/2013 (Indicații metodice), acestea includ costurile aferente gestiunii şi deservirii subdiviziunilor de producție ale entității. Altfel spus, acestea sunt legate de fabricarea mai multor tipuri de produse (servicii) şi urmează a fi incluse în costul lor prin repartizare, în modul stabilit de entitate și, după caz, prevăzut în politicile contabile ale acesteia.
 
Din articolul Valentinei Panuș „Contabilizarea şi repartizarea costurilor indirecte de producție”
Detalii