18
04 2019
4284

Atribuțiile de muncă ale salariatului

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

Atribuţiile de muncă ale salariatului sunt determinate în cea mai mare măsură de specialitatea, calificarea, funcţia care au fost sau au constituit obiectul negocierii contractului individual de muncă. Acestea, ca şi locul de muncă, rămân, de regulă, neschimbate pe toată perioada acţiunii contractului de muncă.
Detalii
21
05 2018
846

Noi reglementări pentru negocierile colective

Hotărârile Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, ale comisiilor la nivel de ramură şi la nivel teritorial se vor adopta prin consensul părţilor. La momentul actual deciziile pot fi adoptate şi cu 3/4 din voturile membrilor.

Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent.
Detalii
08
05 2018
2672

Contracararea salariilor în plic. Rezultatele primului trimestru

În trimestrul I al anului curent au fost calculate suplimentar pentru plata la buget încasări aferente plăților salariale în sumă de peste 14,6 mil. lei. Acesta este rezultatul activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare din care fac parte reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul de Stat al Muncii și Confederația Națională a Sindicatelor, se spune în Raportul general făcut public de SFS.
Detalii
23
02 2018
1638

Codul muncii: noţiunea de concedieri colective

Angajatorii vor fi obligați să ofere anumite garanții în caz de concedieri colective. O hotărâre ce prevede modificarea și completarea Codului muncii a fost aprobată ieri, 22 februarie, de cabinetul de miniștri.

Astfel, executivul a aprobat completarea Codului Muncii cu un articol nou ce va reglementa garanțiile în situațiile concedierilor colective. În primul, rând, noul articol definește noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile:
Detalii
31
07 2017
2104

Consolidarea sistemului de parteneriat social în domeniul muncii

Comisia Națională pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor similare la nivel de ramură şi cel teritorial va putea solicita amânarea examinării și adoptării proiectelor de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic până la prezentarea avizului Comisiei naţionale.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop perfecţionarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social.
Detalii
21
07 2017
5421

Modificările la Codul Muncii, votate în lectură finală

Un şir de modificări la Codul Muncii au fost votate în lectură finală în cadrul şedinţei Parlamentului. Evidenţiem cele mai importante modificări ce vor fi operate în această lege.

micșorarea duratei șomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni în decursul unui an calendaristic. În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 % din salariul lor de bază, (actualemnte etse prevăzută cota de 75%)
Detalii
02
06 2017
1375

Sporul angajaţilor din domeniul ordinii publice va fi stabilit la nivel de unitate

Angajații din întreprinderile de stat, care sunt fondate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciul de Informații și Securitate vor putea beneficia de sporul pentru vechime în muncă, stabilit în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimeangajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
Detalii
23
05 2017
3026

1. (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaţilor acestuia?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (151) din Codul fiscal (în vigoare din 01.01.2017), se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.
Detalii