12
04 2019
420

1. (28.15.67) Care este data eliberării facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție?

Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).

În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit alin.(3) din articolul menționat, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
Detalii
10
08 2016
1087

Riscurile fiscale care apar în caz de cumpărare a unui automobil şi indicare în contractul de vînzare-cumpărare a unei sume simbolice

Procurarea unui automobil şi indicarea în contractul de vînzare-cumpărare a unei sume simbolice, din punct de vedere fiscal nu aduce cumpărătorului niciun beneficiu, ci, din contra, măreşte pentru viitor sarcina fiscală, deoarece, în situația în care va dori să vîndă automobilul pe care l-a procurat, atunci va trebui să achite un impozit pe venit mult mai mare, decît ar fi trebuit să achite în situația în care ar fi indicat în contractul de vînzare-cumpărare suma achitată de fapt.
Detalii
13
05 2016
751

Recolta se află în depozit. La data de 15.09.2015 s-a perfectat contract de vînzare-cumpărare. Tot la data de 15.09.2015 au fost primiti și banii în cont. Tot la data de 15.09.2015 se perfectează și un contract de păstrare la depozitul vinzătorului (adică, productia rămîne pe loc) pentru 15 zile fără plată. Ce documente se îndeplinesc de către vînzator și cumpărător, depozitar și deponent? Peste 15 zile deponentul începe să-și ridice producția (marfa).

Ce documente îndeplinește depozitarul și deponentul?

Potrivit art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.
Detalii
03
07 2015
1281

În cadrul activității de bază, doi rezidenți au încheiat un contract de vînzare-cumpărare a unor active scutite de T.V.A., valoarea acestora este indicată în euro prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plății. Cum are loc contabilizarea diferenței dintre ziua livrării activelor și ziua achitării, și apare oare obligația de a elibera document primar pentru aceasta diferență?

Potrivit pct. 4 al SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, diferență de sumă reprezintă diferență care rezultă din recalcularea creanțelor şi datoriilor exprimate în valută străină sau unități convenționale la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc sau cursuri de schimb stabilite în contractele încheiate între rezidenții Republicii Moldova.
Detalii
05
11 2013
1489

Vreau să vînd apartamentul cu două odăi pentru a procura unul mai mare, cu trei odăi. Cumpărătorul apartamentului meu cu două odăi și-a expus dorința de a indica în contractul de vînzare-cumpărare o sumă mai mică decît prețul real de vînzare, motivînd prin faptul că toți fac așa. Cum e corect să procedez?

Corect și legal este de a indica în contractul de vînzare-cumpărare prețul real al apartamentului. Luînd în considerație, că doriți să procurați alt apartament, mai mare, cu trei odăi, va trebui să aveți dovada provenienței venitului.
Detalii