19
01 2022
2452

(ro/ru) Новые правила при подписании документов, связанных с трудовыми отношениями. Noi reglementări la semnarea documentelor legate de raporturile de muncă

       Индивидуальный трудовой договор (ИТД) подписывается сторонами или собственноручной подписью, или усиленной КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ электронной подписью в случае, если стороны ИТД согласились заключить его путем обмена электронными документами. Далее в схеме представлены действующие с 10.01.2022 г. правовые нормы относительно подписания документов, связанных с трудовыми отношениями между работником и работодателем, в
Detalii

08
06 2021
517

Salariaţi cu vârsta de până la 18 ani. Garanțiile de muncă

Pentru angajatorii care recurg în perioada de vară (și nu doar) la angajarea persoanelor cu vârsta de până la 18 ani, publicăm în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” un articol din care cei interesați vor afla care sunt normele juridice în vigoare cu privire la garanţiile de muncă pentru această categorie de salariaţi.
 
Din start autorul, Olga Donciu, atrage atenția că parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii.
 


Detalii

27
11 2019
2555

1. (29.2.6.31) Care va fi regimul fiscal pentru plățile salariale ale angajaților gospodăriei țărănești (de fermier), care nu sunt înregistrați ca fiind membri ai gospodăriei țărănești (de fermier)?

Potrivit art.22, alin.(1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.

În cazul în care membrii familiei nu sunt înregistrați ca fiind membri ai gospodăriei țărănești (de fermier), dar participă la lucrările de câmp, fondatorul/conducătorul gospodăriei țărănești (de fermier) are dreptul de a îi angaja în câmpul muncii prin contract individual de muncă, sau în calitate de zilieri.
Detalii
18
04 2019
3986

Atribuțiile de muncă ale salariatului

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

Atribuţiile de muncă ale salariatului sunt determinate în cea mai mare măsură de specialitatea, calificarea, funcţia care au fost sau au constituit obiectul negocierii contractului individual de muncă. Acestea, ca şi locul de muncă, rămân, de regulă, neschimbate pe toată perioada acţiunii contractului de muncă.
Detalii
25
07 2017
8438

Codul Muncii: reducerea perioadei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului

Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului urmează a fi redus cu 2 ani. Astfel, femeilor, li se va acorda, în baza unei cereri, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, față de până la 6 ani, cum este în vigore.

Acest subiect a fost discutat pe platforma parlamentară, pe platforma organizațiilor internaționale și, într-adevăr, toate studiile care au fost realizate denotă efectele negative ale perioadei excesiv de îndelungate al concediului neplătit pentru îngrijirea copilului. S-a dovedit că o astfel de perioadă lungă de concediu de îngrijire a copilului este o practică întâlnită doar la noi, cu mici excepții, spre exemplu, Ucraina, a menționat, în acest context, vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu.
Detalii
14
06 2017
4384

Referitor la acordarea compensațiilor pentru concediul nefolosit şi impozitarea acestora

În cadrul entității „O” SRL unii angajați nu şi-au utilizat concediile de odihnă anuale. Astfel, întreprinderea intenționează să le achite acestora compensații pentru concediile de odihnă nefolosite. În acest caz, suma compensațiilor pentru concediile anuale nefolosite de angajați constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit?
Detalii