23
06 2020
499

Contribuabilii mari: noi criterii de selectare

Atât procedura cât și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare pentru persoanele fizice și juridice vor fi modificate. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari, iar actul normativ în vigoare (Ordinul nr.1387/2016 al SFS)  urmează a fi abrogat după punerea în aplicare a noilor prevederi.
 
Conform proiectului, numărul contribuabililor maripersoane juridice va fi diminuat până la 550 de entități și persoane fizice ce practică activitate de întreprinzător (la momentul actual este prevăzută includerea în listă a 650 de persoane), iar a persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător – de la 600 până la 500.
Detalii
29
05 2020
707

Lista contribuabililor mari, modificată

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 29 mai 2020, modificările operate în Lista agenților economici contribuabili mari pentru anii 2019-2020, aprobată de autoritatea fiscală prin Ordinul nr.637 din 23 noiembrie 2018.

În MO de astăzi, 29 mai, este publicat Ordinul SFS nr.246 din 22 mai curent, prin care din Listă sunt excluse două entități:
• F.P.C. „Amofarm” S.R.L., cod fiscal 1002600040737 (în legătură cu lichidarea)
• SRL „Energotehcomplet” S.R.L., cod fiscal 1004600024988.

Totodată, în lista contribuabililor mari este inclusă SRL „MAOL INVESTMENT” (cod fiscal 1014600031048).
Detalii
18
10 2019
602

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, modificări la Ordinul SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Acestea sunt operate în scopul aducerii prevederilor Ordinului în concordanță cu redacția în vigoare a Codului fiscal (CF).

Astfel, în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public național la bază vor fi puse prevederile art. 133 alin.(2) pct.35) din CF, anterior fiind indicate lit. c), m1) alin.1 ale aceluiași articol, care a fost modificat prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016.
Detalii
23
01 2019
886

Conformarea voluntară 2019: contribuabilii mari

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari vor fi selectate individual, având în vedere specificul contribuabililor și al riscurilor presupuse în activitatea acestora. Pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane, se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, elaborat de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, contribuabilii vor fi repartizați în eșantioane în funcție de impactul pe care îl au asupra colectării impozitelor și taxelor, riscurilor și probabilității producerii unui risc.
Detalii
22
08 2017
1450

Serviciul Fiscal de Stat a menţionat cei mai onești contribuabili

Evenimentul a avut loc astăzi, 22 august, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

Serviciul Fiscal de Stat a menționat 25 de agenți economici pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2017.
Detalii
22
04 2015
1064

SFS: acțiuni de eficientizare a administrării fiscale pe linia contribuabililor mari

Suntem sub imperativul de a valorifica toate rezervele interne pentru a eficientiza procesul de administrare fiscală, pe care motiv vom promova practici noi, inclusiv prin schimbarea componenței nominale a subdiviziunilor și angajaților Fiscului responsabili de anumite direcții de activitate, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul tradiționalei ședințe săptămânale cu participarea funcționarilor cu funcții de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău.
Detalii