25
08 2022
838

Au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari care vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”

Serviciul Fiscal de Stat informează că agenții economici contribuabili mari (persoane juridice), vor utiliza echipamente de casă și de control conectate la Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

Astfel, începând cu 01 ianuarie 2023 și, respectiv, 01 iulie 2023, agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) urmează să utilizeze echipamentele de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” conform activităților și
Detalii
29
12 2020
1411

Lista agenţilor economici contribuabili mari pentru anii 2021-2022

În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 635 din 21 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2021-2022, în care sunt incluși 560 de agenți economici.
 
Reamintim că SFS a aprobat prin Ordinul nr.613 din 9 decembrie 2020 o procedură nouă, dar  și criteriile de determinare contribuabililor mari, fiind abrogat Ordinul IPFS nr.1387/2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari.
 

Detalii
21
12 2020
1069

Noua procedură de determinare a statutului de contribuabil mare

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat noua procedură și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare. Ordinul nr.613 din 9 decembrie 2020 aprobat de autoritatea fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 18 decembrie, și a intrat în vigoare.  Totodată, a fost abrogat  Ordinul IPFS nr.1387/2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari.
 
Astfel, pentru includerea în lista respectivă sunt eligibili contribuabilii:
  • agenți economici persoane juridice și persoane fizice rezidenți ai RM care desfășoară activitate de întreprinzător pe parcursul a cel puțin 3 ani și sunt înregistrați și activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 845 (până la 650 entități); 

  • Detalii
11
12 2020
538

Serviciul Fiscal de Stat în dialog cu mediul de afaceri

Serviciului Fiscal de Stat promovează activ sporirea nivelului de conformare voluntară al contribuabililor, dezvoltând instrumentele de administrare fiscală, stabilind comunicarea eficientă cu contribuabilul, astfel ca riscurile și lacunele să fie sesizate prompt de ambele părți și înlăturate în cel mai eficient mod.
 
Astfel, astăzi, 11 decembrie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a organizat și desfășurat o ședință on-line cu agenții economici contribuabili mari. La reuniune au participat 17 agenți economici, iar în cadrul acesteia au fost discutate aspecte privind deservirea/ administrarea contribuabililor mari, programul de conformare aferent acestora – obiective și tratamente de conformare, modalitatea de administrare a contribuabililor mari prin prisma riscurilor de neconformare, dar și impactul acestora.

Detalii
23
06 2020
1104

Contribuabilii mari: noi criterii de selectare

Atât procedura cât și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare pentru persoanele fizice și juridice vor fi modificate. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari, iar actul normativ în vigoare (Ordinul nr.1387/2016 al SFS)  urmează a fi abrogat după punerea în aplicare a noilor prevederi.
 
Conform proiectului, numărul contribuabililor maripersoane juridice va fi diminuat până la 550 de entități și persoane fizice ce practică activitate de întreprinzător (la momentul actual este prevăzută includerea în listă a 650 de persoane), iar a persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător – de la 600 până la 500.
Detalii
29
05 2020
1538

Lista contribuabililor mari, modificată

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 29 mai 2020, modificările operate în Lista agenților economici contribuabili mari pentru anii 2019-2020, aprobată de autoritatea fiscală prin Ordinul nr.637 din 23 noiembrie 2018.

În MO de astăzi, 29 mai, este publicat Ordinul SFS nr.246 din 22 mai curent, prin care din Listă sunt excluse două entități:
• F.P.C. „Amofarm” S.R.L., cod fiscal 1002600040737 (în legătură cu lichidarea)
• SRL „Energotehcomplet” S.R.L., cod fiscal 1004600024988.

Totodată, în lista contribuabililor mari este inclusă SRL „MAOL INVESTMENT” (cod fiscal 1014600031048).
Detalii
18
10 2019
1007

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, modificări la Ordinul SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Acestea sunt operate în scopul aducerii prevederilor Ordinului în concordanță cu redacția în vigoare a Codului fiscal (CF).

Astfel, în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public național la bază vor fi puse prevederile art. 133 alin.(2) pct.35) din CF, anterior fiind indicate lit. c), m1) alin.1 ale aceluiași articol, care a fost modificat prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016.
Detalii
23
01 2019
1277

Conformarea voluntară 2019: contribuabilii mari

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari vor fi selectate individual, având în vedere specificul contribuabililor și al riscurilor presupuse în activitatea acestora. Pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane, se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, elaborat de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, contribuabilii vor fi repartizați în eșantioane în funcție de impactul pe care îl au asupra colectării impozitelor și taxelor, riscurilor și probabilității producerii unui risc.
Detalii