29
06 2017
973

Activitatea din regiunea Transnistreană va fi considerată perioadă necontributivă

Se propune ca perioada asigurată de activitate realizată în entităţile din partea stângă a Nistrului după perioada de 1 ianuarie 1992 să fie inclusă în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă, adică asimilată stagiului de cotizare.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, într-un proiect propus spre consultare publică, argumentează că includerea perioadei menţionate în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă se bazează pe faptul că, începând cu 1 ianuarie 1992, persoanele care desfăşoară activitatea în localităţile din stânga Nistrului,nu achită contribuţii din venitul obţinut în bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova.
Detalii
22
08 2016
782

Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru 6 luni ale anului 2016

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”, avînd ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.
Detalii
13
07 2016
2422

Spre atenţia plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce de cunoştintă că începînd cu data de 12.07.2016 plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care prezintă rapoartele pentru CNAS prin intermediul portalului „E-Reporting”, au posibilitatea de a semna formularul tipizat „Ancheta persoanei asigurate” REV-1 cu oportunitatea de alegere a persoanei care va aplica semnătura electronică pe documentul electronic (conducătorul, contabilul-şef, persoana responsabilă).
Detalii