01
02 2022
161

41.19 Care este modalitatea de achitare a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului?

În conformitate cu art. 32³ alin. (12) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, contribuţiile obligatorii în Fondul Viei și Vinului şi alocaţiile de la bugetul de stat, în cuantumul prevăzut la alin.(3) lit.b) şi la alin.(5) din articolul nominalizat, vor fi transferate la contul trezorerial al Oficiului Național al Viei și Vinului.


Detalii

27
01 2022
1620

Particularităţile calculării şi achitării CAS în anul 2022

Prin Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative a fost completat pct. 41 din anexa menţionată cu textul „şi pentru vaccinarea salariaţilor împotriva SARS-CoV-2”. La situaţia curentă vaccinarea este gratuită, respectiv, prevederile citate se vor aplica în cazul în care vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 va fi efectuată cu plată şi angajatorii vor acoperi plăţile pentru vaccinarea salariaţilor.
 
Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022, elaborate ținând cont de modificările operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, precum și de prevederile Legii nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și
Detalii
24
12 2021
848

Despre drepturile fondatorilor de întreprinderi individuale la prestaţiile de asigurări sociale

În anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Anexa nr.1) sunt prevăzute categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS).
 
Astfel, tarifele CAS pentru fondatorii de întreprinderi individuale (ÎI) sunt prevăzute la pct. 1.6 din Anexa nr.1, în care se menţionează despre obligativitatea de a achita lunar, câte 1/12 din taxă fixă anuală în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală. Pentru anul 2021 aceasta constituie suma de  11331 lei (sau 944,25 lei lunar), care urmează a fi achitaţi la BASS până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. 
Detalii
23
11 2021
3931

BASS 2022: mărimea contribuțiilor de asigurări sociale

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost înregistrat în Parlament. Potrivit documentului, este propusă aprobarea BASS atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 31 224 240,7 mii lei, în creștere cu 5,43 mld. lei față de anul curent (pentru anul 2021 această sumă a fost aprobată în volum de 25 791 984,4 mii lei). Documentul nu prevede modificări la tarifele și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, fiind preconizată majorarea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) pentru anumite categorii de plătitori.
 
Astfel, câte 12838  lei anual  ar putea achita:


Detalii

21
10 2021
490

CNAS: termenul limită de achitare a contribuțiilor expiră la 25 octombrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 octombrie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
    Detalii
13
09 2021
725

CNAS: calitatea datelor furnizate de plătitori influenţează direct dreptul la prestaţii sociale

Pe parcursul ultimilor ani datele din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC18/21 sunt expediate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) şi preluate ulterior de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) conform cadrului normativ. Totodată, se constatată situaţii când angajatorii nu respectă normele stabilite de declarare a venitului asigurat şi contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajaţi.
 
Dat fiind faptul că prima parte a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC21 include datele pe fiecare persoană asigurată cu privire la venitul asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale,
Detalii
24
08 2021
466

Încă o dată despre forma IPC21 corectată

La prezentarea dării de seamă forma IPC21 corectată, din cauza neincluderii fondatorului ÎI cu taxa fixă a contribuțiilor sociale, în tabelul 2, CNAS a calculat majorare de întârziere, plata fiind efectuată în termen. Sunt întemeiate acțiunile CNAS ?

 

 Fondatorii întreprinderilor individuale, cu excepția celor care sunt stabilite ca persoane pensionare, persoane cu dizabilități, precum și persoane care sunt încadrate în categoriile de angajați (prevăzute la pct. 1.1–1.5 din Anexa vizată), sunt stabiliți în calitate de plătitori ai contribuțiilor de asigurări sociale stabilite în sumă fixă (pct.1.6 din Anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999). Cuantumul contribuției de asigurări sociale stabilite în sumă fixă se aprobă anual prin Legea
Detalii

20
08 2021
744

Termenul limită de declarare și achitare a contribuţiilor de asigurări sociale la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 25 august 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

- Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) şi să achite
Detalii

19
08 2021
242

41.18 Pentru care perioadă fiscală apare obligația de declarare a mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului, reflectate în factura fiscală care a fost anulată, cu întocmirea și eliberarea altei facturi fiscale, în care data livrări se referă la perioada fiscală anterioară datei eliberării acesteia?

 Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.


    Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, reglementează modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală".


Detalii

19
08 2021
307

Ordinul SFS nr. 444 din 17.08.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale