19
08 2021
205

41.11 Câte perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, include anul de gestiune?

Potrivit pct.4 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, anul de gestiune include trei perioade pasibile raportării:

1) 1 ianuarie - 30 aprilie;

2) 1 mai - 31 august;

3) 1 septembrie - 31 decembrie

19
08 2021
233

41.2 Care sînt obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului?

Conform art. 323 alin. (42) din Lege, obiecte ale impunerii cu contribuţie obligatorie la Fond sunt:
   a) livrarea materialului săditor viticol de soiuri pentru vin;
  b) livrarea la export a strugurilor proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin şi a tuturor categoriilor de must;
   c) livrarea vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate;
   d) livrarea produselor obţinute pe bază de vin.

19
08 2021
372

41.4 Care este termenul de prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21 și achitare a contribuţiilor respective?

Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă privind calculul contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond, rezidenţi în Republica Moldova, în conformitate cu art. 323 alin. (6) și (7) din Lege, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

19
08 2021
320

41.3 Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, obligația prezentării Dării de seamă CFV21, o au:
Detalii

19
08 2021
291

41.8 Când intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului?

Potrivit art. 323 alin. (6) și (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.


Detalii
22
07 2021
514

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

22
06 2021
812

CNAS: clasificația economică pentru achitarea contribuţiilor de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte: 25 iunie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)
    Detalii
16
06 2021
556

Contribuțiile în Fondul Viei și Vinului. Consecințele nerespectării obligațiilor

Legea nr. 47 pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 din 26 aprilie 2021 a intrat în vigoare 14 mai, ziua publicării în MO, venind cu un șir de concretizări ce țin, inclusiv, de  atribuțiile și acțiunile Serviciului Fiscal de Stat în sensul conformării (atât benevole, cât și silite) a subiecților ce au obligația să contribuie în Fondul Viei şi Vinului (Fond).
 
Astfel, noua redacție a art. 32alin. (7) din Legea nr.57/2006 stabilește că subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la SFS darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de autoritatea fiscală.
Detalii
08
04 2021
294

(29.2.2.18) Care este regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică?

În conformitate cu art. 20 lit. m) din Codul fiscal, contribuțiile la capitalul unui agent economic și contribuțiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare și echilibrării activelor nete negative, prevăzute la art. 55 din Cod reprezintă sursă de venit neimpozabilă.


Detalii

31
03 2021
2109

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna aprilie 2021

Stimați contribuabili, vă informăm că Serviciul Fiscal de Stat a publicat Calendarul fiscal pentru luna aprilie 2021.
 
Conform acestuia, la 20, 26 și 30 aprilie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.


Detalii