11
01 2021
8860

Cum vor fi calculate prestațiile sociale după 1 ianuarie 2021

Prin Legea nr. 60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţilor de întreprinzător şi modificarea unor acte normative au fost introduse modificări în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, fiind efectuate schimbări în modul de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) prin unificarea acestora şi achitarea de către angajator, fără a fi reţinute de la persoana angajată. Vor avea impact modificările operate care vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2021 asupra stabilirii pensiilor şi indemnizaţiilor persoanelor asigurate, deoarece de la acestea nu se vor mai reţine CAS individuale?

Detalii
22
07 2020
801

CFV21. Consultări publice

În darea de seamă pentru prima perioadă de raportare a anului 2021 se va indica F/1/2021 cu contribuțiile calculate aferente facturilor fiscale eliberate în perioada de la 01 ianuarie – 30 aprilie 2021, inclusiv pentru facturile fiscale eliberate în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2020 și nedeclarate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului  despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (FVV) și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă CFV21.
16
07 2020
2405

CNAS: consecințele prezentării dărilor de seamă cu erori

Casa Națională de Asigurări Sociale reiterează importanța prezentării de către plătitorii de contribuții a datelor corecte în dările de seamă lunare.
 
Astfel, toate prestaţiile de asigurări sociale se stabilesc beneficiarilor în baza datelor acumulate la contul personal de asigurări sociale ale persoanei declarate de către angajator, fără a fi solicitată și prezentarea certificatelor despre salariu. Prin urmare, informaţia cu privire la perioadele de activitate de după anul 1999, precum şi contribuţiile de asigurări sociale declarate de către angajator prin intermediul Dării de seamă IPC 18 şi a Informaţiei IRM 19, servesc temei pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor.

Detalii
19
06 2020
814

4. (40.2.5) Când poate fi depusă cererea de acordare a subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

Subiectul subvenţiei poate depune cererea în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, numai după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare. (pct.6 al Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II art.4 din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi pct.13 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

19
06 2020
956

3. (40.2.7) În care condiţii subiecţii subvenţionării pot beneficia de subvenţie pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

 Ținînd cont de prevederile Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi prevederile Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează: 

        1.să depună cererea de acordare a subvenţiei în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv: 

        2.să depună de darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune; 


Detalii
04
06 2020
1577

Hrana organizată a angajaților în condițiile stării de urgență

Întreprinderea „X” SRL efectuează hrana organizată a salariaților. În luna martie 2020 însă, ținând cont că a scăzut cererea de produse, inclusiv din cauza pandemiei COVID-19, nu a fost respectată condiția prevăzută ca salariul mediu lunar brut să fie egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020. Care vor fi consecințele fiscale în situația examinată?

Detalii
22
05 2020
1213

CFV se prezintă după eliberarea facturii fiscale

Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare pentru care a survenit termenul de achitare a obligației – 120 zile de la eliberarea facturii fiscale, după cum prevede art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului.

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 mai curent, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 228 din 14 mai 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.429 a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 16 aprilie 2013. Documentul intră în vigoare astăzi.
Detalii