16
06 2022
606

Munca nedeclarată. Noi consecințe

Calcularea mărimii contribuțiilor sociale neplătite în cazul depistării muncii nedeclarate; acordarea posibilității Inspectoratului de Stat al Muncii de a utiliza probe indirecte la calcularea prejudiciului social în cazul aplicării sancțiuni contravenționale prevăzute la art. 551 și 55din Codul contravențional sunt obiectul modificărilor ce urmează a fi operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, prin care se va interveni în patru legi.
 
Pe lângă propunerile citate supra, noi prevederi vor fi incluse în Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii. Acestea țin de:
  • determinarea metodelor și surselor indirecte de stabilire a cuantumului prejudiciului social în baza venitului estimat
  • identificarea activităților incompatibile cu funcția de inspector de muncă.
 
Totodată, în Codul contravențional nr. 218/2008 va fi indicată acordarea ISM a dreptului de constatare și examinare a anumitor contravenții, prin utilizarea de către inspectori a metodelor și surselor indirecte.
 
Suplimentar, în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător va fi prevăzută acordarea dreptului inspectorilor de a efectua controlul inopinat în baza informației privind utilizarea muncii nedeclarate.
 
Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

Detalii
20
04 2022
313

În trimestrul I ISM a înregistrat peste 5400 încălcări ale legislației muncii

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie ale anului 2022 de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă au fost supuse controlului 502 unități cu un număr de 44,89 mii salariaţi, fiind efectuate 193 controale în domeniul raporturilor de muncă, 41 – securității și sănătății în muncă, 262 – complexe și 6 – în domeniul migrației de muncă.
 
Conform raportului ISM, din numărul total de controale efectuate în primele trei luni din anul curent, 344 au fost planificate, inclusiv 178 în sectorul public și 166 în sectorul real şi 158 – inopinate (53 în sectorul public și 105 – în sectorul real).
Detalii
19
01 2022
308

Restanțe salariale admise de angajatori în anul 2021 constituie circa 42 mil. lei

Pe parcursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 2505 controale la unități cu un număr de 122,9 mii salariaţi, verificând respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă: 1640 – în domeniul raporturilor de muncă, 795 – a securității și sănătății în muncă și 70 – complexe.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse pe parcursul anului 2021 au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 10434  în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă.
Detalii
14
12 2021
265

ISM: de la începutul anului angajatorii au admis restanțe salariale în sumă de 40,4 mil. lei

Respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, dar și a securității și sănătății în muncă au fost obiectul celor 2279 controale efectuate în primele 11 luni ale anului curent de Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Din numărul total de verificări 1522 țin de domeniul raporturilor de muncă, 714 – de securitatea și sănătatea în muncă, iar 43 au fost complexe. Totodată, 1798 dintre acestea constituie controale planificate (440 – în sectorul public și 1358 – în sectorul real), iar 481 – inopinate (161 – în sectorul public și 320 – în sectorul real) la unități cu un număr de 114 mii salariați.
 


Detalii

03
11 2021
316

Protecția consumatorilor: mai multe cazuri soluționate de vânzător pe cale amiabilă

În primele 9 luni ale anului curent, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a efectuat 190 de controale privind conformitatea produselor nealimentare și prestării serviciilor la agenții economici, activitățile cărora prezintă un grad sporit de risc, dintre care 179 au fost  planificate și 11 inopinate, potrivit datelor publicate de Agenție.
 
În cadrul a 131 controale, ce constituie o pondere de 68,9% din numărul celor efectuate, au fost depistate neconformități ce țin de:
  • nesoluționarea/refuzul de a înregistra petiția,
  • lipsa registrului de reclamații;

  • Detalii
25
09 2020
641

ISM va redobândi funcțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă

Funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă vor fi asigurate exclusiv de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Controlul planificat se va desfășura în conformitate cu Planul anual al controalelor.
 
Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august curent, proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative: Codul Muncii, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea securității și sănătății în muncă, Codul contravențional, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii etc.

Detalii
14
07 2020
1067

Prețul la produsele social importante: rezultatele acțiunilor de control

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, în perioada 1 martie–30 iunie 2020 a efectuat 1556 verificări la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, fiind stabilite 179 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat stabilit de legislația în vigoare.
 
La 125 contribuabili controlul fiscal a fost definitivat, fiind stabilit venit ilicit obţinut ca rezultat al depăşirii adaosului comercial admisibil în sumă totală de 183326 lei.

Detalii
02
06 2020
576

ISM a constatat peste 2,7 mii încălcări ale legislației muncii

În ianuarie-aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, verificând aspecte ale respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Din numărul total de controale, 329 au fost planificate (130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 – inopinate (62 în sectorul public și 85 în sectorul privat).

Conform datelor făcute publice de ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție au scos în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată ale acestuia.
Detalii
16
03 2020
1277

Consecințele „salariilor în plic” și „muncii la negru”

Pe parcursul anului 2019, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă ce țin de diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a adoptat 406 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la bugetul de stat obligații aferente plăților salariale în sumă totală de 23,2 mil. lei, dintre care au fost achitate 15,3 mil. lei. Datele sunt prezentate în Raportul general al activităților de minimizare a practicii de achitare a „salariilor în plic” și a muncii „la negru” realizate de grupurile multidisciplinare pentru anul 2019.
Detalii
15
01 2020
2544

Graficul controalelor planificate 2020: rezidenții ZEL

Pe parcursul anului curent, vor fi efectuate controale la 66 de rezidenți ai zonelor economie libere, ceea ce reprezintă 1/3 din numărul total de rezidenți.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2020.

Graficul a fost elaborat ca urmare a evaluării riscurilor de către autoritățile cu funcții de control, cu aplicarea metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii