25
09 2020
391

ISM va redobândi funcțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă

Funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă vor fi asigurate exclusiv de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Controlul planificat se va desfășura în conformitate cu Planul anual al controalelor.
 
Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august curent, proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative: Codul Muncii, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea securității și sănătății în muncă, Codul contravențional, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii etc.

Detalii
14
07 2020
801

Prețul la produsele social importante: rezultatele acțiunilor de control

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, în perioada 1 martie–30 iunie 2020 a efectuat 1556 verificări la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, fiind stabilite 179 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat stabilit de legislația în vigoare.
 
La 125 contribuabili controlul fiscal a fost definitivat, fiind stabilit venit ilicit obţinut ca rezultat al depăşirii adaosului comercial admisibil în sumă totală de 183326 lei.

Detalii
02
06 2020
415

ISM a constatat peste 2,7 mii încălcări ale legislației muncii

În ianuarie-aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, verificând aspecte ale respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Din numărul total de controale, 329 au fost planificate (130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 – inopinate (62 în sectorul public și 85 în sectorul privat).

Conform datelor făcute publice de ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție au scos în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată ale acestuia.
Detalii
16
03 2020
1010

Consecințele „salariilor în plic” și „muncii la negru”

Pe parcursul anului 2019, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă ce țin de diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a adoptat 406 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la bugetul de stat obligații aferente plăților salariale în sumă totală de 23,2 mil. lei, dintre care au fost achitate 15,3 mil. lei. Datele sunt prezentate în Raportul general al activităților de minimizare a practicii de achitare a „salariilor în plic” și a muncii „la negru” realizate de grupurile multidisciplinare pentru anul 2019.
Detalii
15
01 2020
2249

Graficul controalelor planificate 2020: rezidenții ZEL

Pe parcursul anului curent, vor fi efectuate controale la 66 de rezidenți ai zonelor economie libere, ceea ce reprezintă 1/3 din numărul total de rezidenți.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2020.

Graficul a fost elaborat ca urmare a evaluării riscurilor de către autoritățile cu funcții de control, cu aplicarea metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii
21
01 2019
2314

Conformarea voluntară 2019: segmente prioritare

Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat și publicat de Serviciul Fiscal de Stat, prevede politici de asistența şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora.

Astfel, construcția, agricultura, restaurantele, transportul, serviciile de înfrumusețare, întreținerea și repararea autovehiculelor și comerțul cu ridicata a produselor alimentare sunt cele 7 segmentele ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare din partea SFS în acest an.
Detalii
08
05 2018
2542

Contracararea salariilor în plic. Rezultatele primului trimestru

În trimestrul I al anului curent au fost calculate suplimentar pentru plata la buget încasări aferente plăților salariale în sumă de peste 14,6 mil. lei. Acesta este rezultatul activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare din care fac parte reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul de Stat al Muncii și Confederația Națională a Sindicatelor, se spune în Raportul general făcut public de SFS.
Detalii
07
08 2017
918

În RM doar 4,8% din sursele acumulate la Fondul Ecologic Naţional sunt utilizate pentru gestionarea deşeurilor

În Republica Moldova doar 10% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 90% sunt transportate la gunoiști, fapt care poate genera riscuri majore pentru mediu și sănătatea populației. Este una din concluziile Curții de Conturi în urma efectuării misiunii de audit asupra performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție și impactul lor asupra sănătății.
Hotărârea asupra Raportului respectiv este publicată în Monitorul Oficial, nr. 277-288 din 4 august curent.
Detalii