28
07 2021
530

Controlul fiscal în trimestrul I. Circa 54% din contribuabili au admis încălcări

Numărul controalelor fiscale efectuate în trimestrul I al anului curent per total a atins cifra de 8273 unități, dintre care cel mai mare număr (5698) de verificări au fost cele la fața locului prin metoda de verificare tematică (privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice). Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 3485 abateri de la legislația fiscală în vigoare, suma total calculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de intârziere etc. depășind 7,4 mil. lei, se constată în informația ce ține de rezultatele controalelor fiscale efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele trei luni ale anului 2021. Totodată, suma sancțiunilor fiscale calculate în cadrul  controalelor tematice a constituit 2,77 mil. lei.
 


Detalii

07
09 2020
4307

Serviciul Fiscal de Stat anunță controale operative în luna septembrie

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către agenții economici din toate domeniile de activitate: în luna curentă sunt preconizate verificări operative! Acestea rezultă din riscurile identificate, precum și petițiile, sesizările, reclamațiile, dar și informațiile din mijloacele din sursele media.
 
Scopul acestor acțiuni este sporirea nivelului de informare și conformare a contribuabililor privind neutilizarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.
 
Verificărilor vor fi supuse următoarele genuri de activitate:

Detalii
17
08 2020
551

SFS continuă să monitorizeze prețurile de comercializare a produselor social importante

În perioada 1 martie - 7 august 2020, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 1 843 controale fiscale la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante.

 

  În rezultat au fost stabilite 217 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat, stabilit de legislația în vigoare și au fost adoptate decizii asupra cazului de încălcare fiscală, fiind calculat venit ilicit și aplicate sancțiuni în sumă totală de 548 mii lei.

Detalii
04
05 2020
1781

Unele aspecte ce țin de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale conform Dispozițiilor CSE

În scopul respectării prevederilor Dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), emisă în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în partea ce ține de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale, expunem următoarele.

1. Parlamentul RM, prin Hotărârea nr. 55/2020, a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul RM pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Pe perioada acesteia, CSE va emite dispoziţii care sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul RM și intră în vigoare din momentul emiterii.
Detalii
30
07 2019
846

HoReCa: discuții între autorități și mediul de afaceri

Una din măsurile fiscale negociate cu FMI, care au ca scop asigurarea stabilității financiare este, după cum a fost anunțat anterior, anularea cotei reduse de TVA în mărime de 10% pentru sectorul HoReCa și revenirea la cota-standard 20%.

În acest context, businessul din acest sector a solicitat Ministerului Finanțelor discuții suplimentare, care au avut loc marți, 29 iulie.
Detalii
27
06 2019
2459

Poate fi contribuabilul sancționat pentru încălcările constatate în cadrul vizitei fiscale?

Conform prevederilor art. 129 alin.(111) din Codul fiscal (CF), vizita fiscală reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Astfel, având un regim juridic diferit de cel al controlului fiscal, vizita fiscală reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare cu scopul preîntâmpinării şi prevenirii posibilelor încălcări ale legislaţiei din domeniu, în cadrul căreia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancțiuni.
Detalii
16
04 2019
829

Serviciul Fiscal de Stat recomandă conformarea benevolă

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare fiscală pe toate segmentele economiei naționale, unul dintre domeniile specifice monitorizate fiind comerțul cu flori.

În perioada 18 martie – 5 aprilie 2019 a fost desfășurată o rundă de acțiuni de specialitate menite să conformeze comercianții de flori prin prisma posturilor fiscale și a controalelor operative.

Potrivit statisticii SFS, au fost efectuate 135 de controale pe întreg teritoriul țării, fiind aplicate amenzi fiscale în valoare de 406 mii lei și amenzi contravenționale de 68,6 mii lei, după cum urmează:
Detalii
21
03 2019
507

5. (31.2.18) În urma controlului fiscal efectuat la agentul economic a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală prin care au fost efectuate corectări în partea ce ține de veniturile achitate persoanei fizice. Urmează a fi aplicate careva sancțiuni acestuia în cazul în care nu va informa beneficiarul plăților despre acest fapt?

Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat
Detalii
08
10 2018
3756

Controlul fiscal în cazul iniţierii procedurii de lichidare în anul 2018

Conform art. 16 al Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr. 180 din 26 iulie 2018 (în continuare – Lege), organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlu V al Codului fiscal.
Detalii