22
12 2020
4323

Inspectoratul de Stat al Muncii: controalele planificate pentru 2021

Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor planificate pentru anul 2021.  Astfel,  ISM va verifica respectarea actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă la 1500 de companii. Potrivit graficului, cele mai multe verificări vor avea loc în trimestrul IV (583), în trimestrul I sunt preconizate 304 controale, în trimestrul II – 308 și în trimestrul III – 305.
 
În urma acțiunilor de inspecție vor fi întocmite procese–verbale de control, în care vor fi stabilite și consemnate încălcările şi abaterile de la prevederile legislației în vigoare. 

Detalii
15
01 2020
2331

Graficul controalelor planificate 2020: rezidenții ZEL

Pe parcursul anului curent, vor fi efectuate controale la 66 de rezidenți ai zonelor economie libere, ceea ce reprezintă 1/3 din numărul total de rezidenți.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2020.

Graficul a fost elaborat ca urmare a evaluării riscurilor de către autoritățile cu funcții de control, cu aplicarea metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii
15
08 2019
1402

Statistica controalelor efectuate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

În ianuarie-iulie 2019, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii (ISM) au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariați, inclusiv 6007 din mediul rural. Din numărul total de controale, 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate.

În conformitate cu datele ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activitățile de inspecție întreprinse au scos în evidentă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.
Detalii
21
09 2018
765

Controale ANSA: sancţiuni pentru neconformități

Sancțiuni în valoare de 32 mii de lei vor fi aplicate agenților economici ca urmare a efectuării controalelor de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în perioada 7-13 septembrie curent, comunică Agenția.

În această perioadă au fost efectuate 44 de controale la agenții economici din domeniul producției de origine vegetală, la 23 agenți economici utilizatori de produse de uz fitosanitar și fertilizanți și 4 depozite pentru păstrare temporară.
Detalii
11
09 2017
1713

Rezultatul controalelor fiscale pentru semestrul I al anului curent

În urma controlelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-iunie 2017, au fost suplimentar calculate impozite și stabilite sancţiuni fiscale.
Potrivit informaţiei cu referire la rezultatele controalelor fiscale, în primul semestrul al anului curent organul fiscal a efectuat controale planificate la fața locului prin metoda verificării totale la 411 unități. În 406 cazuri din cele 411 au fost depistate încălcări, ponderea cărora constituie 99% din totalul de controale efectuate.
Detalii
22
03 2016
2116

CNAS: Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016.

Reieşind din faptul, că s-a instituit moratoriu asupra controlului de stat în activitatea persoanelor juridice şi fizice ce desfăşoară activitate de întreprinzător, Casa Naţională a planificat efectuarea controalelor la plătitorii de contribuţii care nu practică activitatea de întreprinzător.
Detalii
22
09 2015
3604

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV anul 2015

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2015

Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului IV al anului 2015. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Detalii