15
07 2021
283

Circa 8 mii de abateri de la legislația muncii înregistrate doar în semestrul I

În primul semestru al anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat 1157 controale, dintre care 910 în domeniul raporturilor de muncă, 227 – securității și sănătății în muncă și 20 de verificări mixte, comunică ISM. Din numărul total de controale efectuate 886 au fost planificate, 244 fiind desfășurate în sectorul public și 642 – în cel privat, iar alte 271 verificări au fost inopinate (102 – în sectorul public și 169 – în sectorul privat). 
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite 7941 de abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii
17
05 2021
366

ISM: statistica controalelor efectuate în primele patru luni

Inspectoratul de stat al muncii (ISM) a efectuat în lunile ianuarie-aprilie ale anul curent 684 controale privind respectarea prevederilor legislației în domeniul muncii și securității în muncă. Conform datelor publicate, în cadrul a 626 din numărul total al verificărilor a fost examinată respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă, în 45 de cazuri – a securității și sănătății în muncă, iar 13 controale au fost mixte.
 
În rezultatul verificărilor efectuate de către inspectorii ISM în perioada de referință au fost înregistrate 4379 încălcări, inclusiv în domeniul raporturilor de muncă – 4097, iar la capitolul securității și sănătății în muncă – 282. 


Detalii

22
02 2021
388

SFS: asigurarea exercitării controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

În scopul realizării sarcinii de bază, eficientizării utilizării resurselor disponibile, în temeiul analizei riscurilor de neconformare fiscală identificate în activitatea contribuabililor, din informațiile disponibile cât și sesizările parvenite din surse terțe, Serviciul Fiscal de Stat asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale.


Detalii
15
02 2021
378

Planul de remediere pentru agenții economici

Organele de control vor oferi suport businessului mic în cadrul controalelor prin elaborarea materialelor documentare și ghidurilor destinate informării privind drepturile și obligațiile organelor de control, ale persoanelor supuse controlului, procedurilor de îndrumare și control și altor acte, care vor fi publicate obligatoriu pe pagina web www.controale.gov.md.
 
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a unor acte legislative (Legea prevenției), prin care se propune un mecanism de profilaxie/ prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control aplicate micilor antreprenori.

Detalii
29
01 2021
435

ISM: circa 10000 de abateri de la prevederile legislației muncii depistate în anul 2020

Pe parcursul anului precedent inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 1701 de controale, potrivit Raportului publicat de ISM.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 9942 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă.


Detalii
28
12 2020
836

ANRCETI: controalele planificate pentru anul 2021

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2021.  Astfel, în domeniul securității și sănătății în muncă ANRCETI va monitoriza 49 de agenți economici, iar în domeniul comunicațiilor poștale – 54.
 
Reamintim că controalele se vor desfășura în baza analizei riscurilor, în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
 

Detalii
22
04 2020
716

Sancțiunile aplicate de către SFS în cadrul verificării corectitudinii stabilirii prețurilor pentru produsele social importante

Ce sancțiuni pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate pentru verificarea corectitudinii stabilirii prețurilor pentru produsele social importante?

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 23 martie 2020, a fost instituit moratoriul, până la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, cu anumite excepții prevăzute de aceeași Dispoziție. Una din excepții este neaplicarea moratoriului asupra controlului modului de formare şi aplicare a preţurilor.
Detalii
24
01 2020
757

SFS verifică serviciile de taxi

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde acțiuni de prevenire și combatere a evaziunilor fiscale. Complexul de acțiuni se referă la toate domeniile de activitate ale economiei naționale și se desfășoară în cazul în care evaluarea riscurilor indică un nivel înalt de neconformare la prevederile legislației.

Astfel, un domeniu sensibil, care a fost evaluat cu riscuri sporite de neconformare, este transportul de pasageri în regim taxi.
Detalii
24
12 2019
1229

SFS intensifică acțiunile de conformare

În ajunul sărbătorilor de iarnă, când sporește cerința pentru diverse mărfuri și servicii, dar și riscul de admitere a încălcărilor legislației, Serviciul Fiscal de Stat vine cu acțiuni de informare și conformare benevolă a agenților economici.

Astfel, în perioada 24-30 decembrie 2019, SFS va desfășura o campanie de informare și conformare pe următoarele domenii:
comerț de produse alimentare en gros;
– prestarea serviciilor de frumusețe/cosmetologie;
– prestarea serviciilor din domeniul alimentației publice (restaurante/cafenele/baruri);
– comercializarea brazilor.

Detalii
17
12 2019
1030

Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări la comercianții de pește viu

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară cu regularitate acțiuni de conformare a agenților economici din diverse domenii de activitate. Scopul acestor acțiuni este majorarea eficienței administrării fiscale și asigurarea conformării voluntare a contribuabililor la prevederile legislației fiscale. Astfel, în perioada 9-13 decembrie 2019 angajații SFS au desfășurat acțiuni de identificare și conformare voluntară a contribuabililor care desfășoară activitate de comerț stradal, inclusiv în cadrul piețelor comerciale și zonelor adiacente acestora, a peștelui viu.

Contribuabililor le-a fost acordată asistență și consultanță sub aspectul înregistrării activității desfășurate conform formelor organizatorico-juridice prevăzute de legislație,
Detalii