03
03 2021
264

În anul 2021 vor fi supuși controlului 16 rezidenți ai parcurilor industriale

În ședința de astăzi, 3 martie, Guvernul a aprobat  hotărârea  pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Astfel, evaluând riscurile în activitatea celor 83 agenți economici – rezidenților ai parcurilor industriale, 9 organe abilitate cu funcții de control (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, ANSA, ANRE etc.) au solicitat supunerea controlului pe parcursul anului 2021 a 16 agenți economici din cadrul a 3 Parcuri industriale (PI „Tracom” – 11 rezidenți, PI „Răut” – 3 entități și câte o întreprindere din cadrul PI „Edineț” și PI „Cimișlia”).

Detalii
02
03 2021
329

Listele de verificare ale ANSA au fost modificate

În listele de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 29 din 16 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 79/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 februarie curent.
 
Astfel, anexa nr.1 la acest ordin este „Lista de verificare a exploatațiilor piscicole” care va conține 78 de întrebări. Modificări intervin și în anexa nr. 2 ce se referă la Lista de verificare a farmaciei veterinare, fiind completată cu încă 27 întrebări și în total va necesita 50 de răspunsuri.
Detalii
06
03 2021
138

Seminar: Controlul de stat în sectorul public

Un seminar  în care vor fi abordate aspectele controlului de stat şi oferite recomandări practice  privind pregătirea instituțiilor către controalele de stat!

Seminarul se adresează reprezentanților conducerii și  contabilității din cadrul instituțiilor. De asemenea, la acest seminar pot participa și persoanele care vor să se perfecționeze în domeniu sau doresc să dobândească abilități practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative în domeniul abordat.


Detalii
20
01 2021
192

MEI: proiectul graficului controalelor rezidenților PI

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. În listă sunt incluse 13 entități din cadrul a trei parcuri  industriale „Edineţ” (un agent economic), „Răut” (două întreprinderi) și „Tracom” (10 entități).
 
Conform proiectului, agenții economici vor fi supuși controlului în trimestrele II-IV ale anului curent, verificările fiind asigurate de Serviciul Fiscal de Stat (prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale),
Detalii
15
01 2021
652

Planul controalelor activității rezidenților ZEL pentru anul 2021

Pe parcursul anului curent vor fi verificați 33 de rezidenți ai zonelor economice libere, potrivit Planului controalelor asupra activității rezidenților ZEL pentru anul 2021 care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent. Comparativ cu anul 2020, controalelor vor fi supuși mai puțin rezidenți, în Graficul controalelor pentru anul precedent fiind incluși 66 întreprinderi din cadrul ZEL.
 
Astfel, în Planul controalelor pentru anul 2021 din zona antreprenoriatului liber „Expo-Business-Chișinău” sunt incluși 10 rezidenți, din cadrul ZEL „Bălți”
Detalii
28
12 2020
1216

Agenția Supraveghere Tehnică: Graficul controalelor pentru anul 2021

În anul viitor Agenția pentru Supraveghere Tehnică va supune controlului 1142 de entități, Graficul controalelor planificate pentru anul 2021fiind aprobat prin Ordinul nr. 83-A din 20 noiembrie 2020. 
 
Astfel, Agenția urmează întreprindă controalele în următoarele 8 domenii de competență:
  • domeniul siguranței ocupaționale – 131 de verificări;
  • domeniul construcții și urbanism – 264 controale;
  • domeniul geodezie și cartografie – 35 controale;

  • Detalii
30
07 2020
1237

Planul anual al controalelor și analiza riscului de neconformare

Este în drept SFS să efectueze controale fiscale prin metoda de verificare totală în cazul în care acestea nu se regăsesc în Planul anual publicat al controalelor?
 
 
În contextul respectării prevederilor Legii nr.131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, până la finele anului de gestiune organul de control aprobă prin decizie planul controalelor pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Planul stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic (art. 15 din Lege).

Detalii
26
05 2020
629

Răspunderea pentru neînregistrarea activității de întreprinzător

Conform căror reguli se efectuează controlul pentru identificarea cazurilor/ faptelor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare?


Conform prevederilor Legii 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Detalii
03
04 2020
3290

Sistarea activității de antreprenoriat pe perioada stării de urgență și controlul de stat al acesteia

Odată cu declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a RM (în continuare – Comisia) este în drept să emită dispoziții prin care se stabilește un regim special de lucru pentru toate entitățile. Dispozițiile Comisiei sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul RM.
Detalii
24
03 2020
13246

Amânarea termenilor de prezentare a unor dări de seamă și instituirea moratoriului asupra controalelor

Ieri, 23 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, fiind adoptate, prin Decizia nr.3, un șir de măsuri urgente, inclusiv cele ce țin de amânarea termenilor de prezentare de către agenții economici a dărilor de seamă, dar și de instituirea moratoriului asupra efectuării controalelor. În continuare prezentăm detalii cu privire la decizia adoptată.


Detalii