11
01 2020
8903

Graficul controalelor 2020: Serviciul Fiscal de Stat

În anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale planificate la 928 de agenți economici. Lista entităților care urmează a fi incluse în planul controalelor fiscale pentru anul 2020 a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 599 din 23 decembrie 2019.

Astfel, 34 de agenți economici vor fi verificați de Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM). Alți 284 de contribuabili vor fi inspectați de către DGAF Chișinău, iar DGAF Centru va verifica în anul curent 252 de agenți economici. Conform listei, 227 contribuabili vor fi verificați de către DGAF Nord. DGAF Sud urmează să verifice 131 întreprinderi.
Detalii
10
01 2020
4644

Controalele planificate pentru 2020: ISM

Inspectoratul de Stat al Muncii va verifica 1450 de agenți economici pe parcursul anului curent, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020, publicat pe pagina web a instituției. Astfel, în trimestrul I, III și IV urmează a fi verificați câte 362 de agenți economici, iar în trimestrul II – 364.

În anul 2019 au fost verificați 1683 de agenți economici, potrivit Planului controalelor planificate aprobat prin Ordinul nr. 28-a din 26 noiembrie 2018.
Detalii
10
01 2020
1933

Serviciul Vamal. Graficul controalelor ulterioare pentru anul 2020

În anul 2020, subdiviziunile Serviciului Vamal vor efectua controale ulterioare prin audit postvămuire la132 de agenți economici. Numărul controalelor este în creștere comparativ cu anul 2019, când au fost supuși verificărilor 125 de agenți economici.

Lista entităților incluse în graficul controalelor autorității vamale.

Controlul ulterior se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 17 octombrie 2018.
Detalii
12
12 2019
738

Graficul controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale pentru anul 2020.

Astfel, în trimestrul I al anului viitor va fi verificată activitatea următorilor rezidenți:
SRL „ Mapas Auto” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ Paninella” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ S-Stop Elit’’(Parcul industrial Tracom)
• ÎCS ,,RifAcvaaparat” SA (Parcul Industrial Răut)

Detalii
22
11 2019
453

Autoritățile abilitate elaborează graficul controalelor în cadrul ZEL

Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activităţii rezidenţilor zonelor economice libere pentru anul 2020 a fost inclusă în lista ședinței secretarilor de stat care a avut loc pe data de 21 noiembrie.

Proiectul vizează verificările planificate pentru anul viitor de către Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
Detalii
14
11 2019
860

Inspectoratul de Stat al Muncii a înregistrat mii de încălcări ale legislației

În lunile ianuarie-octombrie ale anul curent, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 1549 controale, verificând respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă la unități cu un număr de 83524 salariaţi, dintre care 1128 constituie controale planificate (280 în sectorul public și 848 în sectorul privat) şi 421 – inopinate (149 în sectorul public și 272 în sectorul privat).

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile legislației din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de control întreprinse au demonstrat că, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia.
Detalii
07
11 2019
198

Formele GR vor fi prezentate Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Raportul privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile solide (forma 5-gr), Raportul privind mişcarea rezervelor de petrol şi gaze naturale (forma 6-gr) și Raportul privind mişcarea rezervelor de ape subterane (forma 7-gr) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, care la momentul actual sunt prezentate Direcției control geologic și supraveghere minieră din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, vor fi prezentate Direcției control geologic și resurse funciare a Inspectoratului pentru Protecţia Mediului.
Detalii
31
10 2019
1190

Andrei Spînu: „Controalele de stat nu trebuie să fie o bâtă pentru întreprinzători”

Din 1 ianuarie 2020, controalele de stat asupra activității întreprinzătorilor vor fi planificate și efectuate exclusiv în Registrul de Stat al Controalelor, subiectul fiind dezbătut în cadrul ședinței Consiliului național pentru soluționarea disputelor, desfășurată trimestrial la Guvern.

Potrivit unui raport prezentat la ședință, aproape 70% din numărul controalelor de stat efectuate în anul 2018 au fost inopinate, planificate fiind doar 30%. Astfel, din numărul total de 65395 de controale efectuate, aproape 45 de mii au fost neplanificate, iar puțin peste 20 de mii – organizate. Secretarul General al Guvernului, Andrei Spînu, a solicitat ca, pe viitor, majoritatea controalelor de stat asupra activității agenților economici să fie planificate și nu invers.
Detalii
15
07 2019
656

Listele de verificare ANTA, suplinite

Activitatea de întreprinzător a agenților economici din domeniul auto va fi analizată în baza a șapte liste de verificare.

În Monitorul Oficial din 12 iulie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei cu privire la completarea Ordinului MEI nr. 28 din 1 februarie 2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a Listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto. Astfel, acestea vor fi completate cu lista de verificare nr.7 a întreprinderilor care desfășoară activitatea de autogară.
Detalii
04
07 2019
279

Comunicarea accidentelor de muncă. Date de contact

Conform ultimului Raport lunar prezentat de Inspectoratul de Stat al Muncii, de la începutul anului curent de către angajatori au fost comunicate 177 de accidente produse în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 179 persoane, inclusiv 26 mortal.

Inspectorii ISM au cercetat:
— 17 accidente mortale, din care 7 accidente de muncă, 8 – în afara muncii și 2 accidente, care nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;
— 11 accidente grave, dintre care 5 accidente de muncă, 1 – în afara muncii, 4 – cu incapacitate temporară de muncă și 1 accident care nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă.
Detalii