04
05 2022
957

Controalele de stat: substituirea caracterului restrictiv pe unul consultativ

În ședința din 4 mai curent Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici si mijlocii, elaborat de către un grup de deputați. Documentul presupune instituirea moratoriului, până la 31 decembrie 2022, la controlul de stat, inclusiv fiscal și financiar, privind calitatea produselor și serviciilor, parametrii tehnologici și cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, precum și de respectare a normelor de protecție a muncii. În partea ce ține de controlul vamal, autorii au propus ca moratoriul să fie aplicat doar asupra controalelor ulterioare.
 


Detalii

17
02 2022
252

În ianuarie ISM a depistat 756 încălcări și abateri de la legislația muncii

Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022 inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat, sub aspectul respectării cerințelor legislației, 97 controale, dintre care 64 în domeniul raporturilor de muncă, 21 – a securității și sănătății în muncă, 11 – complexe și 1 – în domeniul migrației de muncă. Din numărul total de controale efectuate 56 au fost planificate (51 – în sectorul public și 5 – în sectorul real) şi 41 – inopinate (15 – în sectorul public și 26 – în sectorul real).
 
În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 756 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, inclusiv 500 – în domeniul raporturilor de muncă
Detalii
27
01 2022
556

Controlul planificat al rezidenților parcurilor industriale

Pentru anul curent se preconizează efectuarea controlului de stat la 3 agenți economici dintre cei 87 rezidenți ai parcurilor industriale. Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2022 este propus pentru consultări publice până la data de 6 februarie 2022.
 
Astfel, Serviciul Vamal ar urma să verifice respectarea reglementărilor vamale și fiscale pentru perioada 2018-2021 la SRL „TB Fruit” din cadrul Parcului Industrial ”Edineț”, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va efectua controlul la SC „GM- Com” SRL din cadrul Parcului Industrial ”Cimișlia”, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica S.C. „Agrodenidan” SRL, precum și SRL „TB Fruit” (Parcul industrial Edineț).
Detalii
10
01 2022
4324

ISM: noua listă de verificare în domeniul raporturilor de muncă

Noua listă de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă ce va fi aplicată în cadrul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost aprobată prin Ordinul nr. 18 din 21 decembrie 2021 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2021, fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în listă sunt incluse 68 de întrebări ce vizează respectarea garanțiilor stabilite de legislație, aprobarea statelor de personal, retribuirea muncii suplimentare, respectarea clauzelor contractului de muncă și a prevederilor convențiilor colective, respectarea duratei zilei de muncă, acordarea concediului anual, conținutul Regulamentului intern al unității etc.


Detalii

06
01 2022
265

Controlul de stat în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Social de Stat, o nouă autoritate administrativă din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va efectua controlul de stat în domeniul asistenței sociale. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 219 din 16 decembrie 2021 ce vizează modificarea Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, precum și a Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social.

 

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile generale și alte prevederi normative privind organizarea activității Inspectoratului Social de Stat se stabilesc în regulamentul privind organizarea și funcționarea acestuia, ce va fi aprobat de Guvern.


Detalii

30
12 2021
544

Ce controale a planificat pentru anul 2022 Agenția Supraveghere Tehnică

Agenția Supraveghere Tehnică va desfășura pe parcursul anului viitor 1001 de controale în conformitate cu Planul anual al controalelor de stat pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul autorității nr. 70/1-A din 19 noiembrie 2021.

 

Planul controalelor a fost elaborat în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferente domeniilor de competență ale Agenției:


Detalii

24
12 2021
804

APCSP: Graficul controalelor pentru anul 2022

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2022, potrivit căruia pe parcursul anului viitor autoritatea va desfășura 340 de verificări.
 
Acestea vor fi efectuate pe cele trei domenii de competență ale Agenției:
  • conformitatea serviciilor (inclusiv turistice) – 4 controale:
  • metrologie – 119 controale;
  • supravegherea pieţei privind produsele nealimentare – 217 controale.

  • Detalii
23
12 2021
1387

ANSP: 2278 controale planificate în anul 2022

Agenția Națională de Sănătate Publică va desfășura pe parcursul anului viitor 2278 verificări, în conformitate cu Graficului controalelor planificate pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul autorității nr. 190 din 18 noiembrie curent.
 
Controalele se vor desfășura în domeniile de competență ale ANSP, după cum urmează:
  • Protecția consumatorilor
  • Supravegherea pieței privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare, cu excepția celor aflate în uz pe întreg lanțul alimentar

  • Detalii
21
12 2021
682

AAC: Planul controalelor pentru anul 2022

Autoritatea Aeronautică Civilă va desfășura pe parcursul anului viitor controale în domeniul protecției consumatorilor la 11 agenți economici în corespundere cu Graficul controalelor planificate pentru anul 2022 aprobat prin Ordinul autorității nr. 234/INT din 18 noiembrie curent.
 
În listă sunt incluse ÎS Aeroportul Internațional Mărculești, SRL AIR Moldova, ÎS Centrul de Medicină al Aviației Civile, SRL Avia Invest etc.
 
Planul controalelor a fost elaborat în temeiul art. 15 din Legea nr. 131/2021 privind protecția consumatorilor. Misiunea Autorității Aeronautice Civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului.


Detalii

16
12 2021
6731

ISM: Graficul controalelor pentru 2022

Pe parcursul anului 2022 Inspectoratul de Stat al Muncii va efectua 890 de verificări, conform Graficului controalelor planificate pentru anul 2022, aprobat de autoritate prin Ordinul nr. 33 din 26 noiembrie 2021.

 

Astfel, în ceea ce ține de respectarea actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă se vor efectua 863 de controale, iar în ceea ce ține de respectarea cadrului normativ privind activitatea agențiilor private și a intermediarilor nelicențiați care realizează activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor RM – 27 de controale.


Detalii