14
01 2019
1186

Securitatea și sănătatea în muncă: 6 liste de verificare

În Monitorul Oficial din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1534 din 27 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Socialecu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Astfel, controlul de stat în acest domeniu va fi desfășurat în baza a șase liste de verificare:
Lista de verificare pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă

• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă pentru anumite domenii

Detalii
02
01 2019
451

Controlul de stat: Listele de verificare pentru ANSP

În Monitorul Oficial din 28 decembrie curent a fost publicat Ordinul nr. 1346 din 26.11.2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Astfel, Ordinul prevede 3 liste de verificare pentru controlul de stat al instituțiilor medico-sanitare, controlul în domeniul activității farmaceutice aplicabilă în farmaciile comunitare, cu funcție de producere și filialelor lor și controlul respectării legislației în domeniul sănătății publice.
Detalii
28
12 2018
191

ANSA: efectuarea controlului de stat în limita necesităților obiective

În ședința din 26 decembrie curent Guvernul a aprobat Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferente domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, documentul are ca obiectiv reducerea la maximum a numărului de vizite de control până la una singură, când agentul economic este supus controlului pentru toate domeniile de competență identificată în planul anual al controalelor.
Detalii
26
12 2018
117

Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

Prevederile legii se aplică persoanelor fizice și juridice care produc, depozitează, prelucrează, sortează, ambalează, importă, exportă sau comercializează produse.
Detalii
21
12 2018
640

APCSP: 9 liste de verificare

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicat Ordinul nr. 543 din 21 noiembrie cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale autorității.
Detalii
17
12 2018
9920

Controale planificate pentru anul 2019: Serviciul Fiscal de Stat

În Registrul de Stat al controalelor a fost publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2019 de către Serviciul Fiscal de Stat. Conform informației făcute publice, controale prin metoda de verificare totală vor fi efectuate de către toate subdiviziunile teritoriale ale autorității fiscale la 882 agenți economici.

Amintim că, obiectivul strategic al SFS este promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară a contribuabililor. Pentru aceasta sunt applicate măsuri, acțiuni și procedee, scopul cărora este asigurarea deservirii și tratarea corectă a contribuabililor, în funcție de criteriile de risc, care includ și comportamentul fiscal al contrubuabilului. În procesul de selectare a modului tratamentului (de conformare benevolă sau forțată) efectuată analiza detaliată a informației de care dispune fiscul, iar în baza acestora se identifică și sunt evaluate riscurile de conformare.
Detalii
11
12 2018
242

Controale planificate pentru anul 2019: Agenția Navală

În anul 2019 Agenția Navală va desfășura controale planificate la 6 agenți economici.

Astfel, în primul trimestru al anului viitor, Agenția va verifica 3 agenți economici ce desfășoară activitatea în Vadul-lui-Vodă (plajă, amonte).

În al doilea trimestru va fi desfășurat un control la Î.I „Mațenco Lilia”, obiectul de control fiind bac plutitor pe cablu „Soroca-Țechinovca”, în trimestrul trei, Agenția va verifica agentul economic SRL „Matsor” din satul Cosăuți (Soroca), iar în trimestrul patru – Î.S „Portul Fluvial Ungheni”.
Detalii
10
12 2018
637

Planul controalelor planificate pentru anul 2019: ANRANR

În anul 2019 Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) va desfășura controale planificate la 90 de agenți economici.

Astfel, în primul trimestru al anului viitor, Agenția va verifica 20 de întreprinderi, la care va realiza controlul concomitent pentru domeniile: roentgen diagnostic, utilizarea aparaturii de control dozimetric al parametrilor câmpurilor de radiație roentgen
Detalii
07
12 2018
2488

Controale planificate pentru anul 2019: APCSP

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

Astfel, pe parcursul anului viitor, Agenția va verifica 256 de agenți economici, în fiecare trimestru fiind inspectați câte 64 de agenți. Planul de controale planificate a fost elaborat în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
Detalii
06
12 2018
1811

Controale planificate pentru anul 2019: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin Ordinul nr. 654 din 29 noiembrie 2018, a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

Astfel, vă propunem Graficul controalelor planificate pentru domeniul producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice.

Tot prin același Ordin a fost aprobat Graficul controalelor planificate pentru domeniul fitosanitar și protecția plantelor, subdomeniul semincer, ce prevede verificarea a 524 agenți economici din acest domeniu.
Detalii