30
07 2020
1080

Planul anual al controalelor și analiza riscului de neconformare

Este în drept SFS să efectueze controale fiscale prin metoda de verificare totală în cazul în care acestea nu se regăsesc în Planul anual publicat al controalelor?
 
 
În contextul respectării prevederilor Legii nr.131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, până la finele anului de gestiune organul de control aprobă prin decizie planul controalelor pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Planul stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic (art. 15 din Lege).

Detalii
26
05 2020
497

Răspunderea pentru neînregistrarea activității de întreprinzător

Conform căror reguli se efectuează controlul pentru identificarea cazurilor/ faptelor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare?


Conform prevederilor Legii 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Detalii
03
04 2020
3001

Sistarea activității de antreprenoriat pe perioada stării de urgență și controlul de stat al acesteia

Odată cu declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a RM (în continuare – Comisia) este în drept să emită dispoziții prin care se stabilește un regim special de lucru pentru toate entitățile. Dispozițiile Comisiei sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul RM.
Detalii
24
03 2020
12935

Amânarea termenilor de prezentare a unor dări de seamă și instituirea moratoriului asupra controalelor

Ieri, 23 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, fiind adoptate, prin Decizia nr.3, un șir de măsuri urgente, inclusiv cele ce țin de amânarea termenilor de prezentare de către agenții economici a dărilor de seamă, dar și de instituirea moratoriului asupra efectuării controalelor. În continuare prezentăm detalii cu privire la decizia adoptată.


Detalii
27
02 2020
930

Fiscul va demara verificări la farmaciile din țară

În baza modificărilor la Hotărârea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, măștile, mănușile medicale și dezinfectanții medicali fac parte din categoria de produse la care nu poate fi aplicat un adaos comercial mai mare de 20%.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat vine cu un șir de acțiuni de protecție socială, efectuând de astăzi, 27 februarie 2020, vizite fiscale la toate farmaciile din țară.
Detalii
26
02 2020
957

ISM: cele mai frecvente încălcări vizează stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia

Pe parcursul lunii ianuarie curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 153 controale la entități cu un număr total de 12837 salariaţi, potrivit raportului publicat de ISM.

Astfel, în urma verificărilor au fost stabilite 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.
Detalii
05
02 2020
4515

SFS anunță controale fiscale

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte prevederile legislației naționale. Astfel, în baza unui plan de acțiuni privind sensibilizarea contribuabililor despre necesitatea achitării impozitelor și eliberării bonurilor de casă, SFS a desfășurat, în perioada lunii decembrie 2019, ședințe de conformare cu contribuabilii din domeniul comerțului (produse alimentare, mărfuri de larg consum, materiale de construcție); prestării serviciilor (frizerii, saloane estetice, de masaj și întreținere corporală) și casele de schimb valutar.

Aceste segmente ale economiei naționale au fost selectate în baza unei analize de specialitate care a demonstrat risc de admitere a încălcărilor privind disciplina de casă.
Detalii
29
01 2020
1470

Controale planificate 2020: APCSP

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței va verifica în anul curent 435 de agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020, publicat pe pagina Agenției.

Astfel, controalele se vor desfășura în următoarele domenii de activitate:
siguranța ocupațională (54 agenți economici)
• conformitatea serviciilor, inclusiv turistice (10 agenți economici)

Detalii
28
01 2020
1451

Controale planificate 2020: ANSA

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să efectueze controale la 2278 agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020. Documentul a fost aprobat de autoritate prin Ordinul nr. 483 din 21 noiembrie 2019.

Controalele se vor desfășura în următoarele domenii de activitate:
fitosanitar şi protecţia plantelor/subdomeniul protecției plantelor și managementului produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul furajelor
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul sănătăţii și bunăstării animalelor
• siguranța ocupațională

Detalii
23
01 2020
1441

Controale planificate 2020: ANRE

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica 16 agenți economici, potrivit Planului controalelor pentru anul 2020 aprobat de autoritate.

Controalele se vor efectua pentru următoarele genuri de activitate:
distribuția gazelor naturale și a energiei electrice
• comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, benzinei și motorinei la stațiile de alimentare

Detalii