30
06 2022
217

Controlul financiar public intern: provocări și perspective

În pofida aprobării unui cadru normativ solid în domeniul controlului financiar public intern (CFPI), sistemele controlului intern managerial și funcția de audit intern din sectorul public nu își dovedesc pe deplin eficacitatea scontată. Rezultatele monitorizării sistematice și analizei în dinamică a situației în domeniul CFPI, realizate de Ministerul Finanțelor, a evaluării ex-post a Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020, dar și concluziile auditului extern prezentate în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, constată faptul că autoritățile și instituțiile publice înregistrează o evoluție lentă în dezvoltarea sistemelor de controlului intern managerial (CIM), iar auditul intern nu este pe deplin funcțional în sectorul public.
Detalii
20
05 2022
429

Componenţa nominală a Consiliului controlului financiar public intern

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 mai, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 54 din 6 mai 2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului controlului financiar public intern.

În continuare publicăm documentul integral. 

În temeiul art. 30 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 86-92, art.140), cu modificările ulterioare, și pct. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.336-346, art. 1319),


Detalii

16
10 2017
1410

Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru 2018–2020, propus spre consultare

Ministerul Finanţelor propune spre consultare un nou program de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii doi ani.

Documentul conţine peste 30 de acţiuni ce se axează pe consolidarea capacităţii de investigare financiară, elaborarea unui sistem de stimulare și motivare a specialiștilor din domeniul managementului finanțelor publice, dezvoltarea relaţiei cu mediul academic cu scopul includerii modulelor şi programelor de instruire pentru specialiştii implicați în managementul financiar public, identificarea şi punerea în aplicare a unui Program de certificare profesională a specialiştilor în finanţe şi economie.
Detalii
23
08 2017
4358

Cinci trezorerii regionale în loc de 38 teritoriale

Este propus spre consultare noul Regulament privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor. Documentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor noii Legi a Guvernului.

Potrivit proiectului, cele 38 de trezorerii teritoriale vor fi reorganizate în 5 trezorerii regionale, în acest fel fiind asigurată consolidarea sistemului trezorerial, prin dezvoltarea capacităților trezoreriilor actuale.
Detalii