03
08 2022
4170

Controlul fiscal planificat pentru luna august 2022

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul SFS nr. 312 din 03.08.2022, Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna august 2022.

Conform Ordinului, pe parcursul lunii curente, urmează a fi supuși controalelor 27 de agenți economici.

Reiterăm, potrivit legislației în vigoare controalele sunt efectuate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.


Detalii

08
07 2022
222

Procură abonamentul „Electronic” și obține acces la webinarul „Tot ce trebuie să știi despre CONTROLUL FISCAL”

Te îndemnăm să utilizezi informația în format electronic!


Solicită chiar acum un cont de plată pentru abonamentul „Electronic” și primește BONUS, acces pentru 24h, la înregistrarea video din cadrul webinarului „Tot ce trebuie să știi despre Controlul fiscal”.


Simplu, rapid și comod ai posibilitatea să consulți cele mai relevante articole din domeniul contabil, fiscal, audit, legislația muncii, etc. prin intermediul paginii web www.monitorul.fisc.md, disponibilă zi de zi, oră de oră.


Detalii

04
07 2022
2306

Controlul fiscal planificat pentru luna iulie 2022

În luna iulie Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal la 22 contribuabili. Lista acestora este aprobată prin Ordinul nr.282 al autorității fiscale, care a fost semnat astăzi, 1 iulie, și publicat pe pagina oficială a SFS.
Reiterăm, potrivit legislației în vigoare controalele sunt efectuate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz. Contribuabilii ce vor fi supuși controlului în luna curentă vor fi verificați prin:
  • metoda de verificare totală;
  • metoda de verificare tematică la  capitolul impozitul pe venit din salariu;

  • Detalii
27
06 2022
2587

Webinar: Tot ce trebuie să știi despre controlul fiscal

În procesul de interacțiune a contribuabililor cu organul fiscal se înregistrează uneori anumite neclarități și asta pentru că nu este suficient de cunoscută procedura, mecanismul sau drepturile și obligațiile părților implicate.

„P.P. Monitorul Fiscal FISC.md” și-a propus să ofere detalii la acest compartiment, în cadrul unui webinar, 

Data desfășurării: 01.07.2022;
Durata: 3 ore.
Agenda poate fi consultată aici.
06
06 2022
386

Formarea prețurilor la produsele social-importante: devierile depistate în cadrul controalelor

Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul perioadei ianuarie – mai 2022, în scopul stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare în partea ce vizează respectarea formării prețurilor de comercializare pe piața internă a produselor social-importante, a întreprins următoarele acțiuni:

  • 303 controale fiscale prin metoda verificării operative, la contribuabilii care desfășoară comerț cu amănuntul în unități comerciale;
  • 19 controale prin metoda verificării faptice, cu scopul inventarierii stocului de mărfuri depozitat în spațiile de păstrare (depozite/ depozite comerciale) pentru care modul de formare a prețului este reglementat de către stat;

  • Detalii
31
05 2022
827

Controlul fiscal în luna iunie vizează și formarea prețurilor la produsele social importante

Lista celor 15 contribuabili – persoane juridice ce vor fi supuși controlului fiscal în luna iunie 2022 a fost aprobată prin Ordinul nr.234, emis de autoritatea fiscală pe data de 30 mai. Documentul a fost publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

 

Potrivit acestuia, verificările vor fi efectuate prin metoda totală, parțială, tematică la capitolul TVA, precum și  în vederea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante.


Detalii

17
05 2022
545

SFS a constatat încălcări în cadrul a 58% din controalele fiscale realizate în anul 2021

Pe parcursul anului 2021 Serviciul Fiscal de Stat a efectuat, în total, 36398 controale fiscale, numărul acestora fiind mai mic comparativ cu cel din anul 2020, când au fost înregistrate 45594 controale, comunică autoritatea fiscală. Ponderea încălcărilor stabilite în total în cadrul controalelor efectuate în anul precedent este de 58%, iar suma totală calculată a sancțiunilor fiscale reprezintă 321,9 mil. lei.

 

Astfel, SFS a desfășurat 25107 controale la fața locului prin metoda de verificare tematică privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice, fiind stabilite încălcări
Detalii

04
05 2022
1503

Controlul fiscal în luna mai 2022

Autoritatea fiscală a planificat pentru luna mai curent efectuarea controalelor fiscale la 20 agenți economici. Aceștia, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 13 la 90 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice (capitolul TVA). Ordinul nr.185 din 4 mai 2022, prin care a fost aprobată lista respectivă este publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

 

Amintim, SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.


Detalii

30
03 2022
3018

Controlul fiscal în luna aprilie

Pentru luna aprilie 2022 Serviciul Fiscal de Stat a planificat efectuarea controalelor fiscale la 30 agenți economici. Aceștia, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 6 la 79 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice (capitolul TVA). Ordinul nr.127 din 29 martie 2022 emis de autoritatea fiscală este publicat pe pagina oficială a SFS.
 
Amintim, SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.

 

Gestionarea riscurilor de conformare este un proces continuu orientat spre identificarea acestora în activitatea contribuabililor și aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a le atenua și a spori nivelul de conformare fiscală voluntară, se spune în Programul menționat supra.

14
03 2022
742

Prețul de comercializare a produselor social importante: 300 controale fiscale planificate

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 1 martie 2022, lista produselor social importante a fost suplinită prin Dispoziția nr.2/2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 
Astfel, pe parcursul lunii martie a anului curent au fost planificate 300 controale fiscale prin metoda de verificare operativă la unitățile comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul a produselor social importante, în cadrul cărora va fi verificată respectarea modului de formare a prețurilor pentru toate categoriile de mărfuri social importante stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016 și Dispoziția CSE nr.02/2022.


Detalii