03
08 2022
102

Rezultatele activității CNPF în primul semestru al anului 2022

În perioada ianuarie-iunie anul curent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a efectuat, în total, 8 controale, dintre care 4 tematice și 4 complexe. Menționăm că în Planul activității de control al CNPF pentru anul 2022 a fost planificată efectuarea a 11 controale.Conform Bilanțului de activitate al autorității, în perioada analizată, activitatea CNPF a fost axată prioritar pe
Detalii

31
05 2022
831

Fișa personală: reflectarea restituirii premiului achitat neargumentat

În rezultatul efectuării controlului de către inspecția financiară, la o entitate a fost depistat o majorare neargumentată a cheltuielilor prin acordarea unui premiu. Conform deciziei organului de control, entitatea urmează să înlăture acțiunea săvârșită prin returnarea premiului. Cum urmează de reflectat în rapoartele fiscale returul acestor mijloace bănești?

 

Aspectul juridic privind reținerea din salariu

 

Potrivit alin. (1) art. 148 din Codul muncii (CM),  reţinerile din salariu se pot efectua doar în cazurile prevăzute
Detalii

16
03 2022
1523

Controlul asupra respectarii relațiilor de muncă, a securitatii și sănătății muncii

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Planul anual de acțiuni şi din prevederile legislației1 din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul competențelor atribuite autorității.
 
ISM poate realiza:             
  • control planificat, efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;

  • Detalii
09
12 2021
440

Webinar GRATUIT: Conformarea voluntară a contribuabililor

 „Impozitele – prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată”

(Oliver Wendell Holmes,Jr).

P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vă invită la webinarul GARTUIT cu genericul: „Conformarea voluntară a contribuabililor”.

 

Conformarea reprezintă procesul de potrivire, adaptare şi supunere unor reglementări, iar scopul final al conformării voluntare a contribuabililor poate şi urmează a fi resimțit prin creșterea nivelului de viață al cetățenilor Republicii Moldova.


Detalii

24
08 2021
1099

O singură Metodologie la efectuarea controalelor de stat în domeniul muncii și securității la locul de muncă

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 august 2021, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 136 din 19 august 2021, cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative. Este vorba despre documentul ce prevede revizuirea cadrului normativ secundar care reglementează metodologia de analiză a riscurilor la efectuarea controlului în domeniul raporturilor de muncă, precum și cel al securității și sănătății în muncă de către Inspectoratul de Stat al Muncii.
 

Reamintim că anul trecut, funcția de control în domeniul siguranței ocupaționale a fost retrasă de la 10 organe de control sectoriale (ANSA; APCSP, ANSP; IPM, ANTA, AAC, AN,  ANRE, ANRCETI, AST), fiind atribuită exclusiv în competența Inspectoratului de Stat al Muncii.


Detalii

09
08 2021
474

Averi nejustificate identificate de ANI în I semestru al anului 2021

În primul semestru al anului curent, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat peste 200 de controale, potrivit raportului publicat de autoritate. Conform datelor,  inspectorii de integritate au identificat averi nejustificate în sumă de circa 13 mil.lei și au depus în instanța de judecată 7 cereri de confiscare a averilor.Totodată, în ianuarie-iunie, inspectorii au întocmit 524 procese-verbale, dintre care 201 de inițiere a controlului și 323 de refuz.


Detalii

05
08 2021
373

ANSA: rezultatele controalelor în semestrul I al anului 2021

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a efectuat în ianuarie-iunie anul curent, conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, 8 020 controale planificate și 3 526 controale inopinate (în baza petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor). Totodată în perioada analizată au fost eliberate 24 963 acte permisive - autorizații de funcționare, pentru mijloace de transport, certificate pentru produse agroalimentare. 


Detalii

26
05 2021
1450

Sancţionarea mediului de afaceri vs planul de remediere

Instituirea unui mecanism de prevenire a aplicării sancţiunilor asupra mediul de afaceri în cazul în care întreprinderea şi reprezentanţii acesteia înlătură încălcările comise şi realizează acţiunile recomandate de autoritatea de control este aprobat prin  Legea nr. 59 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la 21 mai curent, data publicării documentului în MO.


Detalii

21
05 2021
359

Fortificarea controlului produselor alimentare de origine animală

Investigațiile de laborator aferente implementării tuturor programelor strategice de stat de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență atribuite Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), vor putea fi efectuate de către laboratoarele (instituțiile publice) la care ANSA exercită calitatea de fondator. Investigațiile de laborator metodele cărora nu sunt acreditate în cadrul laboratoarelor date, vor putea fi efectuate în alte laboratoare acreditate din țară sau de peste hotare.
 
Proiectul modificărilor și completărilor la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANSA (HG nr. 600/2018), care a fost inclus pe ordinea de zi a secretarilor de stat din 20 mai anul curent.
Detalii
05
11 2020
539

Legea comerțului interior: colaborarea autorităților

Informația privind o nouă notificare privind iniţierea activităţii de comerţ depusă de solicitant se va remite prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în toate cazurile, către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cazul în care comerciantul desfășoară activități ale unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare  și către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cazul în care desfășoară activități pentru care este solicitată autorizația sanitară de funcționare.

 


Detalii