26
05 2021
606

Sancţionarea mediului de afaceri vs planul de remediere

Instituirea unui mecanism de prevenire a aplicării sancţiunilor asupra mediul de afaceri în cazul în care întreprinderea şi reprezentanţii acesteia înlătură încălcările comise şi realizează acţiunile recomandate de autoritatea de control este aprobat prin  Legea nr. 59 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la 21 mai curent, data publicării documentului în MO.


Detalii

21
05 2021
132

Fortificarea controlului produselor alimentare de origine animală

Investigațiile de laborator aferente implementării tuturor programelor strategice de stat de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență atribuite Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), vor putea fi efectuate de către laboratoarele (instituțiile publice) la care ANSA exercită calitatea de fondator. Investigațiile de laborator metodele cărora nu sunt acreditate în cadrul laboratoarelor date, vor putea fi efectuate în alte laboratoare acreditate din țară sau de peste hotare.
 
Proiectul modificărilor și completărilor la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANSA (HG nr. 600/2018), care a fost inclus pe ordinea de zi a secretarilor de stat din 20 mai anul curent.
Detalii
05
11 2020
351

Legea comerțului interior: colaborarea autorităților

Informația privind o nouă notificare privind iniţierea activităţii de comerţ depusă de solicitant se va remite prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în toate cazurile, către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cazul în care comerciantul desfășoară activități ale unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare  și către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cazul în care desfășoară activități pentru care este solicitată autorizația sanitară de funcționare.

 


Detalii
04
11 2020
433

SFS anunță acțiuni de conformare la spălătoriile auto

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară̆ cu regularitate acțiuni de specialitate pentru conformarea contribuabililor din toate domeniile economiei naționale,       obiectivul strategic al autorității fiscale fiind promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară. În acest context sunt utilizate o serie de măsuri, acțiuni și procedee orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor, în funcție de „comportamentul fiscal” de care dau dovadă.
 
În perioada 1 august - 30 septembrie 2020, SFS a întreprins acțiuni de conformare asupra 194 agenți economici ce desfășoară activitate în domeniul prestării serviciilor de spălătorii auto cu grad sporit de neconformare fiscală.

Detalii
09
10 2020
295

SIA GEAP va fi gestionat de Agenția de Guvernare Electronică

Agenția de Guvernare Electronică va deține statutul de posesor și deținător al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), actualmente aceste funcții fiind exercitate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și, respectiv, Agenția Servicii Publice.

 

 

MEI a elaborat proiectul  de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri de Guvern, ce este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali și are ca scop gestionarea eficientă în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale comune.


Detalii
06
10 2020
304

Transportatorii, în vizorul Serviciului Fiscal de Stat

În scopul prevenirii cazurilor de prejudiciere a bugetului de stat, Serviciul Fiscal de Stat continuă monitorizarea sectoarelor economiei naționale cu un risc sporit de neconformare fiscală, unul din obiectivele principale ale SFS fiind aplicarea măsurilor de descurajare a desfășurării ilicite a activității de întreprinzător.
 
Pe parcursul anului 2020, au fost întreprinse acțiuni de conformare voluntară și forțată față de contribuabilii care prestează servicii de transport ilicit interurban/internațional de persoane, dar și în regim de taxi, a persoanelor fizice care practică activitate de transport ilicit de pasageri în traficul internațional.

Detalii
12
08 2020
525

Reglementarea activității Inspecției Financiare

Pe agenda ședinței secretarilor generali de mâine,  13 august curent,  este inclus proiectul hotărârii pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Inspecția Financiară.

 

Documentul reglementează statutul, cadrul juridic, principiile fundamentale de activiatte, atribuțiile, drepturile, obligațiile, modul de organizare și funcționare a Inspecției Financiare.

Detalii
15
05 2020
592

CNPF va efectua controlul activității profesioniștilor pe piața financiară nebancară

Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) va avea dreptul să efectueze inspecții, controale, investigații și analize asupra activității participanților profesioniști la piața financiară nebancară. Totodată, CNPF va colabora cu organisme de specialitate internaţionale şi să adere la ele, inclusiv în contextul depistării și investigării încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, prevenirii și combaterii acestora.

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a intrării în vigoare, la 1 aprilie 2019, a Codului administrativ, precum și în vederea raționalizării și eficientizării procesului de emitere și aplicare a actelor CNPF. În acest sens, se propun modificări în Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea cu privire la asigurări, Legea privind piața de capital și Codul administrativ.
Detalii
13
05 2020
542

Forță majoră: ajustarea cadrului legal

Circumstanțele care justifică neexecutarea obligației în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător datorită unui impediment în afara controlului (forța majoră) vor fi stabilite și confirmate de Camera de Comerț și Industrie.

Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la Camera de Comerț și Industrie nr.393/1999 a fost pe agenda ședinței secretarilor generali, ce a avut loc săptămâna trecută.

Proiectul are ca scop ajustarea cadrului legal cu noile prevederi ale legislației civile, ca urmare a adoptării Legii 133/2018 privind modernizarea Codului civil prin care a fost modificat conceptul de forță majoră.
Detalii