21
04 2018
692

Controlul calității fructelor și legumelor proaspete

Documentul ce reglementează stabilirea procedurilor, modul de organizare şi desfăşurare a controlului asupra determinării conformității cu cerințele de calitate pentru fructele şi legumele proaspete, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.

Prevederile Hotărârii se vor extinde asupra persoanelor fizice și juridice, înregistrate în conformitate cu Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii şi cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare.
Detalii
02
05 2017
1470

Conceptul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, propus spre consultare

În vederea optimizării autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei industriale, construcțiilor și urbanismului, geodeziei și cartografiei, siguranței antiincendiare și protecției civile, Ministerul Economiei propune crearea Agentiei pentru Supraveghere Tehnică.
Detalii
02
11 2016
1212

Guvernul a lansat un sondaj de opinie pentru agenții economici cu privire la controalele de stat

Agenții economici sunt invitați să participe la un sondaj de opinie online privind accesul la informația despre controalele de stat. Aceștia pot să-și exprime părerea prin intermediul unui chestionar care conține trei întrebări referitor la informația privind controlul de stat, precum şi să evalueze nivelul de accesibilitate în acest sens.
Detalii
14
04 2016
2368

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii
23
10 2015
1183

Au fost aprobate modificările la Anexa la HG nr. 376 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru protecția consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc”

Prin HG RM nr. 730 din 19.10.2015 publicată în MO nr. 291-295 din 23.10.2015, au fost aprobate modificările la Anexa la HG nr. 376 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru protecția consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc”.
Detalii
30
06 2015
1482

Aspecte metodologice privind executarea silită a obligațiilor calculate de către Inspecția de Stat în Construcții

În conformitate cu prevederile statuate de punctul 2 al HG nr. 360 din 25 iunie 1996 ,,Cu privire la controlul de stat al calității în construcții”, publicată în MO al RM nr. 49–50, art. Nr. 415, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea construcțiilor de orice destinație, indiferent de forma de proprietate şi sursa de finanțare, precum şi lucrările de construcții, reconstrucții, modernizare şi reparații capitale la construcțiile existente, producerea materialelor şi articolelor pentru construcții sunt supuse controlului de stat.
Detalii
13
11 2014
1183

S-a redus sau nu presiunea controalelor asupra businessului?

În ultimii ani autorităţile reformează intensiv cadrul de reglementare a activităţii de întreprinzător cu scopul de a crea un mediu atractiv pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Pe lângă facilitarea procesului de obţinere a actelor permisive, se fac schimbări şi în ceea ce priveşte controalele de stat.

Astfel, în anul curent a devenit funcţional Registrul de Stat al Controalelor care asigură un proces digitizat şi transparent de planificare și raportare a verificărilor. Mai mult, recent au fost abolite vizitele fiscale la întreprinderile nou-fondate.
Detalii
29
09 2014
1071

Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate să-şi facă publice planurile de control a agenţilor economici

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate cu funcţii de control să execute prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin includerea controalelor planificate în Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md).

Potrivit art. 31 din Legea menţionată mai sus, rezultatele controalelor neincluse în Registrul de Stat al Controalelor se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective, iar declararea nulităţii rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripţiilor emise şi sancţiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului.
Detalii