10
02 2021
698

Dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul Ordinului SFS privind executarea art.227 alin. (1) și art.229 din Codul fiscal. Astfel, urmează a fi aprobate formularele Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului, al Comunicatului despre anularea Dispoziţiei și al Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont.
 
Conform proiectului, dispoziţia se va emite de către subdiviziunea competentă a SFS în cazurile constatării comiterii încălcărilor, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care documentul se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor.

Detalii
11
02 2016
2592

Privind dreptul la restituirea TVA

Întreprinderea a efectuat investiții capitale în utilaj de producție. Achitarea cu furnizorul utilajului s-a efectuat prin „barter” (livrarea producției agricole). Putem oare beneficia de restituirea T.V.A. pentru investițiile capitale efectuate?

Potrivit prevederilor art. 1011 alin. (2) din CF, suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A., achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce țin de investițiile (cheltuielile) capitale.
Detalii
11
08 2015
1465

Conturile beneficiarilor de plăți sociale vor fi transferate de la BEM la Poșta Moldovei

Toți cei care în prezent își primesc plățile sociale la Banca de Economii vor fi deserviți în continuare de Poșta Moldovei. Asta dacă nu depun cerere de transferare a contului la o altă instituție bancară contractată de Casa Națională de Asigurări Sociale. Declarația aparține prim-ministrului Valeriu Streleț și a fost făcută în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.
Detalii
11
07 2014
2797

Vadim Mîțu: Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară

Ce acţiuni trebuie să întreprindă contribuabilul, care are conturile bancare suspendate de organul fiscal, pentru a putea efectua operaţiuni la conturile sale bancare, în situaţia în care are o încheiere de asigurare a acţiunii, emisă de instanţa de judecată, prin care dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă de organul fiscal este suspendată?
Detalii