12
05 2016
774

Despre unele aspecte aferente aplicării măsurii de executare silită, urmărirea datoriei debitoare, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare

Întru asigurarea unei bune administrări fiscale, excluderea tratării ambigue şi aplicării neuniforme a cadrului de reglementare aferent urmăririi datoriei debitoare ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, drept măsură de asigurare şi emiterea ordinelor incaso pentru perceperea incontestabilă a mijloacelor băneşti din conturile bancare, drept măsură de executare silită, este de menţionat următoarele.
Detalii