15
08 2018
266

Curtea de Conturi: nereguli la MSMPS

Curtea de Conturi a publicat, în ediția Monitorului Oficial din 10 august curent Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31 decembrie 2017.

Potrivit documentului, rapoartele financiare consolidate întocmite la 31 decembrie 2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare conform cadrului de raportare aplicabil.

Detalii
23
07 2018
561

Bonul fiscal şi bonul de plată

În contextul instrucțiunii Ministerului finanțelor nr.2016/2015 cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, bonul fiscal este echivalent bonului de plată, ca documente confirmative pentru evidența contabilă?
Detalii
19
07 2017
528

Consecințele pentru contribuabil şi persoanele cu funcții de răspundere în cazul pierderii şi nerestabilirii în termen a evidenței contabile

Conform art. 7 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, entitatea este obligată să țină contabilitatea şi să întocmească situațiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a).

Potrivit art. 13 din Legea contabilității, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine:
Detalii
10
08 2016
717

Сu privire la mărimea obiectului impozabil în cazul prestării serviciilor de expediție de către agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Cum se va determina mărimea obiectului impozabil în cazul prestării serviciilor de expediție de către agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii?

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din CF, pentru IVAO obiect al impunerii este venitul din activitatea operațională, obținut în perioada fiscală de declarare.
Detalii
18
07 2016
6021

În urma inventarierii au fost depistate surplusuri si neajunsuri. Cum se reflectă?

Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate în baza deciziei (ordinului) conducătorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament) și Planului de conturi contabil.
Detalii
15
07 2016
2224

Aveți exemple de evidența salariului sau evidența mijloacelor fixe sau oricare altă evidentă? Dacă nu, spuneti-mi unde pot găsi astfel de evidențe?

Exemple aferente ţinerii contabilităţii compartimentelor „salariul” sau „mijloace fixe” etc. se pot găsi în literatura de specialitate:— „Contabilitate financiară”, ediţia II, Chişinău, 2003, ASEM şi ACAP, elaborată în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), Comentarii aferente acestor standarde şi Planului de conturi contabile, care au fost în vigoare pînă la 01 ianuarie 2014.
Detalii
06
04 2015
6434

Planul general de conturi contabile – pentru contabili practicieni

Planul general de conturi contabile în vigoare, a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013 (publicat în MO nr. 233-237/1534 din 22.10.2013), prin care s-a stabilit, că Planul general de conturi contabile se va aplica de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015.
Detalii
25
03 2015
1028

Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a RM invită contabilii și specialiștii în finanțe la seminarul „Tranziția la noile SNC. Noul plan de conturi contabile.”

Seminar aplicativ-practic „Tranziția la noile SNC. Noul plan de conturi contabile.”

Grup-țintă: contabili/specialiști în finanțe/administratori ai companiei.

Scopul trainingului: Instruirea contabililor privind tranziția la noile SNC — uri, cadrul normativ și aspectele practice.
Detalii