04
05 2018
2613

Intrarea mijloacelor fixe: aspecte fiscale şi contabile

Entitatea a încheiat contract cu o companie de prestare a serviciilor de pază şi antiincendiu. Valoarea «Instalarea sistemei de semanlizare pază şi antiincendiu» constituie: serv 1*34038.67 lei, inclusiv TVA. Cum se reflectă la intrări această operaţiune, atât în scopuri financiare cât şi fiscale? Potrivit Catalogului mijloacelor fixe, în ce grupă se include, care este durata de functionare utilă?
Detalii
02
03 2018
439

Formarea costului de intrare a autovehiculului

Cheltuielile de înregistrare a autovehiculului (paşaportul tehnic, numerele de înmatriculare) se trec la cheltuielile perioadei sau se includ în valoarea acestuia?

În cazul când valoarea unitară a autovehiculului depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile, acesta se înregistrează ca mijloc fix. Astfel, facând referire la p.4 din Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale”,
Detalii