13
04 2019
542

Aplicarea metodei în baza costului unitar al mărfii: principii generale și particularități

Potrivit normelor stabilite de Acordul de aplicare a Articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale și Comerţ 1994 (GATT 1994), la care RM este parte, și prevederilor Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr. 1380/1997), sunt stabilite șase metode de determinare a valorii în vamă.

Astfel, ar fi bine, mai întâi de toate, a clarifica în ce moment apare necesitatea de aplicare a metodei în baza costului unitar al mărfii sau altfel numită — ,,metoda deductivă”, prevăzută de art. 15 din Legii nr. 1380/1997.
Detalii
26
02 2019
277

Contabilitatea costurilor de producere

Contabilitatea costurilor de producţie şi calculul costului produselor şi serviciilor – un seminar concret şi absolut practic privind specificul contabilităţii costurilor.

Te poți înscrie aici.

Ce vei afla la seminar?
— Cum se clasifică costurile de producţie şi importanţa acestora în contabilitate
— Modul de documentare şi contabilizare a costurilor directe de materiale
— Modul de documentare şi contabilizare a costurilor directe privind retribuirea muncii
— Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie
— Aspecte contabile ale costurilor activităţilor auxiliare
— Diversitatea metodelor de calculaţie a costului de producţie.
Detalii
19
11 2018
389

Achizițiile publice: DUAE, achizițiile mixte și catalogul electronic

În Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent a fost republicată Legea privind achizițiile publice. Conform documentului, prevederile acestei legi nu se aplică contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale, acestea fiind reglementate de alte acte normative, contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sunt integral remunerate de către autoritatea contractantă, iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora.
Detalii
28
06 2018
390

Două soluții pentru diminuarea prețurilor la produsele petroliere

Comisia economie, buget și finanțe a audiat ieri informația privind formarea prețurilor la produsele petroliere. În cadrul ședinței au fost examinate mecanismele de formare a prețurilor și posibilitățile de diminuare ale acestora.

ANRE plafonează prețurile, nu le stabilește

În cadrul audierilor, directorul ANRE, Tudor Copaci, a menționat că scopul ANRE este protejarea consumatorilor finali.
Detalii
10
04 2018
558

Cât costă o zi de vară

Costurile orientative pentru o zi în taberele de odihnă finanţate din bugetul de stat variază între 137 și 209 lei.

În Monitorul Oficial din 6 aprilie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018.

Potrivit acesteia, costul mediu orientativ al unei zile de odihnă pentru un copil într-o tabără de odihnă va fi de 175 lei, anul trecut acesta fiind de 163 lei.
Detalii
10
04 2018
513

Elevii SPT vor achita costul orelor practice pentru obţinerea permisului de conducere

Absolvenții instituţiilor profesionale tehnice vor fi admiși la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor din categoria B şi subcategoriile pe care aceasta o include fără o pregătire suplimentară.

Hotărârea Guvernului de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea acestuia și condițiile de admitere la traficul rutier, susținută în ședința din 4 aprilie curent, este publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie.
Detalii
02
03 2018
437

Formarea costului de intrare a autovehiculului

Cheltuielile de înregistrare a autovehiculului (paşaportul tehnic, numerele de înmatriculare) se trec la cheltuielile perioadei sau se includ în valoarea acestuia?

În cazul când valoarea unitară a autovehiculului depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile, acesta se înregistrează ca mijloc fix. Astfel, facând referire la p.4 din Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale”,
Detalii
18
09 2017
1512

Contabilitatea costurilor de producţie

Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor – seminar concret şi absolut practic privind specificul contabilităţii costurilor.

Ce afli, dacă vii la seminar?

-Cum se clasifică costurile de producţie şi importanţa acestora în contabilitate;
Detalii