15
10 2021
170

Contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă

Contabilitatea activităților auxiliare


În componența activităților auxiliare la entitățile cu activitate extractivă pot fi incluse:
• secția de reparație a mijloacelor fixe (subcontul 8121);
• transportul auto (subcontul 8122);
• asigurarea cu energie electrică (subcontul 8123);
• întreținerea și exploatarea buldozerelor (subcontul 8124);
• întreținerea și exploatarea compresoarelor (subcontul 8125) etc.


Detalii

10
10 2021
646

Calculația costurilor şi politica entităţii privind preţurile de vânzare

 În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările și serviciile să poată fi evaluate și recunoscute în contabilitatea financiară, iar prețurile de vânzare să poată fi stabilite și verificate, P.P „Monitorul Fiscal FISC.md” Vă invită să participați la  webinarul cu genericul: „Calculația costurilor şi politica entităţii privind preţurile de vânzare”.  

 

Informația desfășurată aferentă webinarului o găsiți în agenda evenimentului.


Detalii

10
06 2021
611

Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), 2021)

Entitatea cu drept de extracție a resurselor minerale contabilizează costurile de extracție a acestora în conformitate cu prevederile SNC INC, pct. 75-78, luând în considerare particularitățile tehnologice ale proceselor de extracție închisă a apei potabile, minerale, curative sau de extracție deschisă a nisipului, prundişului, argilei, pietrei brute, de construcție, granitului, precum şi structura entității.


Detalii

07
06 2021
209

Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale

În ediția din luna iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” contabilii ce activează la întreprinderile din domeniul extracției resurselor minerale vor găsi continuarea articolului „Resursele minerale: noțiuni, recunoaștere, evaluare și contabilitatea explorării”, publicat în ediția din aprilie. Autorii acestuia, Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc, vin cu alte detalii, care se referă la procesele tehnologice în funcție de tipul extracției resurselor minerale și tipul acestor resurse; evidența analitică a costurilor de extracție; provizioane pentru costuri de lichidare a excavațiilor și refacerea (recultivarea) a terenului atribuit;
Detalii

12
05 2021
417

Contabilitatea costurilor de producere. Calculația costului produselor

Calculația costului bunurilor fabricate/serviciilor prestate  este o sarcină foarte dificilă din activitatea unui contabil care necesită anumite cunoștințe și abilități. Determinarea corectă a mărimii acestuia este necesar nu doar pentru evaluarea stocurilor fabricate, dar și pentru luarea deciziilor manageriale.

Ce este legal de inclus în componența costului, care sunt pașii de urmat pentru calcularea acestui indicator, cum se folosește în procesul luării deciziilor manageriale, vom explica în cadrul seminarului practic ”Contabilitatea costurilor de producere. Calculația costului produselor fabricate/serviciilor prestate”.


Detalii

05
04 2021
1387

Resursele minerale: noțiuni, recunoaștere, evaluare și contabilitatea explorării

În această ediție a revistei „monitorul fiscal FISC.md” lansăm o rubrică nouă – „Resursele minerale”.

Primul articol publicat în compartimentul dat ține de particularitățile contabilității la entitățile care desfășoară activitate de extracție a resurselor minerale prin prisma:
• noțiunii privind resursele minerale;
• costurilor de intrare a resurselor minerale;
• criteriilor de recunoaștere a resurselor minerale în Moldova, conform Standardului Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale”;
• contabilității costurilor de explorare;
• modului de constituire și contabilizare a cheltuielilor de refacere a terenurilor;
• calculației costului resurselor minerale extrase.


Detalii

15
12 2020
971

Particularități în administrarea costurilor activităților auxiliare

Entitățile, practicând activități de producție și/sau prestări servicii pe lângă activitatea de bază, pot avea și activități auxiliare.
Cadrul normativ din domeniul contabil nu prevede o delimitare clară a acestor tipuri de activități sau o explicare la acest capitol; totodată, Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie și calculaţia costului produselor și serviciilor (Indicații metodice) stipulează că contabilitatea costurilor de producție se ține separat pe activitățile de bază și auxiliare și definește aceste activități, precum:
activități de bază – activități legate de fabricarea produselor și/sau de prestarea serviciilor ce constituie scopul activității entității;
activități auxiliare – activități de deservire a activităților de bază ale entității (de exemplu, fabricarea ambalajului și instrumentelor, deservirea cu transport, furnizarea diferitelor tipuri de energie, reparația mijloacelor fixe).

Detalii
03
12 2020
797

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații

În ediția revistei „monitorul fiscal. FISC. md” din decembrie 2020 este publicată continuarea articolului „Ghidul privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale”, în care sunt analizate aspectele determinării și deducerii cheltuielilor pentru reparații. Autorul Ghidului, Marina Brihuneț, reamintește modul de atribuire a cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate în conformitate cu SNC sau IFRS.
 

Detalii
17
11 2020
344

Modelul Costului Standard: reducerea costurilor administrative

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă autorităților publice pentru utilizare Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard (MCS) în Republica Moldova. Acesta a fost elaborat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
Mei comunică că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307/2016   cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS,
Detalii
05
10 2020
720

Aspecte privind estimarea și recunoașterea valorii reziduale a mijloacelor de transport auto

În practica entităților, în majoritatea cazurilor, valoarea reziduală este nesemnificativă, datorită tendinței entităților de a utiliza imobilizările de-a lungul întregii durate de utilizare.

 

Totuși, există situații în care imobilizările corporale, de exemplu, pot avea valori reziduale semnificative atunci când entitatea decide, din anumite motive, să nu continue utilizarea acestora de-a lungul întregii durate de viață economică și ia măsuri pentru valorificarea acestora.


Detalii