26
04 2018
795

Facilități fiscale pentru finisarea lucrărilor de reparație a clădirii Parlamentului

Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului vor fi importate cu aplicarea scutirii de TVA și vor fi livrate pe teritoriul țării cu aplicarea TVA la cota zero.

Un proiect de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la tariful vamal și a Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III din Codul fiscal a fost discutat în ședința Comisiei economie, buget și finanțe și propus spre a fi prezentat în plenul Parlamentului în două lecturi.
Detalii
02
02 2018
1175

TVA şi rezidenţii ZEL

Agent economic plătitor de TVA livrează marfă și servicii în zona economică liberă unui agent economic care recent a devenit plătitor de TVA. Până la devenirea ca plătitor de TVA agentul economic eliberează factura fiscală la cota zero, devenind plătitor de TVA, ce factură fiscală eliberează? la cota 0 sau 20%?
Detalii
20
10 2017
1001

1. (28.22.21) Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.
Detalii
12
08 2017
1459

Despre nereflectarea în Declarația privind TVA a livrărilor efectuate în interiorul ZEL

Livrările efectuate în interiorul zonei economice libere se vor reflecta în Declarația privind TVA?

Potrivit Modului de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25 octombrie 2012, în Declarația privind TVA se indică livrările impozitate la cota standard, la cota zero a TVA, la cota redusă și cele scutite de TVA.
Detalii
21
06 2017
1507

Mai multe proiecte vor beneficia de aplicarea cotei zero a TVA

Anexele nr. 1 și 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” au fost completate.
Detalii
13
03 2017
6673

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii
28
09 2016
8916

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii
28
09 2016
861

Referitor la regimul fiscal pentru livrările destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională pe teritoriul Republicii Moldova

Dacă firma X va efectua livrările destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională pe teritoriul Republicii Moldova contractorului, contractat de donator, materialele și utilajul achiziționat pentru Obiect, în temeiul Contractului firmei Y din România (nerezident), apoi același utilaj firma Y îl va livra întreprinderii de stat Z din Republica Moldova, beneficiarilor proiectului, la șantierul de construcție a Obiectului, ce fel de documente trebuie să fie perfectate pentru astfel de livrări? Ce documente anume trebuie să existe la perfectarea acestor tranzacții? Va fi oare aplicată cota zero a TVA acestor tranzacții încheiate?

În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională
Detalii
27
09 2016
2290

Cu privire la eliberarea facturii fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pe livrările în adresa proiectelor de asistență tehnică, impozitate la cota zero a TVA

Reprezentanța permanentă, la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, are obligația de a elibera factura fiscală cumpărătorului (beneficiarului) pe livrările de mărfuri, servicii destinate proiectelor de asistență tehnică, impozitate conform prevederilor art. 104 lit. c1) din CF la cota zero a TVA?

Conform art. 104 lit. c1) din CF, la cota zero a TVA se impozitează următoarele livrări: importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor,
Detalii