09
04 2021
1113

(29.3.1.25) Se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor?

 Potrivit art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor, fundaţiilor şi altor asociaţii de reprezentare a activităţii de întreprinzător. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.


Detalii

08
04 2021
400

Deducerea sumei cotizației de membru de către avocați și notari

Codul fiscal, la art. 24 alin. (15), prevede deducerea anumitor cheltuieli suportate de către contribuabil în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității patronatelor, fundațiilor și altor asociații de reprezentare a activității de întreprinzător, în limita plafonului de deductibilitate a acestor cheltuieli,  care constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii. Urmează avocații și notarii care achită cotizațiile Uniunii Avocaților și Camerei Notariale să țină cont de acest plafon și care este baza de calcul, dacă avocatul sau notarul nu are angajați pentru care să existe un fond de retribuire a muncii?


Detalii

09
02 2021
881

Impozitul pe venit și cotizațiile de membru

În urma controlului fiscal la compartimentul „impozit pe venit din activitatea de întreprinzător” s-a stabilit că agentul X a atribuit la deduceri în scopuri fiscale în perioadele fiscale 2018-2019 cotizații la o asociație de business, însă al cărei membru a devenit oficial din 01.07.2019. Respectiv, la determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător cheltuielile suportate de întreprindere sub formă de cotizații pe parcursul anilor 2018-2019 au fost excluse de la cheltuieli deductibile în scopuri fiscale. Întreprinderea este de acord doar cu excluderea cheltuielilor respective când acesta nu era membru oficial al asociației respective. Corect sau nu au procedat angajații SFS?

 


Detalii
03
12 2020
355

Angajamentele financiare ale RM față de organizațiile internaționale

În anul 2021 calitatea de membru a Republicii Moldova în organizațiile internaționale ne-ar putea costa circa 59,0 mil.lei. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru și a datoriilor țării noastre față de organizațiile internaționale și regionale.

 

Astfel, din suma menționată vor fi achitate cotizațiile de membru la 67 de organizații divizate în trei categorii: organizații parlamentare (5 structuri); organizații internaționale (55 structuri) și organizații din cadrul CSI (7 structuri).


Detalii
23
10 2020
844

Recalculul sumei cotizațiilor de membru pentru rezidenții Parcului IT

Administratorul Parcului IT a efectuat recalculul obligațiilor rezidentului la suma cotizațiilor de membru, prezentând actul de micșorare a sumei respective față de Parcul IT în anul curent. În ce mod va fi reflectată în evidența contabilă această sumă?
 
 În conformitate cu art. 6 alin. (2)-(3) din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei 77/2016, administraţia parcului este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe un termen de 5 ani.

Detalii
29
07 2020
568

Ordinul SFS nr. 371 din 24.07.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
07 2020
1240

29.1.3.1.36. Se permite oare la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile suportate de contribuabili sub formă de cotizații de membru ale asociațiilor la care sunt membrii?

Potrivit prevederilor art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizații de membru destinate activității patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

 


Detalii
16
06 2020
1718

Cotizații de membru în folosul patronatelor

La etapa actuală de dezvoltare a mediului de afaceri autohton, în rândul agenților economici (patronilor) a apărut necesitatea de liberă asociere a acestora din diverse domenii de activitate, pentru protecţia drepturilor și reprezentarea intereselor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum și cu oricare alte organizaţii neguvernamentale pe plan național și internațional, în conformitate cu prevederile statutelor patronatelor și legislației în vigoare.


Detalii
30
12 2019
1362

Dreptul la deducerea cotizațiilor de membru în cadrul unor asociații

Se permit spre deducere cotizațiile de membru a entității din Republica Moldova în asociații de producători care se afla în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal (CF), se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător
Detalii