20
02 2021
822

CNESP a aprobat noi măsuri pentru activitatea piețelor comerciale și transportatorilor

Activitatea piețelor comerciale va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care vor institui măsurile de sănătate publică ce se impun în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat. Decizia a fost luată astăzi în cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Totodată, se dispune autorităților publice responsabile, în limitele competențelor, efectuarea până la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cât şi activităţi conexe. În acest sens, CNESP a decis suspendarea, până la 28 februarie, a prevederii ce limitează numărul de persoane în transportul rutier, feroviar, în trafic raional, local și municipal.

Hotărârea CNESP nr. 46 din 20 februarie poate fi consultată aici


Detalii
13
02 2021
103

Новый императив для развивающихся стран

За последние 25 лет благодаря революциям в технологиях связи и транспорта компаниям удалось создать подлинно глобальные производственные цепочки. Переработчики сырья оказались связаны с производителями деталей и запчастей, которые в свою очередь связаны с компаниями, собирающими и упаковывающими конечную продукцию, и далее с каналами дистрибуции, охватывающими потребителей во всём мире.

 

На протяжении двух десятилетий до начала пандемии Covid-19 годовая стоимость промежуточных товаров, экспортируемых через границы, утроилась, превысив $10 трлн, что привело к появлению сложно организованной производственной системы.
Detalii

05
02 2021
137

Hotărârea CNESP nr.43: se permite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor

Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură. Prevederea este inclusă în Hotărârea nr. 43 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, aprobată astăzi, 5 februarie 2021.


Detalii
04
02 2021
419

Deducerea cheltuielilor aferente donației efectuate sub formă materială

În contextul multiplelor activități și măsuri de sprijinire a instituțiilor medicale în lupta cu infecția COVID-19, entitatea „X” și-a propus să efectueze luсrări de rераrаțiе a unor saloane (încăperi) din cadrul instituției medicale precum și aprovizionarea acestora cu bunuri necesare (ex: pat, comodă). Se vor permite spre deducere cheltuielile aferente sumei donației efectuate sub formă materială?


Detalii
27
01 2021
785

(29.1.3.1.38) Se permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielile pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) pentru salariați ?

 În conformitate cu prevederile art.24 alin.(25) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2.


Detalii
18
01 2021
416

Штрафные санкции как антивирус

В начале марта прошлого года в Молдове был зафиксирован первый официальный случай заболевания COVID-19. Для предотвращения распространения вируса было объявлено Чрезвычайное положение, и уже 12 марта 2020 г. Парламент принял изменения в Кодекс о правонарушениях. Так, с 14 марта за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом нарушитель может быть наказан крупным административным штрафом: в соответствии со ст. 761 Кодекса о правонарушениях (КП), физические лица могли получить штраф на сумму от 450 до 500 УЕ, а юридические лица – от 1 000 до 1 500 УЕ.
 

Detalii
29
12 2020
1112

CNAS: modificarea regimului de impunere a testelor la Covid19

Casa Naţională de Asigurări Sociale atenționează plătitorii de contribuţii că, prin Legea nr. 224 din 4 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative care a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr. 353-357 din 22 decembrie 2020, au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
 
Astfel, Anexa nr. 3 (Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) a fost completată cu un punct cu următorul cuprins: 41) plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2”.

Detalii