23
09 2022
81

33.1.37 Este în drept Serviciul Fiscal de Stat să recupereze creanțele fiscale stabilite într-un stat străin?

 Serviciul Fiscal de Stat este în drept să recupereze creanțele fiscale stabilite într-un stat străin în conformitate cu Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 (ratificată prin Legea nr. 149/2011).

Procedura de recuperare a creanțelor fiscale stabilite într-un stat străin este reglementată de Regulamentul privind
Detalii

22
08 2022
410

Impozitarea dobânzilor achitate în folosul fondatorului rezident al Federației Ruse

O persoană juridică rezidentă a Federației Ruse, fiind fondatorul unei întreprinderi rezidente a Republicii Moldova, a acordat acestei întreprinderi un împrumut în valută străină cu dobândă. La plata dobânzii acumulate la împrumut, este necesar să se rețină impozitul pe venit (și dacă da, în ce sumă). De menționat că persoana juridică (fondatorul) a furnizat Certificat de rezidență al Federației Ruse?

 

În conformitate cu prevederile art.70 CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:


Detalii

13
06 2022
398

Repatrierea mijloacelor bănești în cazul utilizării cambiei ca mijloc de plată pentru mărfurile livrate în cadrul tranzacțiilor externe

Potrivit art. 1 din Legea cambiei nr. 1527/1993 (Legea nr. 1527/1993), cambia este un titlu de credit care reprezintă o creanță scrisă, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei cereri și de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate. Cambiile se emit în calitate de instrument de plată pentru mărfurile livrate, lucrări executate și servicii prestate.

Subsecvent, conform prevederilor art. 3 pct. 6) și art. 4 alin. (6) și (7) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (Legea nr.
Detalii

19
05 2022
1533

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Avansurile și prejudiciul material

Creanţele personalului cuprind avansurile acordate în contul salariului, precum și sumele acordate titurilor de avans și alte creanţe ale personalului.

 

În articolul ce urmează, intitulat ”Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme” sunt prezentate mai multe detalii privind avansurile și prejudiciul material.

 


Detalii

28
02 2022
1744

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Dobânzile, revedențele, dividendele calculate

Veniturile entității sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligașiunilor  şi a altor sume datorate entităţii.

În următorul articol, elaborat în formă de scheme, autorii Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, oferă mai multe detalii despre particularitățile contabilității privind dobânzile, redevențele și dividendele calculate.


Detalii

14
01 2022
1316

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Parteneriatul public-privat

Entităţile care desfăşoară activitate în baza unor contracte de parteneriat public-privat au obligația să ţină contabilitatea separată a acestora conform legislației în vigoare, ţinând cont de cerinţele contractuale.

 

În continuare, în formă de scheme, vă propunem un articol despre contabilitatea creanțelor și datoriilor entității în cazul PPP, elaborat de Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu. 


Detalii

12
11 2021
363

Eficientizarea procesului de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare, discutată în cadrul unei ședințe SFS-CALM

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat a avut astăzi, 12 noiembrie 2021, o ședință de lucru cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Discuțiile dintre părți au vizat subiectul impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, în contextul demarării acțiunilor de recuperare a creanțelor respective de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni, în vederea identificării celor mai bune soluții în direcția eficientizării procesului în cauză cu suportul autorităților publice locale.


Detalii

12
11 2021
1666

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Bunurile primite în gestiune economică, finanţările şi încasările cu destinaţie specială

În evidenţa contabilă a persoanelor juridice în a căror gestiune economică se află bunuri ale domeniului public, evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.

Datoriile privind bunurile primite în gestiunea economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiunea temporară.

Mai multe detalii despre bunurile primite în gestiune economică găsiți în materialul ce urmează, redat în formă de scheme.


Detalii
08
09 2021
1639

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Asigurarea bunurilor și persoanelor, asigurările sociale și medicale obligatorii

Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească (indemnizație ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.


Detalii