01
12 2021
235

Ajustarea provizioanelor constituite pentru lichidarea excavațiilor și refacerea terenurilor

În conformitate cu prevederile pct. 84 din Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” (SNC INC) entitatea actualizează (ajustează) provizioanele constituite pentru lichidarea excavațiilor și refacerea terenurilor ocupate cu mijloace fixe la fel ca și alte provizioane cum prescrie SNC „Capital propriu și datorii” (SNC CPD), pct. 87 la fiecare dată a întocmirii bilanțului, dacă există argumentele necesare pentru ajustare.


Această regulă impune entitatea să aducă provizioanele anterior constituite în concordanță cu mărimea costurilor de lichidare a excavațiilor și refacere a terenurilor ocupate cu drumurile temporare și cu alte mijloace fixe existente la data ajustării.  Ajustarea provizioanelor poate fi în direcția majorării sau micșorării acestora.


Detalii

13
08 2021
240

BNM a făcut publice datele cu privire la încasarea mijloacelor de către băncile în proces de lichidare

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale și  Unibank, la situația din 30 iunie anul 2021. Astfel, din data retragerii licențelor – 16 octombrie anul 2015 - și până la 30 iunie curent, cele trei bănci au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2,66 mld. lei.
 
Potrivit datelor publicate de BNM, din numărul total de încasări, 864,9 mil. lei provin din rambursarea creditelor, circa 99 mil. lei sunt încasările din achitarea dobânzilor la credite, 172,9 mil. lei - din comercializarea gajului luat în posesie. Astfel, totalul din rambursarea creditelor și comercializarea gajului se cifrează la 1,138 mld. lei.


Detalii

08
06 2021
416

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

(Continuare. Partea I în nr.  2(65) 2021, partea II în nr. 3(66) 2021)

Asociațiile de economii şi împrumut (AEÎ), conform prevederilor art. 7 alin. (1), p. 5 al Legii asociațiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), în funcție de categoria licenței deținute, suplimentar la serviciile prestate membrilor săi de acordare a împrumuturilor şi a serviciilor aferente împrumuturilor, precum şi acceptarea depunerilor de economii, pot acorda şi alte servicii, cu acordul scris al autorității de supraveghere.


Detalii

15
02 2021
343

Proiectul „MAME”: modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și compania Japan International Cooperation System (JICS) au semnat astăzi, 15 februarie 2021, un contract de consultanță pentru asistență în implementarea creditului japonez pentru modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Serviciile de consultanță vor fi acordate Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) cu scopul de a valorifica și implementa eficient creditul preferențial acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) Guvernului Republicii Moldova în cadrul proiectului „Modernizarea mașinilor și a echipamentului agricol din Republica Moldova” (proiectul „MAME”).

Detalii
28
01 2021
372

Încă 5 zile pentru depunerea cererilor de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare/ nebancare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că peste 5 zile expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020.

 

În context, menționăm că, cererile prezentate după data de 1 februarie 2021 nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează, indiferent de motivul neprezentării Cererii în termenul stabilit.

 


Detalii
25
01 2021
622

Cererile de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare pot fi depuse până la 1 februarie 2021

La data de 1 februarie 2021 expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.


Detalii
14
12 2020
394

(37.41) Care este valoarea maximă a creditului pentru agenții economici rezidenți ai parcurilor IT, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului aprobat prin Ordinul nr.66 din 20 mai 2020?

 Potrivit prevederilor pct.8 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 01 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.66 din 20 mai 2020 (în continuare – Regulament), valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020. 


Detalii
09
12 2020
485

Scoring-ul bancar al companiilor pe înțelesul tuturor

Deseori se întâmplă că o companie care a apelat anterior la un credit bancar solicită peste un timp de la același creditor alt credit analogic și primește oferta de creditare cu o rată mai ridicată a dobânzii. Știind că rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) este în scădere, debitorul devine nedumerit, dacă nu indignat. Explicațiile băncii sunt următoarele: mărimea de scoring a companiei s-a înrăutățit față de data precedentă, banca suportă riscul mai mare și ridică rata dobânzii. În asemenea condiții debitorul se străduiește să înțeleagă ce este „scoring”-ul și de ce depinde prețul creditului de așa ceva?


Detalii
15
10 2020
514

Ministerul Finanțelor anunță despre semnarea contractelor de recreditare

Ministerul Finanțelor anunță, că în scopul valorificării fondurilor Împrumutului oferit de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanțării Proiectului “Răspuns de urgență la COVID-19 și Suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, au fost semnate Contractele de Recreditare cu Instituțiile Financiare Participante intermediare:


Detalii
13
10 2020
481

Obligațiile fiscale în cazul onorării de către fidejusor – persoana fizică a obligațiunilor întreprinderii pentru creditul bancar

Fidejusorul – persoana fizică a onorat obligațiunile întreprinderii X pentru creditul bancar contractat. Ce obligații fiscale apar la întreprindere în raport cu suma creditului rambursat de către persoana fizică?

 

Calificarea sumelor achitate de către fidejusor (persoană garant), dar și apariția unor obligații fiscale între părți aferente creditului rambursat rezultă din condițiile contractuale încheiate între părți.


Detalii