02
07 2018
683

Condiţiile contractelor de creditare vor deveni mai clare

Deținerea informațiilor şi indicilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control şi a altor instituții de stat despre existența situațiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr. 202 privind contractele de credit pentru consumatori
va fi considerată temei pentru efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum şi pentru emiterea inspectorului delegaţiei de control.

Această prevedere este inclusă în Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, odată cu publicarea în MO din 29 iunie curent a Legii nr. 94 din 31 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Toate modificările şi completările operate prin această Lege ţin de informarea corectă şi deplină a beneficiarilor de credite şi protecţia drepturilor acestora.
Detalii
04
06 2018
1147

Sancțiuni mai dure pentru comisioane ascunse

Sancțiunile aplicate în cazul încălcării cerințelor legislației privind contractele de credit pentru consumatori vor fi majorate. Parlamentul a votat săptămâna trecută în lectură finală un proiect de lege ce prevede modificarea Codului contravențional.

Astfel, vor fi majorate de la 30 — 45 unități convenționale la 300-350 UC sancțiunile aplicate persoanei cu funcție de răspundere și de la 60 — 90 UC la 450-500 pentru persoanele juridice în cazurile:
Detalii
22
05 2018
2520

Reflectarea returului mărfurilor. Formule contabile

Cum se documentează corect returul de marfă în magazine (vânzare cu amănuntul) pentru produsele nealimentare? Ce documente se întocmesc? În baza la ce document se restituie banii? Trebuie să păstrăm copia buletinului? Daca clientul achită prin terminal cu card, vânzătorul în ce timp e obligat să restituie suma cumpărăturii returnate? În casierie pot fi insuficiente mijloace băneşti şi cum rămâne cu comisionul bancar reţinut de bancă pentru încasare?
Detalii
21
05 2018
2449

Extinctoare şi truse medicale. Formule contabile

Care este modul de contabilizare a extinctoarelor şi truselor medicale, obiecte indispensabile în unităţile de transport ale entităţii care prestează servicii de transportare a pasagerilor? Când şi cum se decontează aceste obiecte prin prisma legislaţiei fiscale?
Detalii
18
05 2018
1219

Împrumut pentru ambulanțe noi

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda Guvernului Republicii Moldova un împrumut de 12 mil. euro pentru modernizarea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, prin procurarea unor ambulanțe noi.

Executivul a aprobat în ședința din 16 mai 2018 proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.
Detalii
14
03 2018
338

Experţii FMI vor aprecia progresele autorităţilor moldoveneşti

Echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Ben Kelmanson, vine în vizită la Chișinău. Experții se vor afla în Republica Moldova în perioada 15 – 27 martie 2018 şi vor purta discuții cu autoritățile moldoveneşti în contextul celei de a III evaluării a Programului susținut de FMI prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanţare extinsă (EFF).

Misiunea va actualiza prognoza macroeconomică, va analiza evoluțiile economiei naţionale și progresele în implementarea Programului pe trei ani, susținut de FMI, care a fost aprobat la 7 noiembrie 2016.
Detalii
12
03 2018
732

Dividendele achitate de întreprinderile de stat vor fi plafonate

Agenția Proprietății Publice va opta pentru adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net în proporţie de minim 10 % din valoarea totală a acestuia, în dependență de situația economico-financiară a societății respective.

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii, politica va fi promovată prin intermediul reprezentantului statului la adunarea generală a acționarilor societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat.
Detalii
02
03 2018
359

Credite pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”

Asociația Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit în sumă de 10,9 mil. DST, în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. Tot în acest scop, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ne va acorda un credit în sumă de $5 mil.

Parlamentul a votat, la 1 martie, Proiectul legii pentru ratificarea acestor două acorduri de finanțare.
Detalii
08
02 2018
422

4. (29.1.5.1) Este în drept agentul economic de a include comisionul bancar, precum și dobînda aferent creditului, primit de la instituția financiară (organizația de microfinanțare sau compania de leasing), utilizat pentru procurarea activului de capital în baza valorică al acestui activ de capital?

În conformitate cu prevederilor art. 39 alin. (1) din Codul fiscal, active de capital reprezintă:
Detalii