22
08 2022
165

Crearea Fondului de creditare cu dobândă redusă pentru IMM

Ministerul Economiei anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Modificarea Legii nr. 179/2016 este necesară în contextul elaborării pachetului de reglementări pentru constituirea Fondului de creditare cu dobândă redusă și a programului de finanțare a întreprinderilor mici si mijlocii.


Detalii

22
06 2022
180

Cererea de credite, în creștere

În luna mai 2022, creditele noi acordate au depășit suma de 4,12 mld. lei și sunt în creștere cu 24,5% față de luna mai 2021, comunică Banca Națională a Moldovei. Potrivit regulatorului, structura creditelor acordate în perioada de raportare a evoluat astfel:
 
  • 60,7% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 2,5 mld. lei (+1,6% față de luna aprilie curent și +0,9% față de mai 2021). Creditele în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de cele acordate societăților comerciale nefinanciare (53,9%) și de creditele acordate persoanelor fizice (37,7%). În cadrul creditelor acordate societăților comerciale nefinanciare prevalează creditele acordate comerțului (40,3%). Rata medie nominală la aceste credite a constituit 10,55%;

  • Detalii
03
03 2022
643

Guvernul susține cerințele creditării responsabile

Guvernul a oferit aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament și care are drept scop reducerea prejudiciul cauzat consumatorilor și efectelor sociale negative care decurg din supraîndatorare și spiralele datoriilor. Totodată, Executivul a venit cu un șir de recomandări de îmbunătățire a prevederilor din document.
 
Documentul examinat în cadrul ședinței Guvernului de ieri, 2 martie, prevede un șir de completări la Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și Legea nr. 139/2007 asociațiilor de economii și împrumut care, în condițiile aprobării inițiativei în redacția propusă, vor reglementa cerințele de creditare responsabilă.


Detalii

24
01 2022
335

Creditele oferite persoanelor fizice și juridice în luna decembrie 2021 au depășit 4,7 mld. lei

Creditele noi acordate în luna decembrie 2021 au depășit 4,7 mld. lei, în creștere cu 41,4% față de luna decembrie 2020. Din suma totală a creditelor acordate, 73,5% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit circa 3,46 mld. lei, fiind cu 31,7% mai mare în raport cu luna noiembrie 2021 și cu 46,7% comparative cu luna decembrie 2020.
 
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), 24,4% din creditele acordate în decembrie 2021 au fost solicitate în valută, al căror volum recalculat în lei moldovenești a constituit aproape 1,15 mld. lei, în diminuare cu 2,1% față de luna precedentă și în creștere cu 31,7% față de decembrie 2020.
Detalii
23
11 2021
288

Piața creditelor în luna octombrie

Banca Națională a Moldovei a publicat raportul privind evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna octombrie 2021. Potrivit acestuia, creditele noi acordate În luna octombrie 2021 au depășit 4,28 mld. lei, fiind în creștere cu 35,6% față de luna octombrie 2020.
 
Structura creditelor acordate în luna de raportare a evoluat astfel:
  • 72,6% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3,106 mld. lei (în descreștere cu 5,0% față de luna septembrie curent și în creștere cu 51,8% față de octombrie 2020);

  • Detalii
21
09 2021
420

Programul ”Prima Casă” are 6875 beneficiari

Ministerul Finanțelor anunță că de la lansarea Programului de stat “Prima Casă” până în prezent au fost procurate 6875 locuințe. Alte 4 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,68 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,80 mld. lei.

Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului, constituie 65 mil. lei.


Detalii

28
07 2021
407

BNM: raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 91,1%

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova, luând în considerare referențialul pentru amortizor la situația de la finele trimestrului I al anului 2021.
 
Astfel, în trimestrul I al anului 2021, raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 91,1%, iar devierea raportului Credit/PIB față de tendința sa pe termen lung înregistrează valoare negativă de - 14,2%. Nivelul scăzut al indicatorului Credit/PIB denotă absența riscurilor sistemice ciclice legate de creșterea excesivă a creditării, ceea ce susține decizia de a menține rata amortizorului anticiclic pentru expunerile relevante din Republica Moldova la nivelul de 0%.


Detalii

10
06 2021
447

Volumul creditelor noi, în creștere

În primele patru luni ale anului curent au fost acordate credite noi în valoare de 11,9 mld. lei, în creștere cu 24,8% comparativ cu perioada respectivă a anului trecut, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. În portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere (22,9%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, urmate de cele pentru procurarea/construcția imobilului (18,1%). Circa 17,2% sunt destinate consumului, 8,2% – agriculturii, 7% – industriei alimentare etc. 
 
Conform datelor, cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului, volumul cărora s-a majorat față de aprilie 2020 cu 30,9%.
Detalii
05
05 2021
665

Stimularea creditării producătorilor agricoli

Proiectele de subvenționare ce corespund măsurii de stimulare a creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenție financiară nebancare vor avea prioritate la recepționarea dosarelor. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 44 din 26 martie 2021 pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Potrivit noilor prevederi, proiectele de subvenționare ce se referă la măsura menționată supra vor face excepție de la principiul autorizării plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii „primul venit, primul servit”, prevăzut în art.32 din Legea nr.276/2016.


Detalii

24
02 2021
628

BNM: rata medie la creditele noi acordate

Banca Națională a Moldovei a publicat datele cu referire la evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna ianuarie 2021. Acestea denotă că creditele noi acordate au constituit 2113,6 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,5% față de luna ianuarie 2020, deși rata medie la credite s-a diminuat și constituie pentru cele acordate în moneda națională 7,68 la sută, la cele în valută – 4,10 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,11 la sută.
 
Comparativ cu luna decembrie 2020, rata medie a evoluat:
  • la creditele în moneda națională s-a micșorat cu 0,17 puncte procentuale (p.p.).
    Detalii