16
09 2022
867

Producătorii agricoli vor prezenta BIJ17 până la 26 septembrie, iar impozitul va fi achitat până la 25 noiembrie 2022

Potrivit informației oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, astăzi, 15 septembrie, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate unele măsuri de susținere a producătorilor agricoli.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997 și a Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – producători agricoli achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar aferent bunurilor imobiliare/terenurilor existente şi/sau dobândite până la data
Detalii
06
09 2022
174

CSE: noi derogări

In scopul neadmiterii sancţionării operatorilor de transport pentru restituirea autorizaţiilor de transport neutilizate în contextul liberalizării temporare a transportului rutier de mărfuri dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prin derogare de la prevederile art. 3124 alin. (8) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, se permite restituirea autorizaţiilor unitare de transport rutier internaţional neutilizate, eliberate operatorilor de transport rutier în perioada 01.04.2022 - 30.06.2022, pentru operaţiunile de transport rutier de mărfuri (bilateral şi tranzit) efectuate între Republica Moldova şi statele Uniunii Europene, fără aplicarea sancţiunilor.


Detalii

13
07 2022
500

CSE: compensarea subvențiilor, „Prima Casă” și auditul SA „Moldovagaz”

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va efectua plata către SA „Energocom”  a subvențiilor în sumă de 18 627 600 lei, care reprezintă diferența dintre plata efectuată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către SA „Energocom” a subvențiilor în sumă de 225 000 000 lei în conformitate cu prevederile pct. 8 din Dispoziția nr. 10 din 15 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și valoarea calculată de facto de către SA „Energocom” pentru achitarea subvențiilor de 243 627 600 lei în luna martie.


Detalii

27
06 2022
230

Exportul grâului și sistarea serviciilor neachitate de consumatori, reluate

Potrivit Dispoziției nr.28 din 24 iunie 2022, aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale, restricția asupra exportului din Republica Moldova a grâului (poziţia tarifară 1001), zahărului (poziţia tarifară 1701) și a făinii de grâu sau de meslin (poziția tarifară 110100) este exclusă. Totodată, a fost anulată procedură simplificată de import a donațiilor oferite de către persoanele fizice aflate peste hotare.
 
Abrogarea prevederilor pct.12 din Dispoziția CSE nr.7 din 4 martie 2022 restabilește dreptul întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze, prin deconectarea locurilor de consum, furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici a facturilor pentru energia electrică, energia termică și gazele naturale.


Detalii

17
06 2022
166

CSE: noi derogări

Prin derogare de la art. 40 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este autorizat să stabilească prin act administrativ intern publicat relaxarea controalelor, din competenţa proprie, la trecerea frontierei de stat, în cazurile când controalele se efectuează pe teritoriul României, prin reorganizarea unor atribuţii de control ale Poliţiei de Frontieră, în funcţie de posibilitatea aplicării cadrului normativ al Republicii Moldova pe teritoriul statului român sau de alte circumstanţe care nu permit efectuarea controlului în modul stabilit.
 
Tot prin derogare de la art. 9 alin. (3) din Codul vamal nr. 1149/2000 şi de la Hotărârea Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedura de vămuire electronică a mărfurilor, Serviciul Vamal este autorizat
Detalii
01
06 2022
332

CSE a aprobat o nouă Dispoziție

În ședința din 31 mai 2022 Comisia pentru Situații Excepționale a dispus examinarea și aprobarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a tarifului pentru furnizarea gazelor naturale de către  S.A. „Moldovagaz”, care este aplicat începând cu ziua de astăzi, 1 iunie.
 
Prin Dispoziția nr.24 membrii CSE au aprobat și noi măsuri de promovare a exportului de produse agricole perisabile de origine din Republica Moldova. În acest sens, Serviciul Vamal împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să elaboreze și să aprobe procedura de realizare a exportului acestor produse prin culoare verzi, instituite la posturile vamale de frontieră.


Detalii

18
05 2022
421

Uleiul, în lista produselor social importante

Natalia Gavrilița, prim-ministra Republicii Moldova, a comunicat în cadrul conferinței de presă că uleiul, potrivit deciziei aprobate astăzi de Comisia de Situații Excepționale, este inclus în lista produselor social importante. Astfel, adaosul comercial urmează a fi limitat, precum și retrobonusul stabilit de comerciați. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să estimeze rezervele acestui produs care le deține RM, pentru a regula operațiunile de import-export.

Cu alte detalii vom reveni după publicarea deciziei.

04
05 2022
186

CSE: asigurarea securității energetice

În cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizorii serviciului universal și/sau de ultima opțiune și operatorii de sistem, care va genera un impact mai mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, prin derogare de la procedurile stabilite în Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și in Legea nr. 239/2008 cu privire la transparența în procesul decizional:
 
  • în termen de 2 zile lucrătoare, furnizorii serviciului universal și/sau de ultima opțiune și operatorii de sistem vor prezenta ANRE cererile privind ajustarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali și a tarifelor de distribuție a energiei electrice;

  • Detalii
29
04 2022
328

CSE a suplinit codurile CAEM ce pot beneficia de compensarea diferenței de preț la gazele naturale

Domeniile de activitate ale consumatorilor non-casnici de gaze naturale, definiți ca persoane fizice sau persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale și au activităli de bază din domeniile specificate anterior în pct. 1.10 din Dispoziția CSE nr.11 din 17 martie 2022 și a căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA) consumate lunar reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respective sunt extinse.
 
Comisia Situații Excepționale a publicat Dispoziția nr.18 din 28 aprilie curent, potrivit căreia dreptul de a solicita compensații pentru diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru perioada ianuarie-martie 2022 este oferit și pentru următoarele coduri CAEM:


Detalii

26
04 2022
174

Formularul Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), conform pct.16 din Dispoziţia CSE nr.13 din 31 martie 2022

În Monitorul Oficial din 22 aprilie curent a fost publicat Ordinul Servicului Fiscal de Stat nr. 162 din 18 aprilie 2022 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), specificate la pct.16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 162 din 18 aprilie 2022.

Întru executarea prevederilor punctului 16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022,

ORDON:


Detalii