09
03 2021
454

Convenția colectivă la nivel de ramură pentru angajații din cultură, modificată

În Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2017-2020 negociată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură au fost operate modificări, aceasta fiind extinsă și pentru perioada anilor 2021-2025. Acordul adițional nr. 2 cu privire la modificările și completările Convenției respective a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 martie curent.
 
Astfel, Convenția prevede că, în caz de reorganizare, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului entității urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare.
Detalii
02
11 2020
240

Finanțarea proiectelor culturale desfășurate de ONC

Au intrat în vigoare noi condiții pentru finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе (ONC). Astfel, se instituie o corelație între punctajul acumulat de un proiect și suma alocată. În acest mod se vоr exclude situațiile în care unele proiecte cu bugete formate ineficient și cu poziții de finanțare neeligibile аr fi trebuit să primească 100% din suma solicitată. Respectiv, proiectele care acumulează o medie aritmetică a punctajului mai mare sau egală cu 60% primesc finanțare identică procentual cu punctajul acumulat din cuantumul maxim prevăzut (80% din costul proiectului, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect).

Detalii
25
09 2020
713

(10.2.4) Pentru desfăşurarea căror genuri de activitate în baza patentei de întreprinzător, la cererea de eliberare a patentei este necesar de a anexa copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv?

Copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv se anexează la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător depusă pentru genurile de activitate enumerate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, corespunzătoare următoarelor poziții:

-2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior;


Detalii
11
11 2019
532

ONC vor contribui cu 20% la finanțarea proiectelor culturale

Cuantumul finanțării unui proiect cultural desfășurat de organizațiile necomerciale se stabilește la 80% din costul acestuia, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect. Contribuția ONC la realizarea proiectului este de 20% din costul aprobat, asigurate din surse proprii sau prin cofinanțare. În Monitorul Oficial din 8 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2014.

Regulamentul stabilește modul de susținere financiară din bugetul de stat a ONC în scopul încurajării proiectelor culturale, a potențialului creativ, precum și al formării condițiilor adecvate pentru desfășurarea activităților culturale promovate de societatea civilă și integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naționale în domeniul culturii.
Detalii
29
10 2018
460

Facilități fiscale și vamale pentru construcția centrului educațional

La importul mărfurilor și livrarea serviciilor pentru construcţia Centrului cultural-educaţional în mun. Ceadâr-Lunga din UTA Găgăuzia se vor aplica facilități.

În Monitorul Oficial din 26 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de TVA fără drept de deducere a mărfurilor şi serviciilor importate şi livrate pentru construcţia Centrului cultural educaţional în mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia.
Detalii