15
05 2020
604

Remunerarea angajaților IMSP, altfel

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.

Vor avea dreptul să presteze muncă prin cumul conform specialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic personalul de conducere și cercetătorii ştiinţifici din cadrul IMSP, în cazul funcţiei vacante de medic specialist. În același timp, cumulul a două funcţii de conducere este interzis.
Detalii
10
03 2020
3011

Cumularea funcţiilor de către personalul medical

Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală va fi completat cu norme ce reglementează retribuirea muncii în caz de cumulare de funcţii pentru personalul medical și nemedical. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege, care a fost prezentat în cadrul ședinței secretarilor generali.

Astfel, cuantumul sporurilor pentru cumularea de funcţii poate fi stabilit de părţile contractului individual de muncă în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar acesta nu va fi mai mic decât 50% şi, respectiv, nu va depăşi 100% din salariul de funcţie stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcţia temporar vacantă.
Detalii
02
01 2020
494

6. (29.2.5.2) Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă (prin cumul, servicii acordate, lucrări efectuate)?

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor acţionarii fondurilor de investiţii):
Detalii
24
10 2019
913

Când angajatul alege locul de muncă de bază

De câte ori pe an este în drept un angajat ce activează prin cumul să depună cererea cu privire la modificarea locului de muncă de bază?

Conform art. 22 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nt.227 din 12 martie 2018, „… Locul de munca de bază în acest caz nu poate fi schimbat mai des decât o data pe lună”, respectiv de maximum 12 ori pe an.
12
07 2019
810

Facilitățile specialistul IT la cumularea funcțiilor în cazul în care doar un angajator este rezident al parcului IT

O persoană fizică angajată a unui agent economic cu genul de activitate de bază realizarea de programe și care corespunde condițiilor prevăzute de art.24 alin. (21) din Legea nr.1164 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal pe parcursul anului se angajează, prin cumul, la un alt agent economic – rezident al parcului pentru tehnologia informației. Va putea beneficia această persoană fizică în continuare (la locul de muncă de bază) de facilitatea prevăzută la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164/1997 în situația în care, potrivit art.377 alin.(2) din CF, pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art.33–36 din CF, scutiri şi alte deduceri referitoare la plăţile salariale achitate de rezidenţii parcurilor IT?
Detalii
05
11 2018
3339

Declararea incapacității temporare de muncă în cazul cumulării funcțiilor

Care este modul de reflectare corectă în Darea de seamă IPC 18 a perioadelor şi sumelor indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanelor care desfăşoară activitate prin cumul în cadrul a mai multor întreprinderi sau cumulează o funcţie în cazul aceleiaşi întreprinderi? De asemenea, solicităm explicaţii cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul cumulărilor de funcţii.
Detalii
15
08 2018
3468

Cu privire la declararea perioadelor de muncă şi venitului asigurat pentru persoanele care cumulează funcţii

Modul de utilizare a categoriei persoanei asigurate 123 „persoană angajată prin cumul” (în continuare categoria 123) la declararea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele asigurate a fost reglementat la etapa de implementare iniţială a evidenţei personificate în sistemul public de asigurări sociale.
Detalii