31
05 2019
613

Cursuri de instruire pentru contribuabilii interesați în utilizarea serviciului e–Factura

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită contribuabilii – persoane juridice să se înscrie la cursurile de instruire privind utilizarea serviciului electronic e – Factura, organizate de CTIF în luna iunie. Primul curs, în limba rusă, va avea loc la 5 iunie, iar al doilea, în limba română, la 18 iunie. Cursurile au o durată de patru ore și se vor desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2.

Scopul principal al instruirilor este de a oferi contribuabililor suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e – Factura, administrat de CTIF.
Detalii
15
05 2019
598

Utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă. Curs CTIF

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, să participe la cursurile de instruire privind utilizarea acestui sistem ce vor avea loc în ultima decadă a lunii mai. Primul curs va fi desfășurat în perioada 20 – 24 mai, iar al doilea – în intervalul 27 – 31 mai.

Cursurile, cu o durată de cinci zile fiecare, au scopul de a oferi contabililor suport consultativ și tehnic în materie de utilizare a modulelor SIIECAP, care facilitează procesele de lucru la procesarea documentelor primare în format electronic, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor superioare.
Detalii
13
05 2019
862

Curs de instruire privind utilizarea serviciului e-Factura

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) îndeamnă agenții economici interesați să se înscrie la cursul de instruire privind utilizarea serviciului electronic e-Factura, organizat de CTIF la 17 mai 2019. Cursul are o durată de patru ore și se va desfășura cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2.

Scopul principal al instruirilor este de a oferi entităților suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Factura, administrat de CTIF.
Detalii
07
05 2019
803

Certificate de absolvire a cursului de instruire primară a declarantului vamal, după cinci săptămâni de studii

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) amintește persoanelor interesate de profesia de declarant vamal că acestea se pot înscrie, până la 13 mai, la cursul de instruire primară a declarantului vamal cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Declarantul vamal activează în numele persoanei juridice care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republica Moldova.
Detalii
11
04 2019
860

CTIF: un nou curs de instruire primară a declarantului vamal

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele interesate de meseria declarant vamal să se înscrie la cursul de instruire primară cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Instruirile vor fi susținute de către formatori din cadrul Serviciului Vamal. Programul de instruire include un set de teme importante, printre care:
Detalii
04
04 2019
404

Сiclul de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice de la CTIF

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea primelor două cursuri de instruire pentru dezvoltarea capacităților profesionale ale auditorilor interni în domeniul finanțelor publice din cadrul unui program amplu preconizat pentru anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor. Cele două cursuri, cu o durată de trei zile fiecare, se vor desfășura în perioadele 10 – 12 aprilie și, respectiv, 17 – 19 aprilie.

Tematica cursurilor vizează evidența contabilă pentru instituțiile bugetare, „Sistemul Informațional Integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C” (SIIECAP) și aspecte legate de aplicarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Detalii
29
03 2019
754

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele patru cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice programate pentru luna aprilie.

Cursul cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la 16 aprilie (în limba română), iar celelalte trei cursuri cu tema: utilizarea serviciului e–Factura (4 ore) – la 15 și 22 aprilie (în limba română) și la 23 aprilie (în limba rusă).
Detalii
05
03 2019
665

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna martie, a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la data de 19 martie (în limba română), iar celelalte două cu tema utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” (4 ore) – la data de 20 martie (în limba română) și 21 martie (în limba rusă).

Primul curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de conectare la serviciile fiscale electronice și de utilizare a sistemelor informaționale automatizate (SIA) „Declarația electronică”, „Contul curent al contribuabilului”, „e-Factura”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”.
Detalii
11
02 2019
711

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu tema Utilizarea serviciului electronic „e — Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs — cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română).

Cursul „e — Factura” este unul despre serviciul electronic destinat agenților economici pentru crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale.
Detalii