11
06 2020
708

Noua versiune a sistemului „e-Factura”, subiect al cursurilor de instruire organizate de CTIF

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) informează contribuabilii persoane juridice despre oportunitatea de a participa la cursurile de instruire on-line privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat (SIA) „e-Factura” programate pentru a doua jumătate a lunii iunie.

 

În această perioadă, CTIF va organiza cinci cursuri de instruire cu tema nominalizată: în limba rusă – la 16 și 26 iunie și în limba română – la 17, 19 și 30 iunie. Cursurile au o durată de patru ore fiecare și se vor desfășura în intervalul orelor 9.00 și 12.00. Instruirile vor decurge în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom.


Detalii
10
06 2020
603

Un nou curs de instruire online pentru specialiștii începători în finanțe publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită specialiștii începători în finanțe publice să se înscrie la un nou curs de instruire la distanță cu genericul „Contabilitatea bugetară. Cadrul normativ” programat pentru perioada 15 – 30 iunie curent.

Cursul are o durată de 12 zile, 40 ore de studii, și se va desfășura de luni până vineri, în intervalul orelor 13.00 și 16.30. Instruirile sunt contra plată. Ele vor decurge în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom. 


Detalii
02
06 2020
1088

Instruiri online: noua versiune a sistemului „e-Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită contribuabilii persoane juridice să participe la primul ciclu de instruiri online privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” lansat în regim de test. Cursurile vor fi organizate în luna iunie curent.

În prima jumătate a lunii instruirile cu tema nominalizată vor avea loc la 4 iunie (în limba rusă) și încă trei cursuri – la 9, 11 și 12 iunie (în limba română). Cursurile au o durată de patru ore fiecare și se vor desfășura pe platforma Zoom, în regim de videoconferință, între orele 9.00 și 13.00.
Detalii
27
05 2020
752

Executarea bugetului – curs de instruire online pentru specialiștii în finanțe publice din APL

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, în perioada 2 – 9 iunie 2020, a instruirilor la distanță privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național pentru specialiștii în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și doi (APL). Instruirile se vor derula, în regim de videoconferință, pe platforma Zoom.

Cursul de instruire cu genericul „Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice. Specificul pentru autoritățile publice de nivel local” are o durată de șase zile, 18 ore de studii și va fi desfășurat între orele 13.00 și 17.00. Instruirile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor.
Detalii
14
05 2020
656

Un nou curs de instruire online privind contabilitatea bugetară pentru începători

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită specialiștii începători în finanțe publice să se înscrie la cursul de instruire la distanță cu tema „Contabilitatea bugetară. Cadrul normativ”, care va fi organizat în perioada 20 mai – 4 iunie curent.

Cursul are o durată de 12 zile, 40 ore de studii și se va desfășura între orele 13.00 și 17.00. Instruirile vor fi efectuate prin intermediul aplicației Zoom, cu participarea unui număr limitat de persoane.

Cursul este destinat specialiștilor în finanțe publice ale căror responsabilități includ evidența contabilă în sistemul bugetar și care au nevoie de aprofundarea cunoștințelor privind bazele evidenței contabile în sistemul bugetar.
Detalii
07
04 2020
755

CTIF lansează un curs de instruiri la distanță pentru specialiștii începători în finanțe publice

În condițiile dictate de pandemie, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, cu începere din 8 aprilie curent, a primelor două cursuri de instruire la distanță, cu utilizarea aplicației ZOOM, pentru specialiștii începători în finanțe publice.

Primul curs cu tema „Introducere în finanțe publice”, cu o durată de șase zile, 18 ore de studii, va fi desfășurat în perioada 8 – 15 aprilie 2020, iar al doilea curs cu genericul „Contabilitatea bugetară. Cadrul normativ”, cu o durată de 12 zile, 40 de ore de studii, în intervalul 8 – 30 aprilie 2020.
Detalii
14
02 2020
857

Instruiri pentru utilizatorii sistemului informațional integrat de evidență contabilă

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care utilizează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) să se înscrie la unul din cele două cursuri de instruire privind practica de utilizare a acestui sistem. Primul curs de instruire va avea loc în perioada 24 – 28 februarie, iar al doilea – în intervalul 16-31 martie.

Ambele cursuri, cu o durată de cinci zile fiecare, se vor desfășura în incinta Centrului de instruire în finanțe al CTIF situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, Sala de instruire.
Detalii
07
02 2020
924

Instruiri de utilizare a serviciului „e-Factura”

Agenții economici interesați de utilizarea facturii electronice sunt îndemnați să se înscrie la unul din cele două cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat (SIA) „e-Factura”, care vor fi organizate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) la data 13 și, respectiv, 28 februarie 2020.

Cursurile au o durată de patru ore fiecare și se vor desfășura cu începere de la ora 9.00 în incinta Centrului de instruire în finanțe al CTIF situat în mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, sala de instruire.
Detalii
07
02 2020
985

CTIF organizează cursuri de instruire primară a declarantului vamal

Dacă nu ați reușit să vă înscrieți anterior la cursul de instruire primară a declarantului vamal desfășurat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), o puteți face până la finele săptămânii curente. Cursul de instruire are o durată de șase săptămâni și se va încheia la 12 martie 2020.

Instruirile sunt ghidate de cei mai buni formatori ai Serviciului Vamal. Orele teoretice ale cursului se desfășoară de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.30, iar orele practice — în zilele de sâmbătă, între orele 9.00 și 13.20.
Detalii
21
01 2020
687

Curs de instruire pentru doritorii de a deveni specialiști în domeniul vămuirii

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea unui nou curs de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni, care se va desfășura în perioada 3 februarie – 11 martie 2020. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Programul cursului include un set de teme importante, printre care consemnăm: sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, certificarea originii mărfurilor, normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, metodologia calculării și perceperii drepturilor de import/export, modul de completare a declaraţiei vamale în sistemul informațional „Asycuda World” administrat de CTIF.
Detalii