15
11 2021
348

Desfășurarea activității fără licență: eliminarea incertitudinilor și deciziilor arbitrare

Din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi va fi exclusă prevederea potrivit căreia, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul RM, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, SFS, ASP sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei poate aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.


Detalii

20
09 2021
983

SFS: taxele locale pot fi modificate concomitent cu bugetele AAPL

Autoritatea fiscală națională informează contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale și autoritățile administrației publice locale (AAPL) că, modificările efectuate în Titlul VII al Codului fiscal prin art. 7, punctele 78-87 din Legea nr. 257/2020, nu se aplică începând cu 14 septembrie 2021, urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din aceeași zi.

Totodată, SFS precizează că, potrivit art. 7 alin. (4) din CF,
Detalii
14
09 2021
434

Plafonarea taxelor locale, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile ce se referă la plafonarea taxelor locale, stabilite prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Amintim, aceasta ține de politica bugetar-fiscală pentru anul curent și prevedea plafonarea taxelor locale și reglementarea acestora pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.
 
Decizia a fost luată astăzi, după examinarea Sesizării nr. 220a/2020. Hotărârea instanței este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.
 
Cu detalii vom reveni după publicarea hotărârii Curții Constituționale.
 
18
08 2021
542

Constituționalitatea secretului fiscal

Marți, 10 august 2021, Curtea constituțională (CC) a pronunțat Hotărârea nr. 24 aferent sesizării privind neconstitutționalitatea art.129 pct.19) din Codul fiscal (sesizarea nr. 39a/2021). Articolul contestat stabilește că secretul fiscal reprezintă orice informație de care dispun organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informația despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislației fiscale.

 

Autorul sesizării a solicitat CC să verifice constituționalitatea art.129 pct.19) din CF, care în opinia sa contravine prevederilor normelor constituționale stabilite la art. 34 [dreptul la informație], art. 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] și art. 58 [contribuții financiare]. 


Detalii

21
07 2021
709

Legea insolvabilităţii: obligativitatea informării debitorului despre depunerea cererii introductive, neconstituțională

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituțională Legea nr. 252/2020 privind modificarea Legii insolvabilităţii nr.149/2012. Hotărârea CC nr.19 din 13 iulie current este publicată pe pagina oficială a instanței.
 
Amintim, modificările aduse Legii insolvabilității stabileau că creditor este persoană fizică sau persoană juridică deţinător al unui drept de creanţă asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada incontestabilității creanţei sale faţă de acest patrimoniu în condiţiile Legii nr.149/2012. Totodată, la cererea introductivă creditorul urma să anexeze
Detalii
30
04 2021
554

Măsurile de susținere aprobate anterior, abrogate

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49  din  31 martie 2021 a fost declarată stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 1 aprilie - 30 mai 2021. În vederea susţinerii întreprinderilor în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19), prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale au fost adoptate mai multe măsuri de susținere a mediului de afaceri,  printre care:
 
1. extinderea Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021;
2. extinderea Programului de rambursare a TVA pe perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021;


Detalii

15
12 2020
336

Plata pensiilor militarilor nu va fi condiționată de locul de trai

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile legislației în vigoare ce stabileau că nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în continuare –militari), şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanent, iar prestațiile stabilite acestor persoane înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plăteau anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare. Astfel, plata prestației este condiționată de locul de trai al pensionarului.
 

Detalii
24
09 2020
649

Legea insolvabilității: interdicția de a părăsi țara va fi limitată în timp

Completările la art. 84 („Răspunderea procesuală a debitorului”) din Legea insolvabilității nr.149/2012 care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor de stat prevăd că, interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință aplicată  debitorului sau reprezentantului organelor lui de conducere de instanța de insolvabilitate nu poate depăși 6 luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.

Detalii
01
09 2020
556

Secretul fiscal vs dreptul la apărare

Pe rolul Judecătoriei Chișinău se află o cauză penală privind învinuirea unei persoane de comiterea infracțiunii de escrocherie. În cadrul urmăririi penale, avocatul inculpatului a înaintat cereri prin care a solicitat ridicarea mai multor acte originale de la partea vătămată și a formulat o cerere prin care a solicitat implicarea instanței în obținerea probelor, în special prin a-i cere Serviciului Fiscal de Stat (SFS) să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă de către partea vătămată. Documentele au fost solicitate cu scopul de a efectua o expertiză grafoscopică pentru a demonstra că înscrisurile nu au fost semnate la data declarată de partea vătămată, fiind fictive și neavând la bază o tranzacție reală de împrumut.

Detalii
24
04 2020
887

Curtea Constituțională a suspendat și Legea nr.57

Se suspendă acțiunea, inclusiv procedura de intrare în vigoare, a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, până la examinarea în fond a sesizării. Decizia nr.41 privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 a fost adoptată de Curtea Constituțională ieri, 23 aprilie, fiind publicată pe pagina oficială a Curții.

Amintim că, în ședința de ieri a Parlamentului, Acordul de credit de 200 mil. euro contractat de la Federația Rusă a fost ratificat cu votul a 56 de deputați.
Detalii