13
02 2018
716

Curtea Constutuţională: „Ipoteze de mijloc”

Curtea Constituţională prin Hotărârea nr.2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi a declarat neconstituţionale textele “activităţii fără de licenţă” şi “amendă în mărimea venitului brut”.

Potrivit art. 10 pct. 4 din Legea nr.845, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul RM, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.
Detalii
26
10 2017
1077

Restricţiile drept asigurare a acţiunii judiciare la lichidarea întreprinderii, prin prisma Constituţiei

În cadrul unei cauze judiciare aflate pe rol în Judecătoria Chişinău, reclamantul — persoană fizică a solicitat dizolvarea şi lichidarea întreprinderii, iar ca măsură de asigurare a acţiunii a solicitat instanţei instituirea administrării fiduciare, punerea bunurilor întreprinderii sub administrare fiduciară, inclusiv interzicerea actualului administrator de a emite decizii fără acordul şi participarea administratorului fiduciar desemnat.
Detalii
25
10 2017
614

CNPDCP solicită verificarea constituţionalităţii unor prevederi ale Codului contravenţional

Instanţa de judecată în toate cauzele contravenţionale pornite de Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (în continuare — CNPDCP) are rolul de autoritate competentă de examinare şi soluţionare a cauzelor contravenţionale, CNPDCP având doar rolul de constatare a faptei contravenţionale , prin întocmirea procesului–verbal cu privire la contravenţie şi expedierea acestuia de comun cu materialele acumulate instanţei de judecată.
Detalii
16
10 2017
1910

Femeile aflate la întreținerea soțului asigurat vor semna o declarație pe proprie răspundere

Femeile care se află la întreținerea soțului asigurat vor trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere, pentru a beneficia de indemnizația de maternitate, prin care confirmă că la data acordării concediului de maternitate nu sunt încadrate în câmpul muncii, nu beneficiază de venit asigurat și nu sunt persoane asigurate de riscul respectiv.

Hotărârea Guvernului ce se referă la modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobată de cabinetulul de miniştri în şedinţa din 4 octombrie curent, a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 360-363 din 13 octombrie.
Detalii
07
06 2019
4784

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește tuturor subiecților impunerii cu impozitul pe avere că termenul de achitare a acestuia expiră pe data de 25 decembrie. Totodată, luând în calcul că unele persoane în continuare confundă noțiunile de impozit pe bunurile imobiliare și impozit pe avere, republicăm acest articol, care argumentează logica legiuitorului.

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.
Detalii
19
07 2017
3948

Excluderea interdicţiilor de eliberare a actelor de stare civilă

Poate sau nu fi aplicată de către instanţele de judecată, la solicitarea executorilor judecătoreşti, interdicţia de eliberare a documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, pentru neachitarea unei datorii? Vezi din ce dată sunt excluse aceste interdicţii.

Una din libertăţile fundamentale ale omului o constituie dreptul la libera circulaţie, consfinţit în art. 27 din Constituţie. În sensul articolului menţionat, dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat. Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară.
Detalii
29
06 2017
1992

Ediţia Monitorului Oficial din 30 iunie curent

În Monitorul Oficial Nr. 216-228 (6139-6151) de mâine, 30 iunie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 84, 25 mai 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei
Detalii
26
06 2017
1692

Curtea Constituţională: plata pentru manualele elevilor claselor V-IX contravine legii

Curtea Constiuțională a Republicii Moldova a declarat neconstituțional un articol din Codul Educației. Este vorba despre art. 41 alin (4) care prevede că asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale școlare se efectuează conform unei scheme de închiriere, aprobate de Ministerul Educației.

Hotărârea Curții, care este una definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 201-213 din 23 iunie curent.
Detalii